WYKAZ DECYZJI DLA 296/2003-T


Numer decyzji 296/2003-T
Data decyzji 2003-12-18
Numer uchwaly 506/2003
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny kodowanego programu telewizyjnego pod nazwa KINO POLSKA
Plik decyzji k296_1.doc
Numer decyzji DK-163/2004-1/296
Data decyzji 2004-08-06
Numer uchwaly 201/2004
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych polegające na możliwości rozposzechniania programu za pomocą dodatkowego satelity EUTELSAT BIRD 3
Plik decyzji k296_2.doc
Numer decyzji DK-100/2005-2/296
Data decyzji 2005-03-31
Numer uchwaly 140/2005
Typ zmiana dotycząca struktury udziałowców
Treść Zmiana struktury udziałów (udziałowcy: Grzegorz Molewski, Ryszard Wojtaszek, BBI Capital S.A., Piotr Wilam, Aleksander Kierski)
Plik decyzji k296_3.doc
Numer decyzji DK-289/2005
Data decyzji 2005-09-29
Numer uchwaly 406/2005
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku o zmianę pkt. 3 decyzji Nr DK-100/2005-2/296 w zakresie wyznaczenia Koncesjonariuszowi dłuższego terminu do przedstawienia dowodu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
Plik decyzji k296_4.doc
Numer decyzji DK-080/2007
Data decyzji 2007-03-27
Numer uchwaly 115/2007
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie z urzędu postępowania prowadzonego wobec wniosku z 26 lutego 2007 w części dot. wyrażenia zgody na objęcie przez spółkę SPI International Polska Sp. z o.o. pakietu kontrolnego w spółce KINO POLSKA TV Sp. z o.o.
Plik decyzji k296_5.doc
Numer decyzji DK-136/2007-3/296
Data decyzji 2007-05-14
Numer uchwaly 190/2007
Typ zmiana dotycząca struktury udziałowców
Treść Zmiana struktury udziałowej i dostosowanie zapisów koncesji w zakresie pkt. VII do stanowiska przyjętego przez KRRiT w dniu 01-09-2005
Plik decyzji k296_6.doc
Numer decyzji DK-170/2010-4/296
Data decyzji 2010-07-20
Numer uchwaly 278/2010
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji NR 296/2003-T udzielonej spółce KINO POLSKA TV Sp. z o.o. na spółkę KINO POLSKA TV S.A. wraz z uchyleniem pkt. VII koncesji (zapisy właścicielskie)
Plik decyzji k296_7.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-251/2010
Data decyzji 2010-10-26
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie omyłki zawartej w sentencji koncesji Nr 296/2003-T
Plik decyzji k296_8.doc
Numer decyzji DK-038/2011-5/296
Data decyzji 2011-03-04
Numer uchwaly 529/2007
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień spółki Kino Polska TV Sp. z o.o. wynikających z koncesji Nr 296/2003-T na spółkę KINO POLSKA TV S.A.
Plik decyzji k296_9.doc
Numer decyzji 8/2011
Data decyzji 2011-03-11
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 15a ust. 1ustawy o radiofonii i telewizji oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego; nałożenie kary w wysokości 5.000 zł
Numer decyzji DR-473/2013-6/296
Data decyzji 2013-09-02
Numer uchwaly 338/2013
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych nadawania programu
Plik decyzji k296_10.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie