WYKAZ DECYZJI DLA 277/2002-T


Numer decyzji 277/2002-T
Data decyzji 2002-05-07
Numer uchwaly 080/2002
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym pod nazwą PILOT
Plik decyzji k277_1.doc
Numer decyzji DK-301/2002-1/277
Data decyzji 2002-11-26
Numer uchwaly 614/2002
Typ zmiana terminu uruchomienia
Treść Przesunięcie terminu rozpoczęcia nadawania programu do dnia 31 marca 2003 roku.
Plik decyzji k277_2.doc
Numer decyzji DK-039/2003-2/277-T
Data decyzji 2003-03-07
Numer uchwaly 037/2003
Typ zmiana dotycząca struktury udziałowców
Treść Zmiana struktury udziałowej - nabycie udziałów spółki przez udziałowca zagranicznego
Plik decyzji k277_3.doc
Numer decyzji DK-047/2003-3/277-T
Data decyzji 2003-03-13
Numer uchwaly 061/2003
Typ zmiana adresu
Treść Zmiana adresu spółki: 04-186 Warszawa, ul. Grochowska 21A
Plik decyzji k277_4.doc
Numer decyzji DK-054/2003-4/277
Data decyzji 2003-03-26
Numer uchwaly 021/2003
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana satelity wykorzystywanego do rozpowszechniania programu oraz zmiana lokalizacji stacji dosyłowej
Plik decyzji k277_5.doc
Numer decyzji DK-210/2003-5/277
Data decyzji 2003-08-29
Numer uchwaly 362/2003
Typ inne zmiany warunków koncesji
Treść Zmiana pkt. XI, XVIII oraz uchylenie pkt. XVI i XVII w koncesji w związku z wyrokiem NSA z dnia 24.10.2002 w sprawie zmian zapisów w koncesji spółki "Radio Muzyka Fakty" Sp. z o.o.
Plik decyzji k277_6.doc
Numer decyzji DK-283/2003-6/277
Data decyzji 2003-12-01
Numer uchwaly 478/2003
Typ inne zmiany programowe
Treść Zmiana adresu siedziby oraz pkt. III, IV i V koncesji (wprowadzenie zmian do trzech zobowiązań koncesyjnych odnoszących się do zawartości programowej - rozszerzenie oferty programowej o informacje dot. programów nadawnych w językach obcych)
Plik decyzji k277_7.doc
Numer decyzji DK-061/2005-7/277
Data decyzji 2005-02-28
Numer uchwaly 057/2005
Typ zmiana adresu
Treść Zmiana adresu podmiotu: Warszawa, ul. Modlińska 256
Plik decyzji k277_8.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-256/2005
Data decyzji 2005-08-31
Numer uchwaly 297/2005
Typ zawieszenie postępowania
Treść Zawieszenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 9 .02.2004 r., zmienionego wnioskiem z dnia 25.10.2004 r., do czasu zrealizowania przez Koncesjonariusza obowiązków wynikających z dec. Nr DK-255/2005-8/277 z dnia 31-08-2005 r.
Plik decyzji k277_10.doc
Numer decyzji ZEZWOLENIE Nr DK-255/2005-8/277
Data decyzji 2005-08-31
Numer uchwaly 296/2005
Typ zmiana dotycząca struktury udziałowców
Treść Zezwolenie na nabycie udziałów spółki ANTENA 2 Sp. z o.o. przez spółkę European Renaissance Capital II. L.P.
Plik decyzji k277_9.doc
Numer decyzji DK-259/2005-9/277
Data decyzji 2005-09-01
Numer uchwaly 009/2005
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana częstotliwości i sateliy wykorzystywanego do rozpowszechniania programu
Plik decyzji k277_11.doc
Numer decyzji DK-109/2006
Data decyzji 2006-05-31
Numer uchwaly 179/2006
Typ cofnięcie koncesji
Treść Cofnięcie koncesji udzielonej spółce ANTENA 2 Sp. z o.o. na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą PILOT
Plik decyzji k277_12.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie