Informacja dotycząca uchwał Sejmu RP i Senatu RP oraz postanowień Prezydenta RP w sprawie sprawozdań KRRiT


Rok

Uchwała
Sejmu RP

Uchwała
Senatu RP

Wskazania do realizacji przez KRRiT

2020 przyjęto odrzucono  
Uchwała Sejmu RP z      14 sierpnia 2020 roku Uchwała Senatu RP z dnia 30 września 2020 roku

2019
 

przyjęto
 

przyjęto


do Uchwał Senatu i Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań

Uchwała Sejmu RP z 3 lipca 2019 roku
 

Uchwała Senatu RP z 26 września 2019 roku

2018

przyjęto

 

przyjęto


do Uchwał Senatu i Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań
Uchwała Sejmu RP z 5 lipca 2018 roku

 
Uchwała Senatu RP z 28 września 2018 roku


2017

przyjęto

przyjęto

 

do Uchwał Senatu i Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań
Uchwała Sejmu RP z
  22 czerwca 2017 roku
 
Uchwała Senatu RP z 19 lipca 2017 roku
 

2016

odrzucono
 

odrzucono

do Uchwał Senatu i Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań

Uchwała Sejmu RP z
  22 czerwca 2016 roku
 

Uchwała Senatu RP  z 22 lipca 2015 roku


2015

przyjęto

 

przyjęto


do Uchwał Senatu i Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań

 

Uchwała Sejmu RP z
  9 lipca 2015 roku
 

Uchwała Senatu RP  z 25 czerwca 2015 roku

2014

przyjęto
 

przyjęto

 do Uchwał Senatu i Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań

Uchwała Sejmu RP z
11 lipca 2014 roku
 
 
Uchwała Senatu RP  z 25 września 2014 roku

2013

przyjęto

przyjęto


do Uchwał Senatu RP i Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań

Uchwała Sejmu RP z 20 czerwca 2013 roku

Uchwała Senatu RP z 16 maja 2013 roku

2012

przyjęto

przyjęto

do Uchwał Senatu RP i Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań

Uchwała Sejmu RP z 28 czerwca 2012 roku

Uchwała Senatu RP z 6 lipca 2012 roku

2011

odrzucono

odrzucono

do Uchwał Senatu RP i Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań

Uchwała Sejmu RP z 30 czerwca 2011 roku

Uchwała Senatu RP z 16 czerwca 2011 roku

2010

odrzucono

odrzucono

do Uchwały Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań

Uchwała Sejmu RP z 10 czerwca 2010 roku

Uchwała Senatu RP z 28 maja 2010 roku

do Uchwały Senatu RP nie dołączono dodatkowych wskazań

 

Postanowienie Prezydenta RP z 14 czerwca 2010 roku, opublikowane w Monitorze Polskim z 2010 roku, nr 44. poz. 624, potwierdzające wygaśnięcie kadencji wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dniem 24 czerwca 2010 roku

 

2009

odrzucono

odrzucono

do Uchwały Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań

Uchwała Sejmu RP z 11 września 2009 roku

Uchwała Senatu RP z 31 lipca 2009 roku

do Uchwały Senatu RP nie dołączono dodatkowych wskazań

2008

odrzucono

odrzucono

do Uchwały Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

Uchwała Sejmu RP z 27 czerwca 2008 roku

Uchwała Senatu RP z 26 czerwca 2008 roku

do Uchwały Senatu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

2007

przyjęto

przyjęto

do Uchwały Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

Uchwała Sejmu RP z 29 czerwca 2007 roku

Uchwała Senatu RP z 11 lipca 2007 roku

do Uchwały Senatu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

2006

przyjęto

przyjęto

do Uchwały Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

Uchwała Sejmu RP z 21 lipca 2006 roku

Uchwała Senatu RP z 24 maja 2006 roku

Senat RP zwraca uwagę aktualnie działającej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na problemy, które, zdaniem Senatu, nie znalazły skutecznego rozwiązania w działalności tego organu w roku 2005, polegające na:

1) upartyjnieniu mediów publicznych;

2) braku pluralizmu i nadmiernej ideologizacji mediów obecnych na rynku komercyjnym;

3) braku należytej pieczy nad ochroną dzieci i młodzieży przed przemocą, okrucieństwem i demoralizacją;

4) koncentracji rozwoju rynku medialnego na mediach komercyjnych z pominięciem mediów społecznych, będących wyrazem tworzącego się społeczeństwa obywatelskiego.

Senat RP wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do przeciwstawienia się wszelkim

projektom ograniczającym rolę i samodzielność oddziałów terenowych, a także apeluje o zapewnienie im odpowiednich warunków wypełniania ich misji.

Senat RP wnosi o przygotowanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji "raportu otwarcia" omawiającego sytuację i perspektywy mediów w Polsce w roku 2006.

 

2005

przyjęto

przyjęto

Sejm RP doceniając ważność prac KRRiT nad strategią w dziedzinie mediów elektronicznych zwraca uwagę na konieczność zagwarantowania odpowiedniej pozycji publicznej radiofonii i telewizji.

Sejm RP wzywa KRRiT do przeciwstawiania się wszelkim projektom ograniczającym rolę Oddziałów Terenowych TVP S.A., którym należy zapewnić odpowiednie warunki do wypełniania ich misji.

Sejm RP zwraca się do KRRiT, aby we współpracy z TVP S.A. podjęła działania na rzecz utrwalenia i upowszechnienia dorobku TVP.

Uchwała Sejmu RP z 8 lipca 2005 roku.

Uchwała Senatu RP z 3 czerwca 2005 roku.

do Uchwały Senatu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

2004

odrzucono

przyjęto

do Uchwały Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

 

Uchwała Sejmu RP z 1 lipca 2004 roku.

Uchwała Senatu RP z 24 czerwca 2004 roku.

do Uchwały Senatu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

2003

przyjęto

przyjęto

Sejm RP wzywa KRRiT do ścisłego i skutecznego wypełniania wynikających z ustawy oraz Konstytucji obowiązków ochrony dzieci i młodzieży przed demoralizacją, okrucieństwem i przemocą.

Sejm RP wzywa też do skutecznego egzekwowania misji programowej w zakresie propagowania kultury polskiej i historii narodowej oraz do skutecznego egzekwowania od nadawców publicznych równości dostępu środowisk politycznych i społecznych do ich programów.

Uchwała Sejmu RP z 12 czerwca 2003 roku.

Uchwała Senatu RP z 16 kwietnia 2003 roku.

do Uchwały Senatu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

2002

przyjęto

przyjęto

Sejm RP wzywa KRRiT do podjęcia skutecznych działań chroniących wolność słowa w mediach publicznych, dzieci i młodzież przed przemocą, okrucieństwem i demoralizacją w mediach, pluralizm na rynku prywatnym

Uchwała Sejmu RP z 6 czerwca 2002 roku.

Uchwała Senatu RP z 7 czerwca 2002 roku.

do Uchwały Senatu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

2001

przyjęto

odrzucono

Sejm RP wzywa KRRiT do skutecznego egzekwowania od nadawców przestrzegania ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie ochrony najmłodszych przed demoralizacją.

Uchwała Sejmu RP z 27 lipca 2001 roku.

Uchwała Senatu RP z 7 czerwca 2001 roku.

do Uchwały Senatu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

2000

przyjęto

odrzucono

do Uchwały Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

Uchwała Sejmu RP z 30 czerwca 2000 roku.

Uchwała Senatu RP z 11 maja 2000 roku.

do Uchwały Senatu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

1999

przyjęto

odrzucono

Sejm RP wzywa KRRiT do skutecznego egzekwowania od nadawców przestrzegania ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie ochrony najmłodszych przed demoralizacją.

Sejm RP wzywa KRRiT do niezwłocznego podjęcia pracy nad takimi rozwiązaniami, które przywrócą słuchaczowi – płatnikowi abonamentu pełny dostęp do wszystkich programów radia publicznego.

Uchwała Sejmu RP z 24 czerwca 1999 roku.

Uchwała Senatu RP z 7 maja 1999 roku.

do Uchwały Senatu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

1998

przyjęto

odrzucono

do Uchwały Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

Uchwała Sejmu RP z 24 lipca 1998 roku.

Uchwała Senatu RP z 22 maja 1998 roku.

do Uchwały Senatu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

1997

przyjęto

przyjęto

do Uchwały Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

Uchwała Sejmu RP z 20 czerwca 1997 roku.

Uchwała Senatu RP z 20 czerwca 1997 roku.

do Uchwały Senatu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

1996

przyjęto

przyjęto

do Uchwały Sejmu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

Uchwała Sejmu RP z 8 sierpnia 1996 roku.

Uchwała Senatu RP z 26 kwietnia 1996 roku.

do Uchwały Senatu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.

1995

przyjęto

przyjęto

Sejm RP oczekuje od KRRiT bardziej energicznych działań zwalczających nielegalne nadawanie programów, szybkiego opracowania planu zagospodarowania widma częstotliwości umożliwiającego podjęcie kolejnych procedur koncesyjnych oraz zapewnienie odbioru programów  radia i telewizji publicznej na całym obszarze kraju.

Sejm RP oczekuje też od KRRiT konsekwentnego monitorowania przekształceń telewizji publicznej, a od telewizji publicznej -wyeliminowania praktyk, które godzą w zasady dziennikarskiego obiektywizmu i uczciwości, szacunku i tolerancji.

Uchwała Sejmu RP z 26 maja 1995 roku.

Uchwała Senatu RP z 12 maja 1995 roku.

Senat RP zwraca uwagę na opóźnienia w procesie koncesyjnym, które nie wynikały wyłącznie z przyczyn leżących po stronie KRRiT.

Senat RP zwraca uwagę na brak realizacji zadań związanych z projektowaniem w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów, kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji.

1994

przyjęto

odrzucono

Sejm RP oczekuje od KRRiT, od rządowych i państwowych agend informacyjnych oraz od telewizji publicznej podjęcia starań o wyeliminowanie źródeł istniejących napięć pomiędzy publiczną telewizją a organami władzy i częścią opinii publicznej.

Sejm RP oczekuje też od KRRiT oraz właściwych organów skuteczniejszych działań na polu zwalczania piractwa w eterze.

Sejm RP podkreśla, że KRRiT oraz TVP S.A. nie określiły wystarczająco telewizji publicznych wynikających z ustawy.

Uchwała Sejmu RP z 2 lipca 1994 roku.

Uchwała Senatu RP z 1 lipca 1994 roku.

do Uchwały Senatu RP nie dołączono dodatkowych wskazań.


Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie