dr Paweł Stępka  (1977–2010)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Administracji i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Konstancji, specjalista ds. mediów i komunikacji.

W latach 2002-2010 ekspert a następnie wicedyrektor Departamentu Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przedstawiciel Polski w Radzie Europy w Komitecie Zarządzającym ds. Mediów i  Nowych Usług Komunikacyjnych (CDMC), Grupie Specjalistów do spraw Różnorodności Mediów (MC-S-MD) oraz Grupie Specjalistów ds. nowych mediów (MC-NM).

Od 2003 roku naukowo zajmował się także analizą sieci społecznych jako narzędzia wspierającego zarządzanie wiedzą i komunikacją wewnątrz organizacji. Współzałożyciel Episteme Managers. Zmarł tragicznie 8 listopada 2010 roku.

Lista publikacji:

I. Publikacje książkowe:

 1. Paweł Stępka, „Model zinstytucjonalizowanych działań lobingowych firm telewizyjnych wobec instytucji Unii Europejskiej” Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.

II. Artykuły naukowe:

 1. Paweł Stępka, Grupy interesu w systemie politycznym UE, w: Przegląd Europejski 2(3) 2001, s. 175-191
 2. Paweł Stępka, Sieć jako metafora systemu politycznego Unii Europejskiej, w: Przegląd Europejski 1(10) 2005, s.106-118
 3. Paweł Stępka, Wojciech Kołodziejczyk „Radio internetowe - szanse i wyzwania”, Studia Medioznawcze Nr 2 (25) 2006
 4. Paweł Stępka, „Ponadgraniczna koncentracja własnosci mediów na przykładzie europejskiego sektora telewizyjnego”, Global Media Journal—Polish Edition No 1 (3), 2007 (http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/wiosna%202007/Stepka%20-%20europejski%20sektor%20telewizyjny.pdf)
 5. Paweł Stępka „Formalna niezależność europejskich regulatorów rynku mediów elektronicznych”, Studia Medioznawcze Nr 2 (29) 2007
 6. Paweł Stępka „Zintegrowane ciała regulacyjne w dobie konwergencji technologicznej”, Studia Medioznawcze Nr 4 (31) 2007
 7. Paweł Stępka, Wojciech Kołodziejczyk "Stare" i "nowe media". Dyrektywa "O audiowizualnych usługach medialnych" jako próba odpowiedzi na wyzwania rynkowe i technologiczne, Studia Medioznawcze Nr 1 (32) 2008
 8. Paweł Stępka, Konrad Subda „Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy„ E-mentor nr 1 (28) / 2009 (http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/618)
 9. Paweł Stępka, Konrad Subda „Struktury sieciowe - możliwości pomiaru, analizy i zarządzania kapitałem relacyjnym przedsiębiorstwa”, Zeszyty Naukowe "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Nr 100 (V/2010)

III. Analizy Biura KRRiT:

 1. Paweł Stępka, Albert Woźniak „Telewizja publiczna w wybranych państwach Europy Środkowej”, Analiza Biura KRRiT nr 1/2003, kwiecień 2003 r.
 2. Paweł Stępka „Uregulowania prawne dotyczące reklamy leków w ustawodawstwie wybranych państw europejskich”, Analiza Biura KRRiT nr 2/2003, lipiec 2003 r.
 3. Paweł Stępka, Wojciech Kołodziejczyk „Nowe formy reklamy”, Analiza Biura KRRiT nr 3/2003, październik 2003 r.
 4. Paweł Stępka „Współudział nadawców telewizyjnych w finansowaniu produkcji kinematograficznej”, Analiza Biura KRRiT nr 1/2004, styczeń 2004 r.
 5. Paweł Stępka „Obowiązek składania sprawozdań przez niezależne ciała regulujące na przykładzie wybranych państw europejskich”, Analiza Biura KRRiT nr 3/2004, styczeń 2004 r.
 6. Paweł Stępka „Koncentracja własności mediów z perspektywy Rady Europy i Unii Europejskiej”, Analiza Biura KRRiT nr 4/2004, marzec 2004 r.
 7. Paweł Stępka, Wojciech Kołodziejczyk „Kontrola fuzji przedsiębiorstw w świetle Rozporządzenia Rady 139/2004/WE na podstawie wybranych przepisów”, Analiza Biura KRRiT nr 5/2004, lipiec 2004 r.
 8. Paweł Stępka, Wojciech Kołodziejczyk „Uregulowania wspólnotowe dotyczące fuzji przedsiębiorstw”, Analiza Biura KRRiT nr 6/2004, lipiec 2004 r.
 9. Paweł Stępka, Albert Woźniak, Wojciech Kołodziejczyk „Systemy poboru opłat abonamentowych w wybranych państwach europejskich”, wrzesień 2004 r., KRRiT (opublikowane również w Biuletyn KRRiT lipiec-wrzesień 2004 r.)
 10. Paweł Stępka, Albert Woźniak „Kanały tematyczne w ofercie nadawców publicznych”, Analiza Biura KRRiT nr 1/2005, luty 2005 r.
 11. Paweł Stępka, Albert Woźniak „Rynek mediów w Wielkiej Brytanii”, Analiza Biura KRRiT nr 2/2005, lipiec 2005 r.
 12. Paweł Stępka „Przegląd modeli ciał regulacyjnych na przykładzie wybranych państw” Analiza Biura KRRiT nr 4/2005, grudzień 2005 r.
 13. Paweł Stępka „Polityka na rzecz ochrony pluralizmu w mediach na przykładzie wybranych państw europejskich”, Analiza Biura KRRiT nr 5/2005, grudzień 2005 r.
 14. Paweł Stępka, Wojciech Kołodziejczyk „Radio Internetowe”, Analiza Biura KRRiT nr 14/2005, Warszawa, 2005 r.
 15. Paweł Stępka, Albert Woźniak „Specyfika i struktura rynków mediów elektronicznych wybranych państw europejskich”, Analiza Biura KRRiT nr 2/2006, sierpień 2006 r.
 16. Paweł Stępka, Albert Woźniak, Ewa Murawska-Najmiec „System podziału środków abonamentowych na przykładzie wybranych państw europejskich”, Analiza Biura KRRiT nr 3/2006, sierpień 2006 r.
 17. Paweł Stępka, Albert Woźniak, Ewa Murawska-Najmiec, Piotr Popa „Instrumenty promujące niezależność mediów publicznych na przykładzie wybranych państw europejskich”, Analiza Biura KRRiT nr 5/2006, październik 2006 r.
 18. Paweł Stępka „Media trzeciego sektora w państwach europejskich”, Analiza Biura KRRiT nr 6/2006, grudzień 2006 r.
 19. Paweł Stępka, Wojciech Kołodziejczyk „Mechanizmy samo- i współ-regulacyjne w obszarze mediów”; Analiza Biura KRRiT nr 14/2006, Warszawa, 2006 r.
 20. Paweł Stępka, Albert Woźniak „Problem stosowania pomocy publicznej w kontekście działalności nadawców publicznych”, Analiza Biura KRRiT nr 1/2007, styczeń 2007 r.
 21. Paweł Stępka „Zintegrowane ciała regulacyjne ds. komunikacji elektronicznej”, Analiza Biura KRRiT nr 2/2007, marzec 2007 r.
 22. Paweł Stępka „Aktywność europejskich mediów publicznych w obszarze nowych usług medialnych - stan dyskusji”, Analiza Biura KRRiT nr 4/2007, grudzień 2007 r.
 23. Paweł Stępka, Albert Woźniak, Maria Borkowska, Ewa Murawska-Najmiec „Systemy poboru opłat abonamentowych w wybranych państwach europejskich (aktualizacja)”, Analiza Biura KRRiT nr 5/2007, grudzień 2007 r.
 24. Paweł Stępka, Maria Borkowska „Problem tzw. „głośnej reklamy” w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich”, Analiza Biura KRRiT nr 2/2008, listopad 2008 r.
 25. Paweł Stępka „Rynek wideo na żądanie (VoD) w Polsce”, Analiza Biura KRRiT nr 1/2009, luty 2009 r.
 26. Paweł Stępka „Wideo na żądanie w kontekście implementacji tzw. dyrektywy "O audiowizualnych usługach medialnych”, kwiecień 2009r., Analiza Biura KRRiT nr 3/2009
 27. Paweł Stępka, Albert Woźniak „Finansowanie mediów elektronicznych ze środków publicznych - analiza porównawcza na przykładzie wybranych państw europejskich”, Analiza Biura KRRiT nr 4/2009, maj 2009r.
 28. Paweł Stępka, Maria Borkowska, Ewa Murawska-Najmiec, Albert Woźniak „Organizacje międzynarodowe i wybrane państwa europejskie wobec edukacji medialnej”, Analiza Biura KRRiT nr 2/2010, marzec 2010 r.
 29. Paweł Stępka, Albert Woźniak, Ewa Murawska-Najmiec „Finansowanie mediów audiowizualnych ze środków publicznych - analiza porównawcza na przykładzie wybranych państw europejskich (aktualizacja)”, Analiza Biura KRRiT nr 3/2010, marzec 2010 r.
 30. Paweł Stępka, Ewa Murawska-Najmiec, Albert Woźniak „Implementacja przepisów dotyczących lokowania produktu w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej”, Analiza Biura KRRiT nr 4/2010, lipiec 2010 r.
 31. Paweł Stępka „Rola organów regulacyjnych w systemach współregulacyjnych”, Analiza Biura KRRiT nr 6/2010, wrzesień 2010 r.
 32. Paweł Stępka, Ewa Murawska-Najmiec, Halina Rostek, Albert Woźniak „Usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie w przekazach telewizyjnych i radiowych - rola organów regulacyjnych w wybranych państwach europejskich”, Analiza Biura KRRiT nr 7/2010, listopad 2010 r.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie