Wyniki konsultacji w sprawie nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

22.01.2020
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawia zestawienie odpowiedzi udzielonych przez podmioty uczestniczące w konsultacjach publicznych, których celem było właściwe rozpoznanie potrzeb i interesów poszczególnych środowisk oraz przeanalizowanie, z różnych perspektyw, obszarów tematycznych objętych nowelizacją dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (DAUM).
W konsultacjach, które trwały od 30 października do 7 grudnia 2019 r., wzięło udział 36 podmiotów reprezentujących: urzędy publiczne (6), nadawców (8), dostawców VoD (2), platformy udostępniania wideo (3), operatorów telekomunikacyjnych (1), izby samorządu gospodarczego (7), firmy badawcze (1), uniwersytety/ekspertów (3), organizacje pozarządowe (1) i osoby fizyczne (1). Ponadto w konsultacjach wzięły udział 3 podmioty, które nie zgłosiły uwag.

Postępowanie konsultacyjne zostało przygotowane w uzgodnieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 4 września 1997 r. (Dz.U. z 2019.0.11.48) w art. 14 ust. 1 pkt. 9 powierzono kompetencje w zakresie polityki audiowizualnej. Wnioski z konsultacji będą stanowić wkład we wspólne prace MKIDN i KRRiT w procesie tworzenia założeń do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

Prace te, w zakresie dotyczącym obowiązków platform udostępniania plików wideo, będą się toczyć także we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji jako właściwym w sprawach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 12a ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o działach administracji rządowej.

Przeprowadzone konsultacje nie stanowiły elementu procedury, o której mowa w wytycznych w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych zgodnie z § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29.10.2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji oraz o ich przedłużeniu  ukazało się na stronie internetowej KRRiT. Pisma w tej sprawie zostały rozesłane pocztą tradycyjną do 19 urzędów państwowych i pocztą elektroniczną do ponad 300 podmiotów. Odpowiedzi na pytania zawarte w interaktywnym formularzu, należało przesłać na adres mailowy: konsultacjeDAUM@krrit.gov.pl

KRRiT dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konsultacjach. 

Szczegółowa lista respondentów.


Zestawienie odpowiedzi na pytania konsultacyjne:

Odpowiedzi na pytania konsultacyjne cz.1

Odpowiedzi na pytania konsultacyjne cz.2

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie