Wyniki konsultacji projektu rozporządzenia KRRiT ws. sposobu zapewnienia przez nadawców dostępu do informacji umożliwiających identyfikację programu i jego nadawcy oraz innych informacji

03.01.2012
23 sierpnia 2011 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpoczęła konsultacje w sprawie projektu Rozporządzenia KRRiT w sprawie sposobu zapewnienia przez nadawców dostępu do informacji umożliwiających identyfikację programu i jego nadawcy oraz innych informacji. Prezentujemy Państwu wyniki tych konsultacji.

W celu przeprowadzenia konsultacji projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronach internetowych KRRiT: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/regulacje-prawne/projekty-aktow-prawnych/nowe/rozp_110823_infor.pdf
 
KRRiT zakończyła zbieranie uwag do projektu 23 listopada 2011 r.

Na konsultacje odpowiedziały 3 podmioty. Merytoryczne uwagi do projektu zgłosiły 2 podmioty.

Radio PIN S.A. wniosło o rezygnację w rozporządzeniu z §2, a w przypadku jego zachowania zaproponowano dodanie w §2 ust. 2 możliwości udostępniania adresu witryny internetowej, na której znajdują się informacje określone w § 1 ust. 1 i 2 również w formie przekazu tekstowego (RDS) a nie tylko czytanego przez lektora tekstu.

Zdaniem Radio PIN S.A., nadawca radiowy powinien mieć wybór pomiędzy realizacją obowiązku informacyjnego na antenie programu lub za pośrednictwem systemu RDS.
Obowiązek § 2 ust. 2 (wyłącznie czytanie informacji przez lektora) uznano za zbyt obciążające nadawcę radiowego.

PIKE – Polska Izba Komunikacji Elektronicznej – zwróciła uwagę, że określone w rozporządzeniu obowiązki, nadawcy realizują dobrowolnie w formie autopromocji (w reklamach widoczne jest logo i nazwa nadawcy). Zastrzeżenia PIKE wzbudził § 2 ust. 1 projektowanego rozporządzenia. Izba wskazała, że zgodnie z art. 4. pkt. 24) ustawy przekazem tekstowym jest zbiór tekstów i nieruchomych obrazów, rozpowszechnianych za pomocą sygnału telewizyjnego lub radiowego równocześnie z programem.

PIKE zwróciło uwagę, że ustawa i rozporządzenie nie wyjaśniają co należy rozumieć pod pojęciem „zbioru tekstów i nieruchomych obrazów”. Zdaniem PIKE z ustawy, lub na poziomie rozporządzenia należy wykreślić wyraz „nieruchomych” z listy kryteriów projektowanego rozporządzenia. Takie sformułowanie, zdaniem PIKE, wyklucza możliwość dopełnienia obowiązku informacyjnego poprzez inne „ruchome obrazy” – np. pasek z przepływającym tekstem.

Trzeci podmiot - Grupa RMF Sp. z o.o. sp. k. - w piśmie z dnia 22 listopada 2011 r. podpisanym przez Prezesa Kazimierza Gródka poinformowała o braku uwag do projektu.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po analizie uwag oraz tekstu projektu uwzględniła uwagę Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej i zaproponowała zmianę § 2. ust. 1. Rozporządzenia z „Nadawca programu telewizyjnego jest obowiązany udostępniać adres witryny internetowej na której znajdują się informacje, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, w formie przekazu tekstowego nie rzadziej niż co 3 godziny” na  „Nadawca programu telewizyjnego jest obowiązany udostępniać adres witryny internetowej na której znajdują się informacje, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, w formie tekstu umieszczonego w dolnej części ekranu  rozpowszechnianego równocześnie z audycją, nie rzadziej niż co 3 godziny”.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w dniu 6 grudnia 2011 r. zamknęła proces konsultacji i postanowiła przesunąć termin ewentualnego wydania rozporządzenia do czasu uchwalenia nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji uwzględniającej regulacje związane z audiowizualnymi usługami medialnymi na żądanie (VOD). Zgodnie z art. 14. ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.) omawiane rozporządzenie ma charakter fakultatywny. W ocenie KRRiT sytuacja rynku audio–wizualnego nie wymaga niezwłocznego wydania regulacji w zakresie przewidzianym omawianym rozporządzeniem.
 

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie