WYKAZ DECYZJI DLA 302/2004-T


Numer decyzji 302/2004-T
Data decyzji 2004-07-29
Numer uchwaly 277/2004
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym - medycznym pod nazwą POLSAT ZDROWIE I URODA
Plik decyzji k302_1.doc
Numer decyzji DK-384/2007-1/302
Data decyzji 2007-09-25
Numer uchwaly 527/2007
Typ wykreślenie adresu siedziby
Treść Zmiana koncesji w zakresie pkt. I (wykreślenie pełnego adresu siedziby Spółki Koncesjonariusza)
Plik decyzji k302_2.doc
Numer decyzji DK-316/2008-2/302
Data decyzji 2008-11-17
Numer uchwaly 426/2008
Typ zmiana nazwy programu
Treść Zmiana nazwy programu z nazwy: POLSAT ZDROWIE I URODA na nazwę: POLSAT CAFE; zmiana specjalizacji programu z wyspecjalizowanego medycznego na wyspecjalizowany rozrywkowo-kobieco-medyczny
Plik decyzji k302_3.doc
Numer decyzji DK-066/2011
Data decyzji 2011-04-07
Numer uchwaly 177/2011
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 302/2004-T udzielonej spółce Telewizja POLSAT S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k302_4.doc
Numer decyzji DK-155/2011-3/302
Data decyzji 2011-09-06
Numer uchwaly 164/2010
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień spółki Telewizja POLSAT S.A. wynikających z koncesji Nr 302/2004-T na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k302_5.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-273/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie udzielenia koncesji Nr 302/2004-R w zakresie wysokości opłaty
Plik decyzji k302_6.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-014/2013
Data decyzji 2013-01-23
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania koncesji Nr 302/2004-T w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k302_7.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-157/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania o udzielenie koncesji Nr 302/2004-T w części dot. ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k302_8.doc
Numer decyzji DR-330/2013-4/302
Data decyzji 2013-05-13
Numer uchwaly 071/2013
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych nadawania programu
Plik decyzji k302_9.doc
Numer decyzji DR-341/2013
Data decyzji 2013-06-29
Numer uchwaly 247/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Stwierdzenie wydania z naruszeniem prawa koncesji Nr 302/2004-T w zakresie wysokości opłaty za jej udzielenie
Plik decyzji k302_10.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-565/2013
Data decyzji 2013-11-21
Numer uchwaly 523/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Uzupełnienie decyzji Nr DR-341/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
Plik decyzji k302_11.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie