Zasady etyczne pracy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyjęte 24 czerwca 2004 roku

Zgodnie z art. 6 ustawy z  29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji.

W celu realizacji tych zadań członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kierują się niżej wymienionymi zasadami:  

  1. Zasada prymatu interesu publicznego – uchwały i działania podejmowane przez Krajową Radę i jej członków służą interesowi publicznemu.
  2. Zasada apartyjności – członkowie Krajowej Rady, niezależnie od swoich poglądów, nie angażują się w jakąkolwiek działalność partyjną i nie kierują się w swojej działalności interesami politycznymi.
  3. Zasada obiektywizmu – Krajowa Rada i jej członkowie zachowują bezstronność wobec organów władzy, podmiotów rynkowych i innych zainteresowanych stron.
  4. Zasada rzetelności i odpowiedzialności -  Krajowa Rada i jej członkowie działają w sposób pozwalający wywiązać się z prawnej i moralnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
  5. Zasada kolegialności – Krajowa Rada działa kolegialnie zgodnie z ustawowo określoną właściwością. Członkowie Krajowej Rady zachowują prawo do prezentowania, we własnym imieniu, pluralistycznych opinii.
  6. Zasada przejrzystości – Krajowa Rada działa zgodnie z publicznie znanym planem pracy, zapewnia jawność swojej pracy i decyzji, zdaje opinii publicznej sprawę i udostępnia informacje na temat swojej działalności.
  7. Zasada konsultacji z zainteresowanymi stronami – Krajowa Rada podejmuje uchwały i działania na podstawie konsultacji z zainteresowanymi stronami.
  8. Zasada unikania konfliktu interesów – członkowie Krajowej Rady nie podejmują zobowiązań lub działań, które mogą grozić konfliktem interesów i zagrażać realizacji zasady prymatu interesu publicznego oraz obiektywizmu.
  9. Zasada wysokich standardów profesjonalnych – Krajowa Rada i jej członkowie podejmują uchwały i działania w oparciu o wiedzę oraz analizy rynku medialnego.

Przewodnicząca

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Danuta Waniek

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie