The Broadcasting Authority of Ireland - działania na rzecz rozwoju i edukacji

28.09.2015
BAI (Broadcasting Authority of Ireland) to irlandzki organ regulacyjny w dziedzinie mediów audiowizualnych. Jednym z jego celów strategicznych jest ułatwianie uczenia się i rozwoju w sektorze radiofonii i telewizji.
biało-czarne logo BAI (Broadcasting Authority of Irleand)
Działania na rzecz rozwoju sektora audiowizualnego zostały zainicjowane przez Independent Radio and Television Commission (IRTC) i Broadcasting Commission of Ireland (BCI) - poprzednika BAI, dzięki czemu obecnie organ ten ma coraz większą zdolność identyfikowania i realizacji potrzeb w zakresie szkoleń i rozwoju.

Polityka na rzecz nauki i rozwoju

Działania BAI w obszarze nauki i rozwoju wynikają z przepisów irlandzkiej ustawy audiowizualnej (2009) - sekcja 26 (2). Założenia polityki w tym zakresie zawarte są w dokumencie pt. BAI Sectoral Learning and Development Policy. Dokument ten wyznacza ramy efektywnego planowania, wspierania i oceny rozwoju działań na rzecz edukacji. Odzwierciedla najważniejsze postulaty sektora audiowizualnego w tym zakresie oraz służy jako podstawa Strategii Regulacyjnej BAI na lata 2014-2016.

BAI wydało również A Governance Handbook for Industry Networks: Guide for the Effective Operation of Management Committees and Boards of Directors.  Podręcznik ten zawiera wskazówki m.in. w zakresie zarządzania, odpowiedzialności finansowej i prowadzenia efektywnych spotkań zarządu. Zawiera on również wiele linków, jak też dane kontaktowe i inne pomocne materiały. Zawartość tej publikacji opiera się na wcześniejszej wersji podręcznika autorstwa BCI (2007).

Finansowanie

Zgodnie z wcześniej wspomnianym przepisem ustawy audiowizualnej BAI współpracuje z innymi instytucjami sektora audiowizualnego wspierając je finansowo poprzez udzielanie im grantów oraz promując ich działania szkoleniowe.

Ponadto, od 20 sierpnia 2015 roku działa The Community Broadcasting Support Scheme 2015, którego głównym celem jest oferowanie wsparcia finansowego dla stacji telewizyjnych i radiowych w całym kraju, tak aby mogły one realizować swoje cele i dalej rozwijać swoje usługi.

BAI dysponuje także wypracowanym modelem finansowania badań nad mediami, co daje m.in. możliwość rozwijania i utrzymywania kontaktów z sektorem audiowizualnym i organizacjami pozarządowymi. Pozwala to także monitorować jakość inicjatyw badawczych i budować trwałe podstawy merytoryczne dla działań regulacyjnych. Poza tym, badania te pozwalają lepiej odpowiadać na potrzeby widzów i słuchaczy w Irlandii.

Obecnie BAI uruchomiło również Tymczasowy System Wsparcia Usług Radiowych, dzięki czemu nadawcy radiowi mają możliwość otrzymania finansowego wsparcia na szkolenia, rozwój i/lub ewaluację.

Wszelkie informacje i aktualności znaleźć można bezpośrednio na stronie BAI (Broadcasting Authority of Irleand).

Podziel się!

Newsletter

Aktualności Drogowskazu Medialnego

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie