WYKAZ DECYZJI DLA 297/2004-T


Numer decyzji 297/2004-T
Data decyzji 2004-01-19
Numer uchwaly 525/2003
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym - poświęconego wydarzeniom sportowym pod nazwą POLSAT SPORT
Plik decyzji k297_1.doc
Numer decyzji 3/2007
Data decyzji 2007-08-20
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 16b ust.1 ptk. 2 ustawy o radiofonii i telewizji; nałożenie kary w wysokości 12.000 zł
Numer decyzji DK-382/2007-1/297
Data decyzji 2007-09-25
Numer uchwaly 527/2007
Typ wykreślenie adresu siedziby
Treść Zmiana koncesji w zakresie pkt. I (wykreślenie pełnego adresu siedziby Spółki Koncesjonariusza)
Plik decyzji k297_2.doc
Numer decyzji 6/2007
Data decyzji 2007-12-21
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 16 b ust. 1pkt. 2 ustawy o radiofonii i telewizji; nałożenie kary w wysokości 32.000 zł
Numer decyzji 1/2008
Data decyzji 2008-01-07
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 16 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji; nałożenie kary w wysokości 80.000 zł
Numer decyzji DK-044/2008-2/297
Data decyzji 2008-02-05
Numer uchwaly 601/2007
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych (zmiana satelity na EUTELSAT Hot Bird 6 oraz dodanie transpondera 132 na satelicie EUTELSAT Hot Bird 8)
Plik decyzji k297_3.doc
Numer decyzji 1/2010
Data decyzji 2010-10-15
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 16b ust. 1 pkt. 2 ustawy o radiofonii i telewizji; nałożenie kary w wysokości 2.800 zł
Numer decyzji 3/2010
Data decyzji 2010-11-15
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 16b ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji; nałożenie kary w wysokości 12.800 zł
Numer decyzji DK-064/2011
Data decyzji 2011-04-07
Numer uchwaly 175/2011
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 297/2004-T udzielonej spółce Telewizja POLSAT S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k297_5.doc
Numer decyzji DK-153/2011-3/297
Data decyzji 2011-09-06
Numer uchwaly 164/2010
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień spółki Telewizja POLSAT S.A. wynikających z koncesji Nr 297/2004-T na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k297_6.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-263/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie udzielenia koncesji Nr 297/2004-T w zakresie wysokości opłaty
Plik decyzji k297_7.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-012/2013
Data decyzji 2013-01-23
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania koncesji Nr 297/2004-T w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k297_8.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-155/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania o udzielenie koncesji Nr 297/2004-T w części dot. ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k297_9.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-198/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr 297/2004-T)
Plik decyzji k297_10.doc
Numer decyzji DR-332/2013-4/297
Data decyzji 2013-05-13
Numer uchwaly 069/2013
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych nadawania programu
Plik decyzji k297_11.doc
Numer decyzji DR-339/2013
Data decyzji 2013-05-29
Numer uchwaly 2498/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Stwierdzenie wydania z naruszeniem prawa koncesji Nr 297/2004-T w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k297_12.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-563/2013
Data decyzji 2013-11-21
Numer uchwaly 525/2011
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Uzupełnienie decyzji Nr DR-339/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
Plik decyzji k297_13.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie