Konkurs na członków rad nadzorczych publicznej radiofonii i telewizji, 2011 rok


Podsumowanie konkursu
Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6 grudnia 2011 roku
w sprawie niełączenia funkcji we władzach spółek publicznej radiofonii i telewizji


Lista wydarzeń
KRRiT uzupełniła skład Rady Nadzorczej Radia Szczecin więcej...
KRRiT uzupełniła skład Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej więcej...
Kandydaci w konkursie na członków Rady Nadzorczej TVP i Radia Szczecin więcej...
KRRiT uzupełniła skład Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej więcej...
KRRiT uzupełniła skład Rady Nadzorczej Radia Szczecin więcej...
Kandydaci w konkursie  na członków rady nadzorczej TVP i Radia Szczecin więcej...
KRRiT ogłasza konkurs na jednego członka Rady Nadzorczej Spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” w Warszawie więcej...
KRRiT zakończyła konkurs na członka Rady Nadzorczej TVP bez rozstrzygnięcia więcej...
Uchwała KRRiT nr 370/2011 w sprawie zakończenia postępowania konkursowego bez wyłaniania członka Rady Nadzorczej Spółki „Telewizja Polska” S.A. więcej...
KRRiT uzupełniła skład Rady Nadzorczej Radia Kielce więcej...
KRRiT ogłasza konkurs na jednego członka Rady Nadzorczej Spółki „Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie – Radio Szczecin Spółka Akcyjna” więcej...
Trzech kandydatów na członka rady nadzorczej Telewizji Polskiej więcej...
KRRiT zakończyła II etap konkursu na członka rady nadzorczej Radia Kielce więcej...
Trzech kandydatów na członka rady nadzorczej Telewizji Polskiej więcej...
Akredytacja dziennikarzy na III etap konkursu na członka rady nadzorczej Radia Kielce więcej...
Akredytacja dziennikarzy na III etap konkursu na członka rady nadzorczej TVP S.A.
 więcej...
KRRiT ogłasza konkurs na jednego członka Rady Nadzorczej Spółki „Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach – Radio Kielce Spółka Akcyjna” więcej...
KRRiT ogłasza konkurs na jednego członka Rady Nadzorczej Spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” w Warszawie więcej...
List z 16.05.2011r. Jana Dworaka, Przewodniczącego KRRiT do profesor Katarzyny Chałasińskiej – Macukow, Przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowany w związku z ponownym konkursem na członków rad nadzorczych publicznej radiofonii i telewizji więcej...

KRRiT wybrała członków rad nadzorczych „Radia Merkury” w Poznaniu i „Radia Kielce” 

 • Uchwała KRRiT nr. 34/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce S.A.” więcej...

 • Uchwała KRRiT nr. 35/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Merkury S.A.” więcej...
więcej...

KRRiT wybrała członków rad nadzorczych „Radia dla Ciebie” w Warszawie

 • Uchwała KRRiT nr 48/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie "Radio dla Ciebie" S.A. więcej...
więcej...

KRRiT wybrała członków rady nadzorczej Radia Wrocław 

 • Uchwała KRRiT nr 68/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu „Radio Wrocław" SA więcej...
więcej...
KRRiT rozstrzygnęła  konkurs na członków rad nadzorczych Radia Białystok, Radia Katowice, Radia Kraków i Radia Łódź    więcej...

KRRiT powołała Zarząd Radia Białystok 

 • Uchwała KRRiT nr 69/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” SA więcej...
 • Uchwała KRRiT nr 70/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” SA więcej...
 • Uchwała KRRiT nr 71/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice S.A.” więcej...
 • Uchwała KRRiT nr 72/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” SA więcej...
więcej...

KRRiT rozstrzygnęła konkurs na członków rady nadzorczej Spółki „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” SA w Bydgoszczy 

 • Uchwała KRRiT nr 95/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. więcej...
więcej...

KRRiT rozstrzygnęła konkurs na członków rady nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „PRO FM SA" 

 • Uchwała KRRiT nr 96/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „PRO FM” SA. więcej...
więcej...

KRRiT rozstrzygnęła konkurs na członków rady nadzorczej Telewizji Polskiej 

 • Uchwała KRRiT nr 118/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Telewizja Polska SA więcej...
 • Uchwała KRRiT Nr 397/2011 z dnia 27 lipca  2011 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” więcej...
więcej...
KRRiT powołała Zarząd Telewizji Polskiej  więcej...

KRRiT wybrała członków rady nadzorczej Radia Rzeszów 

 • Uchwały KRRiT nr 123/2011  w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie „Radio Rzeszów” SA więcej...
 • Uchwały KRRiT nr 189/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie „Radio Rzeszów” SA więcej...
więcej...

KRRiT wybrała członków rady nadzorczej Radia Koszalin 

 • Uchwała KRRiT nr 124/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „Radio Koszalin” SA więcej...
więcej...

KRRiT wybrała członków rady nadzorczej Radia Lublin 

 • Uchwała KRRiT nr 136/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” SA więcej...
więcej...

KRRiT wybrała członków rad nadzorczych „Radia Zachód” i Radia Olsztyn 

 • Uchwała KRRiT nr 194/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA więcej...
 • Uchwała KRRiT nr 195/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” SA więcej...
więcej...

KRRiT rozstrzygnęła konkurs na członków Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA 

 • Uchwała KRRiT nr 221/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio SA  więcej...
więcej...

KRRiT rozstrzygnęła konkurs na członków Rady Nadzorczej Radia Szczecin 

 • Uchwała KRRiT nr 224/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „Radio Szczecin” SA więcej...
 • Uchwała KRRiT Nr 398/2011 z dnia 27 lipca  2011 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „Radio Szczecin” SA  więcej...
więcej...
KRRiT rozstrzygnęła konkurs na członków Rady Nadzorczej Radia Gdańsk  więcej...
Uchwała KRRiT nr 225/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” SA  więcej...
Radio Koszalin, Radio Lublin, Radio Szczecin - zakończenie II etapu konkursu na członków rad nadzorczych więcej...
Radio Gdańsk, Radio Olsztyn - zakończenie II etapu konkursu na członków rad nadzorczych więcej...
Radio Białystok, Radio Bydgoszcz, Radio Opole, Radio Rzeszów, Radio Wrocław, Radio Zachód – zakończenie II etapu konkursu na członków rad nadzorczych więcej...
Radio Kraków, Radio Katowice– zakończenie II etapu konkursu na członków rad nadzorczych   więcej...
„Radio dla Ciebie” w Warszawie  - zakończenie II etapu konkursu na członków rad nadzorczych   więcej...
Radio Merkury, Radio Łódź, Radio Kielce – zakończenie II etapu konkursu na członków rad nadzorczych   więcej...
Zakończenie I etapu konkursu na członków rad nadzorczych w Radiu Łódź i Radiu Gdańsk   więcej...
Zakończenie I etapu konkursu na członków rad nadzorczych w Radiu Rzeszów, Radiu Szczecin, „Radiu dla Ciebie” w Warszawie, Radiu Wrocław, „Radiu Zachód” w Zielonej Górze więcej...
Zakończenie I etapu konkursu na członków rad nadzorczych w Radiu Lublin, Radiu Olsztyn, Radiu PRO FM w Opolu, Radiu Merkury w Poznaniu
 
więcej...
Zakończenie I etapu konkursu na członków rad nadzorczych w Radiu Białystok, Radiu Bydgoszcz, Radiu Katowice, Radiu Koszalin, Radiu Kraków , Radiu Kielce
 
więcej...
Zakończenie II etapu konkursu na członków rady nadzorczej Polskiego Radia  więcej...
Komunikat KRRiT dotyczący kandydatur nierozpatrywanych w konkursie do rad nadzorczych regionalnych rozgłośni radiowych więcej...
Rozporządzenie KRRiT w sprawie regulaminu konkursów na członków zarządu mediów  więcej...
Zakończenie II etapu konkursu na członków rady nadzorczej Polskiego Radia   więcej...
Zakończenie II etapu konkursu na członków rady nadzorczej Telewizji Polskiej    więcej...
Upłynął termin zgłaszania kandydatur do rad nadzorczych regionalnych rozgłośni Polskiego Radia S.A.    więcej...
Zakończenie I etapu konkursów na członków rad nadzorczych mediów publicznych   więcej...
Akredytacja dziennikarzy na III etap konkursu na członków rad nadzorczych TVP S.A. i PR S.A.   więcej...
Komunikat dotyczący konkursu na członków rad nadzorczych Polskiego Radia SA i Telewizji Polskiej S.A.   więcej...
Spotkanie KRRiT z organizacjami pozarządowymi dotyczące wyborów władz mediów publicznych więcej...
List Jana Dworaka, Przewodniczącego KRRiT do profesor Katarzyny Chałasińskiej – Macukow, Przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowany  w związku z konkursem na członków rad nadzorczych publicznej radiofonii i telewizji więcej...
Komunikat KRRiT po konferencji prasowej dotyczącej ogłoszenia konkursów na członków rad nadzorczych publicznej radiofonii i telewizji  więcej...
Rozp. KRRiT z dnia 9 września 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio — Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej   więcej...


Ogłoszenia o konkursach na członków rad nadzorczychWszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji tel. 22 5973037, pytania można też wysyłać na adres email konkurs@krrit.gov.pl

Konkurs na czlonkow rad nadzorczych mediow publicznych

Newsletter

Platforma logowania dla dostawców VOD

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie