WYKAZ DECYZJI DLA 441/2010-T


Numer decyzji 441/2010-T
Data decyzji 2010-07-19
Numer uchwaly 272/2010
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie drogą satelitarną programu telewizyjnego pod nazwą TV PULS 2
Plik decyzji k441_1.doc
Numer decyzji DK-238/2010
Data decyzji 2010-09-28
Numer uchwaly 390/2010
Typ zmiana terminu uruchomienia
Treść Uchylenie osnowy koncesji nr 441/2010-T w części dot. okresu rozpoczęcia rozpowszechniania programu i ustalenie, że Koncesjonariusz rozpocznie nadawanie programu nie później niż dwa lata od daty wydania koncesji
Plik decyzji k441_2.doc
Numer decyzji DK-265/2010-1/441
Data decyzji 2010-12-02
Numer uchwaly 483/2010
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o rozpowszechnianie w MUX-2.
Plik decyzji k441_3.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-023/2011
Data decyzji 2011-02-15
Numer uchwaly
Typ uchybienie terminu do złożenia wniosku
Treść Uchybienie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem dec. Nr DK-265/2010-1/441 z dnia 2 grudnia 2010 roku
Plik decyzji k441_4.doc
Numer decyzji DK-024/2011
Data decyzji 2011-02-16
Numer uchwaly 063/2011
Typ umorzenie postępowania o rozszerzenie koncesji
Treść Umorzenie na wniosek strony postępowania wobec wniosku o rozłożenie na raty opłaty koncesyjnej wynikającej z decyzji Nr DK-265/1010-1/441
Plik decyzji k441_5.doc
Numer decyzji DK-052/2011-2/441
Data decyzji 2011-03-23
Numer uchwaly 129/2011
Typ opłata rozłożenie na raty
Treść Rozłożenie na 5 rat opłaty wynikającej z dec. Nr DK-265/2010-1/441 z dnia 2-12-10 w kwocie 10.380.000 zł; naliczenie opłaty prolongacyjnej
Plik decyzji k441_6.doc
Numer decyzji DR-155/2012-3/441
Data decyzji 2012-07-25
Numer uchwaly 237/2012
Typ zmiana nazwy programu
Treść Zmiana nazwy programu z nazwy: TV PULS 2 na nazwę: PULS 2
Plik decyzji k441_7.doc
Numer decyzji DR-593/2013-4/441
Data decyzji 2013-12-17
Numer uchwaly 477/2013
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana technicznych warunków rozpowszechniania programu
Plik decyzji dr-5932013-4441.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-368/2014
Data decyzji 2014-12-09
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę warunków programowych rozpowszechniania programu PULS 2 i ustalenie, że zakończenie postępowania nastąpi nie później niż w dniu 31 stycznia 2015 r.
Plik decyzji DR-3682014.doc
Numer decyzji 1/2015
Data decyzji 2015-01-08
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 16 ust. 3 ustawy o rtv; nałożenie na nadawcę kary w wysokości 15.000 zł
Numer decyzji DR-064/2015-5/441
Data decyzji 2015-04-09
Numer uchwaly 37/2015
Typ inne zmiany programowe
Treść Zmiana koncesji w zakresie programowym (zmniejszenie udziału w programie audycji realizujących uniwersalny charakter programu w tygodniowym czasie nadawania programu, audycji europejskich w kwartalnym czasie nadawania programu)
Plik decyzji DR-0642015-5441.doc
Numer decyzji DR-3/2018-6/441
Data decyzji 2018-01-11
Numer uchwaly 400/2017
Typ inne zmiany programowe
Treść Zmiana koncesji w zakresie zapisów programowych
Plik decyzji DR-32018-6441.doc
Numer decyzji DR-10/2021
Data decyzji 2021-01-11
Numer uchwaly 212/2020
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego z urzędu w sprawie zmiany koncesji w zakresie określonym decyzją Prezesa UKE NR DC.WRT.514.3.2020.52 z dnia 20 maja 2020 r.
Plik decyzji DR-102021.pdf

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie