WYKAZ DECYZJI DLA 380/2008-T


Numer decyzji 380/2008-T
Data decyzji 2008-05-19
Numer uchwaly 142/2008
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą POLSAT 24
Plik decyzji k380_1.doc
Numer decyzji DK-215/2008-1/380
Data decyzji 2008-07-18
Numer uchwaly 338/2007
Typ zmiana nazwy programu
Treść Zmiana nazwy programu z nazwy: POLSAT 24 na nazwę: POLSAT NEWS
Plik decyzji k380_2.doc
Numer decyzji DK-076/2011
Data decyzji 2011-04-07
Numer uchwaly 182/2011
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 380/2008-T udzielonej spółce Telewizja POLSAT S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k380_3.doc
Numer decyzji DK-160/2011-2/380
Data decyzji 2011-09-06
Numer uchwaly 164/2010
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień spółki Telewizja POLSAT S.A. wynikających z koncesji Nr 380/2008-T na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k380_4.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-256/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie udzielenia koncesji Nr 380/2008-T w zakresie wysokości opłaty
Plik decyzji k380_5.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-162/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania o udzielenie koncesji Nr 380/2008-T w części dot. ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k380_6.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-167/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 31-08-12 w części dotyczącej wstrzymania wykonywania decyzji Nr 380/2008-T w zakresie ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k380_7.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-200/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr 380/2008-T)
Plik decyzji k380_8.doc
Numer decyzji DR-249/2013
Data decyzji 2013-04-04
Numer uchwaly
Typ uchylenie koncesji w części
Treść Uchylenie w części koncesji Nr 380/2008-T w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji; naliczenie opłaty w wys. 10.000 zł za udzielenie koncesji Nr 380/2008-T
Plik decyzji k380_11.doc
Numer decyzji DR-286/2013
Data decyzji 2013-04-18
Numer uchwaly 199/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 10.000 zł (w związku z dec. Nr DR-249/2013 uchylającą koncesję Nr 380/2008-T w części dot ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji)
Plik decyzji k380_9.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-293/2013
Data decyzji 2013-04-18
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 10.000 zł, określonej w dec. Nr DR-286/2013 na bieżące zobowiązania podatkowe ustalone dec. Nr DR-249/2013
Plik decyzji k380_10.doc
Numer decyzji DR-327/2013-3/380
Data decyzji 2013-05-13
Numer uchwaly 074/2013
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych nadawania programu
Plik decyzji k380_12.doc
Numer decyzji DR-449/2013
Data decyzji 2013-08-13
Numer uchwaly 378/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-249/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Plik decyzji k380_13.doc
Numer decyzji DR-212/2014-4/380
Data decyzji 2014-07-07
Numer uchwaly 183/2014
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych nadawania programu
Plik decyzji DR-2122014-4380.doc
Numer decyzji DR-243/2017-4/380
Data decyzji 2017-12-21
Numer uchwaly 286/2017
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych rozpowszechniania programu Polsat News
Plik decyzji DR-2432017-4380.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie