(Zakończone) Konsultacje społeczne rozporządzenia KRRiT z 12 lipca 2011 r.

18.02.2014
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazuje do konsultacji społecznej projekt zmiany Rozporządzenia KRRiT z 12 lipca 2011 r. Zapraszamy do nadsyłania uwag i opinii do projektu w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2014 r.
Logo konsultacji
24 stycznia 2014 roku Prezes Telewizji Polskiej SA Juliusz Braun zwrócił się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z prośbą o zmianę Rozporządzenia KRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji, w zakresie przesunięcia obowiązku rozpowszechniania audycji wyborczych z programów ogólnokrajowych na wyspecjalizowany program informacyjno-publicystyczny TVP INFO.

Zmiana polegałaby na rezygnacji w programach ogólnopolskich TVP1 i TVP2
z obowiązku nadawania audycji komitetów wyborczych, które to audycje (przypisane w ww. Rozporządzeniu do TVP 1 i TVP2) powinny zostać przeniesione w całości - zdaniem Spółki - do TVP INFO. W miejsce nieodpłatnych audycji wyborczych w programach TVP1 i TVP2,  nadawane byłyby audycje dotyczące wyborów takie jak np. debaty, cykle edukacyjne, spoty frekwencyjne, itp.

Telewizja Polska SA argumentuje, iż ww. Rozporządzenie określa szczegółowy podział czasu przeznaczonego na rozpowszechnienie nieodpłatnych audycji wyborczych w odniesieniu do programów ogólnopolskich, TVP Polonia i regionalnych,  odzwierciedlając nieaktualną już strukturę programów TVP SA. W ostatnich latach Spółka dokonała zasadniczych zmian profili nadawanych programów. Obecnie obok programów ogólnopolskich, rozpowszechnia także wyspecjalizowany program informacyjny TVP INFO, o takiej samej dostępności i zasięgu jak TVP 1 i TVP2. Zatem - zdaniem TVP SA - program TVP INFO powinien zostać włączony do programów nadających obligatoryjne audycje komitetów wyborczych, zdejmując to zadanie z programów TVP1 i TVP2.

Zapraszamy do nadsyłania uwag i opinii do projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2014 r. Uwagi i opinie należy przekazywać na adres elektroniczny Jaroslaw.Firlej@krrit.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa z dopiskiem "Konsultacje rozporządzenia o nieodpłatnych audycjach wyborczych".

Konsultacje społeczne rozporządzenia KRRiT z 12 lipca 2011 r.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie