Konkurs MUX-1 - komunikat prasowy

26.02.2013
W związku z czterema konkursami ogłoszonymi w dniu 27 grudnia 2012 roku, dotyczącymi możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym informujemy, że do Biura KRRiT wpłynęło 17 wniosków.

Jednocześnie KRRiT przypomina, iż zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji art. 34 ust. 1c rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski o udzielenie koncesji złożone w związku z ogłoszeniem.

Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych, pozostawia się bez rozpoznania wniosek w przypadkach:

1)    złożenia wniosku po terminie określonym w ogłoszeniu;

2)    niezgodności wniosku z warunkami określonymi w ogłoszeniu w zakresie przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu lub warunków technicznych.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o rtv Przewodniczący KRRiT poda do publicznej wiadomości listę wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie koncesji.

 

Monika Bąk

Rzecznik Prasowy KRRiT

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie