"Przegląd międzynarodowy": nr 01/2013

04.01.2013
W najnowszym numerze przeglądu międzynarodowego dowiemy się m. in. o pracach francuskiej komisji ds. telewizji hybrydowej, o holenderskim podejściu do ochrony praw autorskich w sieci, o konsekwencjach wprowadzenia nowego podatku na Węgrzech i o tym, jak duże znaczenie przywiązuje brytyjski regulator do „usług dostępowych”.

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Unia Europejska

 

 

Europejskie filmy niedostępne dla widzów

Z nowego, trzeciego z kolei raportu Komisji Europejskiej na temat realizacji agendy cyfrowej europejskiego dziedzictwa kinematograficznego wynika, że zaledwie 1,5% europejskiego dziedzictwa filmowego ma postać cyfrową i jest udostępniane publiczności za opłatą lub darmowo. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak funduszy państwowych i prywatnych na digitalizację zasobów archiwalnych oraz bardzo skomplikowany proces ustalania praw do dzieł. Najbardziej zaawansowanymi krajami w cyfryzacji dziedzictwa filmowego są Szwecja oraz Wielka Brytania.

Zdaniem Komisji Europejskiej państwa członkowskie powinny włączyć dziedzictwo filmowe do swych krajowych strategii digitalizacji oraz polityki archiwizacji, a także opracować innowacyjne sposoby finansowania i przechowywania dzieł filmowych, co powinno skutkować m.in. udostępnianiem większej ilości treści na portalu EUROPEANA.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała: „To niedorzeczne, że dziedzictwo filmowe jest niewidoczne w XXI wieku. Kultura jest sercem Europy, a film jest sercem kultury. Bardzo mi zależy na umieszczeniu tego dziedzictwa w sieci; w 2013 roku złożę wniosek, który pomoże państwom członkowskim i zainteresowanym stronom wspólnymi siłami do tego doprowadzić”.

 

Źródło: Komisja Europejska,20.12, Commission report finds one million hours of European film locked away in cans & cupboards

 

Opinia w sprawie oddalenia wniosków FIFA i UEFA

 

Niilo Jääskinen, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zaproponował, aby Trybunał oddalił wniesione przez FIFA i UEFA odwołania od wyroków Sądu UE w sprawie transmisji telewizyjnych z mistrzostw świata i mistrzostw Europy.

Po tym jak Belgia i Wielka Brytania umieściły na listach ważnych wydarzeń społecznych wszystkie mecze finałów mistrzostw świata i mistrzostw Europy w piłce nożnej, FIFA            i UEFA wniosły odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości UE od decyzji Sądu UE w sprawie uznania przez Komisję Europejską list ważnych wydarzeń przyjętych przez oba państwa członkowskie za zgodne z prawem UE.

Rzecznik generalny Trybunału stwierdził, że „jeżeli państwa członkowskie uznają wskazane zawody sportowe za wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa, w celu zapewnienia dostępu do nich szerokiej publiczności, to można wymagać, aby transmisje z tych wydarzeń nadawane były w telewizji ogólnodostępnej”.

Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Informacja na ten temat ukazała się również w Przeglądzie Międzynarodowym z lutego 2011 roku.

 

Źródło: CURIA, Press Releases No 164/12, Opinion of the Advocate General in cases C-201/11 P, C-204/11 P, C-205/11 P UEFA v Commission

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Belgia

 

Czy dostawcy usług nielinearnych przestrzegają prawa?

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), organ regulacyjny Wspólnoty Frankofońskiej Belgii, opublikował raport na temat zgodności z wymogami prawa nielinearnych usług telewizyjnych świadczonych w roku 2011.

CSA ocenił cztery usługi video na żądanie pod kątem wypełniania zobowiązań co do wkładu w produkcję dzieł audiowizualnych, niezależności i przejrzystości, promocji utworów europejskich, ochrony małoletnich oraz tego, w jakim stopniu przestrzegają one przepisów w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Raport wykazał, że wszystkie cztery usługi wypełniły swoje zobowiązania w odniesieniu do promocji utworów europejskich, a w przypadku  usług zawierających programy nieodpowiednie dla nieletnich wprowadziły systemy identyfikacji i kontroli rodzicielskiej. Jednocześnie CSA przypomniał jednemu z podmiotów o potrzebie jasnej polityki redakcyjnej w sprawie ochrony małoletnich i wprowadzenia skutecznego systemu klasyfikacji.

Źródło: EPRA, 3.12, Belgian CSA assesses compliance of non-linear TV services with  legal obligations

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Dania

 

Stop piratom

Policja wDanii zamknęła stronę internetową cardsharing.dk, zamykając  całą domenę. Strona od dawna budziła zastrzeżenia lokalnych operatorów płatnej telewizji Canal Digital oraz Viasat, gdyż oferowała pirackie karty abonenckie poprzez tzw. udostępnianie karty (cardsharing). Jest to pierwszy przypadek przejęcia domeny przez policję w związku z postępowaniem karnym. Sprawa zwróciła uwagę władz po interwencji skandynawskiej organizacji antypirackiej o nazwie STOP. Równolegle szwedzki rząd zamierza wprowadzić przepisy zabraniające oglądania płatnej telewizji bez płacenia abonamentu, uznając za nielegalne urządzenia do nieodpłatnego odbioru płatnych kanałów. Sieci udostępniania kart już są w tym kraju nielegalne.

Źródło: Broadband TV News, 7.12, Danish police shut cardsharing website

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Francja

 

Prace komisji nt. telewizji hybrydowej

Po 10 miesiącach od powołania komisji ds. badania sposobów użytkowania telewizji hybrydowej, w grudniu ub. r. CSA (francuski organ regulacyjny) przedstawił wstępne wyniki jej prac. Zostały one zawarte w 14 propozycjach, których celem jest przyczynienie się do stworzenia trwałego i sprawiedliwego ekosystemu wokół telewizji hybrydowej. W pracach komisji udział wzięli przedstawiciele instytucjonalni i rynkowi bezpośrednio zainteresowani tematem. Prace, którym przewodniczył jeden z członków CSA, toczyły się równolegle w 5 grupach roboczych pod kierunkiem niezależnych ekspertów (patrz też Przegląd Międzynarodowy 3/2012 oraz 1/2012).

Wypracowane przez komisję propozycje stanowiły rozwinięcie następujących tez: konieczność pozostawania technologii hybrydowej w służbie odbiorcy, konieczność zachowania lojalnej konkurencji między wszystkimi graczami, bezpieczeństwo odbiorcy korzystającego z pełni bogactwa telewizji hybrydowej oraz konieczność oparcia przyszłych wniosków dotyczących telewizji hybrydowej na pełniejszym poznaniu sposobów jej użytkowania.

Zapowiedziano kontynuację działań komisji w zakresie pogłębiania wymienionych propozycji i ich ewentualnego uzupełniania o nowe obszary, a także metod praktycznej ich realizacji. Szczegółowe propozycje dostępne są w wersji francuskiej i angielskiej pod adresem:  http://www.csa.fr/Espace-Presse/Conferences-de-presse/Presentation-des-travaux-de-la-Commission-de-suivi-des-usages-de-la-television-connectee, pozostałe materiały, w tym alfabetyczna lista instytucji i firm biorących udział w pracach komisji (91 podmiotów) oraz streszczenie jej prac dostępne są pod tym samym adresem.

Źródło: CSA, 2.01, Présentation des travaux de la Commission de suivi des usages de la télévision connectée

 

Bezpłatne kanały HD w naziemnej telewizji cyfrowej

CSA poinformowała o uruchomieniu 6 nowych kanałów w standardzie HD. Są to programy wyspecjalizowane o następującej tematyce (po jednym):  przeznaczony dla kobiet, rodzinny, sportowy, filmowy (jeden z filmami fabularnymi i jeden z dokumentalnymi) oraz rozrywkowy. Programy te od grudnia ub. roku są dostępne na całym terytorium kraju drogą kablową, satelitarną i przez ADSL oraz już teraz bezpłatnie dla 29% odbiorców odbierających telewizję za pomocą anteny dachowej. Niemal pełne pokrycie w naziemnej telewizji cyfrowej, tj. 97% populacji, ma zostać osiągnięte w czerwcu 2015 roku po rozmieszczeniu dodatkowych 1500 nadajników.

Dodatkowe informacje na ten temat, jak również szerzej - informacje na temat stanu cyfryzacji we Francji i związanej z tym pomocy finansowej, można uzyskać pod adresem www.toutelatnt.fr(dosł. calantc.fr).

Źródło: CSA, 2.01, Le CSA a lance les six nouvelles chaines HD de la TNT, oraz DGMIC, 14.12,Six nouvelles chaînes HD gratuites lancées sur la TNT

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Hiszpania

 

Zakwestionowane decyzje koncesyjne

Sąd Najwyższy Hiszpanii zakwestionował przyznanie kanałów naziemnejtelewizji cyfrowej ogólnokrajowym stacjom telewizyjnym, anulując decyzję rządu z 2010 roku o przyznaniu całego multipleksu (o pojemności do 4 kanałów konwencjonalnych) każdemu z ogólnokrajowych nadawców: Antena 3, Tele 5, Sogecable, La Sexta, Net TV i Veo7. Orzeczenie sądu stwierdza, że rząd naruszył prawo przyznając dodatkowe koncesje na naziemną telewizję cyfrową bez przetargu publicznego, tym samym utrudniając wejście "nowych graczy" na rynek telewizyjny. Decyzja sądu otwiera drogę do ewentualnego zaskarżenia całego procesu koncesyjnego. Sprawa została wniesiona przed Sąd Najwyższy przez Infraestructurasy Gestión 2002, firmę, która próbowała kilkakrotnie uzyskać koncesję na naziemną telewizję cyfrową zarówno w skali krajowej jak i regionalnej. Firma Infraestructurasy Gestión 2002jest właścicielem kanału Canal Latino i grupy kanałów nadających pod wspólną nazwą MX. Te ostatnie oferują program składający się niemal wyłącznie z konkursów, kontaktów erotycznych i tarota.

Źródło: Vertele.com, 11.12, El Supremo declara nulo el reparto de canales TDT con el Gobierno de Zapatero

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Holandia

 

Nowatorskie podejście do ochrony praw autorskich w sieci

Parlament holenderskiprzyjął wniosek, zgodnie z którym holenderski rząd nie będzie zmuszał dostawców Internetu by blokowali dostęp do sieci prywatnym użytkownikom, którzy ściągają z sieci nielegalne treści. Zdaniem holenderskiego parlamentu, problem ten należałoby rozwiązać poprzez udoskonalenie i uproszczenia dostępu do treści legalnych. Ustawodawca przegłosował wprowadzenie tzw. „prywatnej opłaty za kopiowanie” na wszystkie sprzedawane urządzenia elektroniczne, w tym laptopy, komputery, smartfony, twarde dyski, nagrywarki wideo. Różne podmioty od dawna apelowały o wprowadzenie opłaty na urządzenia elektroniczne, oprócz tej, pobieranej już od 2005 roku, za niezapisane nośniki takie jak taśmy, płyty CD i DVD. Jednak wiele firm, w tym Acer, HP i Dell obawia się, że koszty nowego podatku będą bardzo wysokie i planują zaskarżenie państwa holenderskiego do sądu w tej sprawie. Tymczasem, najnowsze badania opublikowane przez PricewaterhouseCoopers wskazują, że holenderski przemysł muzyczny i filmowy stracił nie więcej niż 12,1 milionów euro z powodu nielegalnych kopii, podczas gdy szacowany przychód  z opłat  w wysokości 5 euro za każde kupowane urządzenie, jest wynosiłby  27 mln euro.

 

Źródło: Broadband TV News, 21.12, No downloading ban in the Netherlands

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Rosja

 

Przyznano koncesje na naziemną telewizję cyfrową

Roskomnadzor, rosyjski organ regulacyjny ds. mediów i telekomunikacji, ogłosił zwycięzców przetargu na miejsce na drugim multipleksie. Każdy z 10 podmiotów będzie musiał zapłacić 36,7 mln rubli (907.100 euro) i podpisać w ciągu trzech miesięcy dziesięcioletni kontrakt z operatorem telekomunikacyjnym RTRS.  Ponadto, każdy z nich będzie musiał wnieść roczną opłatę za nadawanie, która w przypadku świadczenia usług w miastach o populacji powyżej 1 mln, sięgnie nawet 944 mln rubli.

 

Źródło: Broadband TV News, 17.12. Russia awards DTT licences

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Słowacja

 

Cyfryzacja zakończona

Słowacja zakończyła przejście na nadawanie cyfrowe. Stało się to w noc sylwestrową wraz z  wyłączeniem ostatnich czterech nadajników analogowych, które nadawały programy regionalne i lokalne. Proces wyłączania nadawania analogowego na Słowacji był przeprowadzany w sposób stopniowy i trwał trzy lata. Chociaż sygnał pierwszego (publiczny) i drugiego (komercyjny) multipleksu może już teoretycznie docierać odpowiednio do 97,7% i 95,6% społeczeństwa, istnieje jeszcze potencjał zwiększenia tego zasięgu oraz poprawy aktualnej oferty naziemnej telewizji cyfrowej.

Źródło: Broadband TV News, 1.01. Slovakia goes digital

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Szwajcaria

 

Regionalne programy dostępne w całym kraju

Szwajcarski organ regulacyjnym (OFCOM) ogłosił publiczne konsultacje w sprawie projektu ustawy, która pozwoli koncesjonowanym regionalnym stacjom telewizyjnym transmitować programy w formacie cyfrowym poza obszarem ich regionalnego zasięgu. Widzowie będą mogli odbierać takie programy za pośrednictwem sieci kablowych lub w Internecie na terenie całego kraju. OFCOM jest zdania, że taka decyzja ułatwiłaby dostęp do tych programów, które w znaczącym stopniu przyczyniają się do kształtowania opinii publicznej.

Źródło: EPRA, 11.12, Regional TV beyond regional coverage: consultation of Swiss OFCOM

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Turcja

 

Sieć lokalnych tureckich stacji TV na satelicie

Turecka sieć nadawcza AnadoluNetworks podpisała wieloletnią umowę z luksemburskim operatorem satelitarnym SES w sprawie uruchomienia platformy cyfrowej, która będzie nadawać lokalne kanały telewizyjne na teren całej Turcji. W 2013 roku planowane jest rozszerzenie usługi również na obszar innych krajów, głównie Niemiec i krajów byłego Związku Radzieckiego.

Źródło: Broadband TV News, 27.12, Anadolu launches Turkish local TV platform

 

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Węgry

 

Podatek zagraża operatorom kablowym

Nowy podatek za usługę komunalną, który wchodzi w życie na początku bieżącego roku może doprowadzić do zakończenia działalności kilkudziesięciu operatorów kablowych na Węgrzech. Stowarzyszenie Operatorów Kablowych (HCA) oświadczyło, że przeprowadziło ankietę wśród swoich 170 członków, którzy wspólnie mają ponad 2 mln abonentów. Wyniki badania wskazują, że w niektórych małych wspólnotach, gdzie zainstalowanie połączeniaabonenta wymaga kabli dłuższych niż przeciętnie, kwota podatku na jednego odbiorcę może być równa lub nawet przekroczyć jego miesięczną opłatę. W niektórych przypadkach, dostawca będzie musiał zapłacić co miesiąc ponad 8.000 forintów (€ 27,7) podatku za abonenta, a w kilkudziesięciu przypadkach podatek wyniesie między 1000 a 8000 forintów. HCA stwierdza, że co najmniej 28.000 gospodarstw domowych stoi w obliczu realnego zagrożenia odłączeniem od sieci kablowej. Groźba zamknięcia stanęła również przed sieciami korzystającymi z nowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Stowarzyszenie zwróciło się do rządu i parlamentu z wnioskiem o zweryfikowanie decyzji o wprowadzeniu podatku.

Podatek za usługę komunalną w pewnym stopniu kompensuje kontrowersyjny podatek teleinformatyczny, który węgierski rząd niedawno wycofał, prawdopodobnie ze względu na naciski ze strony Unii Europejskiej.

Źródło: Broadband TV News, 19.12, Crisis looms for Hungarian cable

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

 

Zielone światło dla lokalnego multipleksu

Komisja Europejska ostatecznie zaakceptowała finansowanie z budżetu państwa infrastruktury wykorzystywanej dla potrzeb telewizji lokalnej. Dzięki tej decyzji rząd brytyjski ma otwartą drogę do budowania, w ramach umowy z BBC Trust, lokalnego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej, który będzie obsługiwać usługi na platformie Freeview. Multipleks zostanie zbudowany przez zwycięzcę konkursu, który Ofcom ogłosił  w maju zeszłego roku. Na mocy decyzji Komisji Europejskiej BBC otrzymała również zgodę na zawarcie umowy z wybranym operatorem multipleksu, która najprawdopodobniej zostanie sformalizowana jeszcze w styczniu br.

Źródło: Broadband TV News, 6.12, EU approval for UK local TV funding

 

Kara dla dostawcy VOD

Ofcom ukarał firmę Strictly Broadband Limited grzywną w wysokości 60.000 GBP w związku ze świadczonymi przez nią usługami wideo na żądanie. Pomiędzy 31 maja a 1 sierpnia zeszłego roku odbiorcy korzystający ze strony internetowej „Strictly Broadband” mieli dostęp do treści przeznaczonych jedynie dla dorosłych bez ograniczeń, które zabezpieczałyby młodszych widzów. Organ współregulacyjny odpowiedzialny za treści dostępne w ramach usług na żądanie (ATVOD) uznał, że operator złamał przepisy chroniące niepełnoletnich widzów przed szkodliwymi dla nich treściami i zwrócił się do Ofcom z wnioskiem o nałożenie kary. Wniosek został uznany za zasadny, a wykroczenie za poważne, powtarzane i niebezpieczne. Grzywna ma zostać wpłacona do Skarbu Państwa.

Źródło: Ofcom, 7.12

 

Usługi dostępowe w brytyjskim VOD - raport

ATVOD(niezależny organ współregulacyjny ds. redakcyjnych treści w usługach wideo na żądanie) opublikował raport na temat dostępności usług VOD dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu. Raport opiera się na corocznym badaniu regulowanych przez ATVOD usługodawców. Wszyscy dostawcy usług VOD zostali poproszeni o przedstawienie skali świadczenia każdego rodzaju usług dostępu (napisy, język migowy iaudiodeskrypcja), wraz z planami świadczenia usług dostępu w przyszłości. ATVOD otrzymała odpowiedzi od siedemnastu dostawców świadczących  trzydzieści sześć usług.

Raport pokazuje, że największy postęp w świadczeniu usług dostępowych osiągnęli nadawcy publiczni. Najczęściej świadczoną usługą dostępu są napisy (dostępne w 12 usługach). Język migowy i audiodeskrypcja były dostępne w dwóch usługach, kilku innych dostawców przedstawiło plany oferowania tych usług w przyszłości.

Raport wraz z wytycznymi ATVOD w sprawie usług dostępowych dostępny jest w poniższym linku.

Źródło: EPRA, 29.11, Access of VOD services to people with disabilities: ATVOD report

 

Usługi dostępowe w programach zagranicznych od 2014 roku

Ofcom opublikował listę programów telewizyjnych, które uzyskały brytyjską koncesję, a dostępne są w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, zapowiadając zobowiązanie ich do wprowadzenia usług ułatwiających osobom z dysfunkcją wzroku lub słuchu korzystanie z treści. Chodzi o napisy, język migowy i audiodeskrypcję, które będą musiały towarzyszyć tym programom od 1 stycznia 2014 roku. Lista programów wraz z wyjaśnieniami dostępna jest w poniższym linku.

Źródło: Ofcom, 18.12,   Non-domestic television channels required to provide television access services in 2014

 

VII. raport na temat rynku telekomunikacyjnego

Brytyjski regulator rynku telekomunikacyjnego OFCOM opublikował VII. Międzynarodowy raport na temat rynku telekomunikacyjnego obejmujący dane dotyczące Internetu, telewizji, radia, telefonii mobilnej, stacjonarnej i usług pocztowych. Opracowanie porównawcze obejmuje 16 krajów (8 europejskich i 8 pozaeuropejskich), wśród nich Polskę.

Z raportu wynika, że brytyjscy konsumenci przodują w korzystaniu z najnowszych technologii telewizyjnych. W niemal wszystkich porównywanych krajach obserwuje się ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, także za pomocą telefonii stacjonarnej na rzecz komunikacji tekstowej i on-line. Zanika także korzystanie z usług pocztowych. Raport dostępny jest na stronie OFCOM (link poniżej).

 

Źródło: OFCOM, 13.12, The Communications Market Report 2012

 

Wiadomości branżowe

Wiadomości branżowe

 

Powstał sojusz anty-piracki

W grudniu ub. r. w Paryżu został zawiązany nowy antypiracki sojusz.  Stowarzyszenie AAPA reprezentuje głównych graczy w branży płatnej telewizji, w tym największych dostawców zabezpieczeń technologicznych. Rolą AAPA jest koordynacja przepływu informacji i działalności antypirackiej wśród swoich członków oraz współdziałanie z instytucjami UE w celu stworzenia skutecznego egzekucyjnego ustawodawstwa.

Obecni członkowie AAPA to: BSkyB, Conax, Eutelsat, INSIDE Secure, Irdeto, Liberty Global, Melita, Nagra, NDS, Nova, Open Tech, Pace, Sky Deutschland, Sky Italia, Verimatrix, Viaccess, Ziggo i Zon.

Źródło: Broadband TV News, 17.12, New Anti-Piracy Alliance launched

 

 

Wybór i opracowanie: Maria Borkowska, Ewa Murawska-Najmiec, Halina Rostek i Albert Woźniak

 

 

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie