WYKAZ DECYZJI DLA 378/2008-T


Numer decyzji 378/2008-T
Data decyzji 2008-05-19
Numer uchwaly 140/2008
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitatrny programu telwizyjnego pod nazwą POLSAT HD
Plik decyzji k378_1.doc
Numer decyzji DK-073/2011
Data decyzji 2011-04-07
Numer uchwaly 180/2011
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 378/2008-T udzielonej spółce Telewizja POLSAT S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k378_2.doc
Numer decyzji DK-158/2011-1/378
Data decyzji 2011-09-06
Numer uchwaly 164/2010
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień spółki Telewizja POLSAT S.A. wynikających z koncesji Nr 378/2008-T na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k378_3.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-258/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie udzielenia koncesji Nr 378/2008-T w zakresie wysokości opłaty
Plik decyzji k378_4.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-160/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania o udzielenie koncesji Nr 378/2008-T w części dot. ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k378_5.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-165/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 31-08-12 w części dotyczącej wstrzymania wykonywania decyzji Nr 378/2008-T w zakresie ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k378_6.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-202/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr 378/2008-T)
Plik decyzji k378_7.doc
Numer decyzji DR-247/2013
Data decyzji 2013-04-04
Numer uchwaly 186/2013
Typ uchylenie koncesji w części
Treść Uchylenie w części koncesji Nr 378/2008-T w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji; naliczenie opłaty w wys. 10.000 zł za udzielenie koncesji Nr 379/2008-T
Plik decyzji k378_10.doc
Numer decyzji DR-281/2013
Data decyzji 2013-04-18
Numer uchwaly 101/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 10.000 zł (w związku z dec. Nr DR-247/2013 uchylającą koncesję Nr 378/2008-T w części dot ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji)
Plik decyzji k378_8.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-290/2013
Data decyzji 2013-04-18
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 10.000 zł, określonej w dec. Nr DR-281/2013 na bieżące zobowiązania podatkowe ustalone dec. Nr DR-247/2013
Plik decyzji k378_9.doc
Numer decyzji DR-447/2013
Data decyzji 2013-08-13
Numer uchwaly 376/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-247/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Plik decyzji k378_11.doc
Numer decyzji DR-247/2016
Data decyzji 2016-11-04
Numer uchwaly 265(26)/2016
Typ uchylenie koncesji
Treść Uchylenie koncesji nr 378/2008-T na rozpowszechnianie programu pod nazwą POLSAT HD
Plik decyzji DR-2472016.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie