WYKAZ DECYZJI DLA 414/2009-T


Numer decyzji 414/2009-T
Data decyzji 2009-06-05
Numer uchwaly 065/2009
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie drogą satelitarną programu telewizyjnego pod nazwą POLSAT FILM
Plik decyzji k414_1.doc
Numer decyzji DK-079/2011
Data decyzji 2011-04-14
Numer uchwaly 183/2011
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 414/2009-T udzielonej spółce Telewizja POLSAT S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k414_2.doc
Numer decyzji DK-161/2011-1/414
Data decyzji 2011-09-06
Numer uchwaly 164/2010
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień spółki Telewizja POLSAT S.A. wynikających z koncesji Nr 414/2009-T na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k414_3.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-262/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie udzielenia koncesji Nr 414/2009-T w zakresie wysokości opłaty
Plik decyzji k414_4.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-148/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania o udzielenie koncesji Nr 414/2009-T w części dot. ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k414_5.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-168/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 31-08-12 w części dotyczącej wstrzymania wykonywania decyzji Nr 414/2009-T w zakresie ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k414_6.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-199/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr 414/2009-T)
Plik decyzji k414_7.doc
Numer decyzji DR-250/2013
Data decyzji 2013-04-04
Numer uchwaly 189/2013
Typ uchylenie koncesji w części
Treść Uchylenie w części koncesji Nr 414/2009-T w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji; naliczenie opłaty w wys. 10.000 zł za udzielenie koncesji Nr 414/2009-T
Plik decyzji k414_10.doc
Numer decyzji DR-285/2013
Data decyzji 2013-04-18
Numer uchwaly 198/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 10.000 zł (w związku z dec. Nr DR-250/2013 uchylającą koncesję Nr 414/2009-T w części dot ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji)
Plik decyzji k414_8.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-292/2013
Data decyzji 2013-04-18
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 10.000 zł, określonej w dec. Nr DR-285/2013 na bieżące zobowiązania podatkowe ustalone dec. Nr DR-250/2013
Plik decyzji k414_9.doc
Numer decyzji DR-326/2013-2/414
Data decyzji 2013-05-13
Numer uchwaly 075/2013
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych nadawania programu
Plik decyzji k414_11.doc
Numer decyzji DR-450/2013
Data decyzji 2013-08-13
Numer uchwaly 379/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-250/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Plik decyzji k414_12.doc
Numer decyzji DR-214/2014-1/414
Data decyzji 2014-07-07
Numer uchwaly 181/2014
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiany parametrów technicznych nadawania programu
Plik decyzji DR-2142014-1414.doc
Numer decyzji DR-102/2019-3/414
Data decyzji 2019-04-26
Numer uchwaly 47/2019
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych nadawania programu
Plik decyzji DR-1022019-3414.pdf

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie