Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmian w Rozporządzeniu KRRiT z 12 lipca 2011 r.

31.03.2014
KRRiT po analizie wyników konsultacji i opinii PKW uznała, że nie może się przychylić do prośby TVP SA dotyczącej zmiany Rozporządzenia KRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji.
Logo - Wyniki konsultacji
24 stycznia 2014 roku Prezes Telewizji Polskiej SA Juliusz Braun zwrócił się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z prośbą o zmianę Rozporządzenia KRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w zakresie przesunięcia obowiązku rozpowszechniania audycji wyborczych z programów ogólnokrajowych na wyspecjalizowany program informacyjno-publicystyczny TVP INFO. Po sporządzeniu opinii przez Departament Mediów Publicznych, wniosek ten był rozpatrywany na posiedzeniu KRRiT, gdzie podjęto decyzję o poddaniu propozycji Prezesa Zarządu TVP SA konsultacjom społecznym poprzez ogłoszenie ich na stronach internetowych Krajowej Rady.

Zgodnie z dyspozycją KRRiT, konsultacje zostały niezwłocznie ogłoszone, a ich termin upłynął 7 marca 2014 roku.

W konsultacji swą opinię wyraziło 219 osób, przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej, choć sporadycznie zdarzały się wypowiedzi telefoniczne. Wśród respondentów 21 osób wyraziło opinię popierającą propozycje Prezesa Zarządu TVP, a 198 osób było przeciw tej propozycji.

Wypowiedzi te zostały wcześniej zweryfikowane, gdyż kilkunastu respondentów nadsyłało swoje opinie po kilka razy – te głosy liczono pojedynczo.

Do Krajowej Rady trafiło do wiadomości pismo z opinią w przedmiotowej sprawie, jakie Państwowa Komisja Wyborcza skierowała w odpowiedzi na wystąpienie p. Piotra Żuchowskiego, biorącego udział w konsultacji. W piśmie tym zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej napisał: „W opinii Państwowej Komisji Wyborczej audycje wyborcze komitetów wyborczych nieodpłatnie rozpowszechniane przez Telewizję Polską SA w programach ogólnokrajowych powinny, tak jak dotychczas, być emitowane nie tylko w TVP Info, lecz również w TVP1 i TVP2 oraz, zgodnie z wymogami Kodeksu wyborczego, w TVP Polonia.”

Warto odnotować, że w tym czasie nt. propozycji Prezesa TVP pojawiło się kilka artykułów prasowych, jak również kilka artykułów dziennikarzy, publikujących w mediach elektronicznych. Szczególnie na charakter konsultacji wpłynął artykuł Michała Karnowskiego ogłoszony na stronach internetowych www.wPolityce.pl.  Artykuł ten uaktywnił licznych czytelników, którzy w ramach konsultacji przesyłali jednobrzmiące lub lekko zmodyfikowane protesty wobec zgłoszonych propozycji Prezesa TVP (158 takich wypowiedzi na ogólną liczbę 219).

W wypowiedziach przeciw podnoszono bardzo różną argumentację. Jeden z argumentów dotyczył odbiorców telewizji kablowej, którzy w małych ośrodkach zdani są na operatorów kablowych nadających w sposób analogowy, nie posiadających w swojej ofercie TVP Info. Inni respondenci podnosili problem, jakoby nierównego, dostępu do anten partii spoza koalicji wyborczej i naruszenia standardów demokratycznego państwa oraz usankcjonowania medialnej przewagi władzy nad opozycją. Poza oceną tej propozycji, rozumianą jako ograniczenie demokracji i utrudnienie dostępu opozycji do anten, pojawiły się też wypowiedzi mówiące o ograniczeniu dostępu szerokich rzesz odbiorców do informacji wyborczej i sprzeniewierzeniu się misji, która jest realizowana z abonamentu.

Wypowiedzi popierające przedstawiony wniosek zawierały głównie argumentację mówiącą o przesycie tematyki politycznej w programach ogólnopolskich TVP i zawłaszczeniu czasu antenowego przez polityków. Respondenci wskazywali, że „spoty wyborcze” są ukrytym dofinansowaniem partii politycznych, a zgodnie z misją publiczną zainteresowani odbiorcy powinni szukać informacji politycznych w programach informacyjnych. Wypowiadający się akcentowali oddzielenie reklam partii, które ich zdaniem nie mają znaczenia merytorycznego, od dyskusji i publicystyki społecznej, które pozwalają na wyrobienie sobie własnego zdania nt. programów poszczególnych partii. Te ostatnie powinny pozostać w TVP1 i TVP2 natomiast „spoty reklamowe partii”, jak nazywano w wypowiedziach audycje komitetów wyborczych, powinny trafić do TVP Info.

18 marca br. na posiedzeniu Krajowej Rady Radiofonii  i Telewizji omawiane były wyniki konsultacji społecznych dotyczących wniosku TVP SAo zmianę Rozporządzenia KRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w zakresie przeniesienia obowiązku nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych z programów ogólnokrajowych na wyspecjalizowany program informacyjno-publicystyczny TVP Info.

W związku z wynikami konsultacji oraz opinią Państwowej Komisji Wyborczej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, biorąc pod uwagę brzmienie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.), zgodnie z którym TVP SA została „zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych”, uznała że nie może przychylić się do prośby wyrażonej przez Prezesa  Zarządu Telewizji Polskiej SA. Wymienione wyżej przepisy uniemożliwiają bowiem Krajowej Radzie wskazanie w przedmiotowym rozporządzeniu czasu przeznaczonego na nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w innych programach nadawców publicznych niż te, które zostały ustawowo wskazane.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie