WYKAZ DECYZJI DLA 325/2005-T


Numer decyzji 325/2005-T
Data decyzji 2005-12-22
Numer uchwaly 375/2005
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny kodowanego programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym - edukacyjnym pod nazwą TVN MED.
Plik decyzji k325_1.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-005/2006
Data decyzji 2006-02-28
Numer uchwaly 015/2006
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do rozpatrzenia wniosku z dnia 17 stycznia 2006 roku o ponowne rozpatrzenie dec. Nr 325/2005-T w zakresie pkt. III. i XII. - do dnia 16 marca 2006
Plik decyzji k325_2.doc
Numer decyzji DK-090/2006
Data decyzji 2006-05-18
Numer uchwaly 181/2006
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie, na wniosek strony, postępowania prowadzonego wobec wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia 17-01-2006 (zmiana pkt. III i XII koncesji)
Plik decyzji k325_3.doc
Numer decyzji DK-091/2006-1/325
Data decyzji 2006-05-18
Numer uchwaly 182/2005
Typ zmiana terminu uruchomienia
Treść Zmiana pkt. XII koncesji - określenie terminu rozpoczęcia nadawania programu nie później niż sześć miesięcy od daty wydania koncesji
Plik decyzji k325_4.doc
Numer decyzji DK-143/2006-2/325
Data decyzji 2006-06-21
Numer uchwaly 298/2006
Typ zmiana terminu uruchomienia
Treść Zgoda na przesunięcie terminu rozpoczęcia nadawania programu do 22 października 2006 roku
Plik decyzji k325_5.doc
Numer decyzji DK-311/2006-3/325
Data decyzji 2006-12-01
Numer uchwaly 539/2006
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu (zmiana satelity i częstotliwości)
Plik decyzji k325_6.doc
Numer decyzji DK-162/2008-4/325
Data decyzji 2008-06-06
Numer uchwaly 093/2008
Typ wykreślenie zapisów właścicielskich
Treść Uchylenie pkt. VII koncesji (dot. zapisów właścicielskich)
Plik decyzji k325_7.doc
Numer decyzji DK-012/2009
Data decyzji 2009-01-08
Numer uchwaly 588/2008
Typ uchylenie koncesji
Treść Uchylenie na wniosek strony koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą TVN MED.
Plik decyzji k325_8.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie