"Przegląd międzynarodowy": nr 9/2012

29.08.2012
W najnowszym Przeglądzie Międzynarodowym m. in. o nowej usłudze telewizyjnej w Belgii, zagrożeniu istnienia telewizji publicznej w Portugalii oraz o nowym zjawisku, jakie towarzyszy oglądaniu telewizji przez młodszych widzów.

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Belgia

 

Telewizja w każdym miejscu

Operator telekomunikacyjny Belgacom uruchamia z początkiem września usługę o nazwie TV Overal, pozwalającą odbierać 30 kanałów telewizyjnych za pomocą komputerów, laptopów, tabletów i smartfonów w każdej lokalizacji na terenie kraju. Usługa będzie bezpłatna dla klientów, którzy wykupią pakiet Maxi Pack – pozostali chętni będą musieli płacić 4,95 Eur miesięcznie. Posiadacze telefonów Proximus z mobilnym internetem o przepustowości co najmniej 60MB miesięcznie również mogą oglądać programy dostępne w ramach TV Overal.

Źródło: Broadband TV News, Belgacom launches nationwide TV Everywhere, 20.08

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Hiszpania

 

Dywidenda po hiszpańsku

 

Po sześciu miesiącach negocjacji, rząd hiszpański i UTECA, organizacja skupiająca komercyjnych nadawców telewizyjnych, zawarły porozumienie, które umożliwi uwolnienie częstotliwości na potrzeby widma radiowego dla telefonii komórkowej czwartej generacji.

Porozumienie oznacza zmniejszenie z sześciu do pięciu ilości multipleksów przeznaczonych dla prywatnych operatorów telewizyjnych. Wbrew wcześniejszym, odrzuconym przez UTECA propozycjom strony rządowej, które zakładały zmniejszenie o połowę ilości kanałów dostępnych dla prywatnych programów telewizyjnych, porozumienie przewiduje jednak utrzymanie obecnej oferty 24 prywatnych kanałów telewizyjnych na rynku hiszpańskim, dzięki zastosowaniu udoskonalonej technologii kompresji sygnału.

Zgodnie z porozumieniem, zwolnione miejsce zostanie przeznaczone na potrzeby telefonii komórkowej czwartej generacji, która poza korzyściami ekonomicznymi dla Europy, szacowanymi na poziomie 1,5 mld EUR, oznacza także rozmieszczenie sieci łączności ruchomej, która będzie w stanie obsłużyć coraz większą aktywność związaną z mobilnym dostępem do Internetu.

Przedmiotem porozumienia jest także rozwój oferty HDTV oraz promowanie innowacyjności i rozwoju nowych usług oraz produkcji sprzętu i technologii związanych z naziemną telewizją cyfrową.

 

Źródło: El Paiz, 23.08,  Gobierno y televisiones acuerdan mantener el número de canales

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Portugalia

 

Czyżby likwidacja telewizji publicznej?

W ślad za analizą na temat możliwych scenariuszy prywatyzacji publicznego nadawcy RTP, rząd portugalski rozważa sprywatyzowanie kanału RTP1 i likwidację RTP2. Rozwiązanie takie miałoby pozwolić na oszczędność rzędu 240 mln Euro rocznie, która to kwota jest przeznaczana na utrzymanie mediów publicznych.

Ministerstwo ds. komunikacji społecznej rozważa koncepcję udzielenia prywatnemu podmiotowi koncesji na realizację zadań publicznych na okres 15 – 25 lat, utrzymując publiczną własność spółki. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Źródło: Broadband TV News, 25.08, Portugal to abandon public RTP2?

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

 

Media w sieci – postulat Izby Lordów

Komitet ŁącznościIzby Lordów zaproponował by telewizja została wycofana z rozpowszechniania drogą naziemną i by przyjąć IPTV jako podstawowy sposób dystrybucji programów.
Nowa koncepcja pod hasłem „szerokopasmowy dostęp dla wszystkich” zakłada, że w interesie społeczeństwa leży zapewnienie mu powszechnego dostępu do sieci, kwestionując równocześnie aktualną strategię rządu, która przewidywała rozwój szybszego Internetu szerokopasmowego na tereniekraju.

Raport Komitetu zaleca rządowi, organowi regulacyjnemu Ofcom i branżom związanym z mediami rozważenie celowości przeniesienia naziemnej transmisji do Internetu i określenie ewentualnych konsekwencji, jakie może spowodować rezygnacja z rozpowszechniania programów za pomocą częstotliwości naziemnych.

Izba Lordów wyraziła przekonanie, że zwłaszcza decyzja o przeniesieniu mediów publicznych do sieci stałaby się czynnikiem zwiększającym popularność sieci i przyspieszającym jej rozwój.

Źródło: Broadband TV News, Lords call for wholesale move to IPTV, 22.08.2012

 

Trzech na czterech Brytyjczyków akceptuje czas chroniony

Zgodnie z zapisami ustawy z 2003 roku (Communications Act), brytyjski organ regulacyjny Ofcom ma obowiązek stworzenia i w razie potrzeby uaktualniania kodeksu standardów obowiązujących nadawców. W celu kontrolowania adekwatności zawartych w Kodeksie przepisów, co roku wśród odbiorców przeprowadzane jest badanie, zwane Media Tracker, które pozwala zorientować się w opiniach na temat radiofonii i telewizji oraz obszarów pokrewnych, takich jak ochrona prywatności czy nowe technologie.

Tegoroczne badanie pokazało między innymi, że coraz większy procent dorosłych odbiorców jest zadowolonych z określenia czasu chronionego w telewizji na godzinę 21.00. Odsetek ten wzrósł z  64% w 2005 r. do 77% w 2011 roku, ukazując rosnącą świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie mogą nieść ze sobą media.

Jeśli chodzi o standardy programów telewizyjnych, ponad połowa (55%) osób dorosłych była zdania, że poziom programów telewizyjnych "pozostał taki sam" w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ta liczba wzrosła z 47% w 2005.

Podobnie jak w poprzednich latach ankieta wykazała, że telewizja jest głównym źródłem wiadomości krajowych i międzynarodowych dla ponad trzech czwartych (76%) osób dorosłych. Gazety są głównym źródłem informacji na 8% dorosłych, dla 7% respondentów Internet a dla 5% radio. Podobnie jeśli chodzi o wiadomości lokalne, nieznaczna większość również uznała, że telewizja jest ich głównym źródłem (53%), dla 15% respondentów - gazety, natomiast dla 10% radio i dla 6% Internet. Co więcej, ponad połowa (59%) dorosłych odbiera telewizję jako "bezstronne" źródło wiadomości – procent ten jest wyższy niż w innych mediach, mimo spadku z 66% w 2010. Radio było postrzegane jako drugie pod względem bezstronności (52%), w porównaniu z 57% w 2010. Czwarta część dorosłych (24%) twierdzi, że gazety są bezstronne, podobny odsetek w 2010 r. (25%).

Źródło: Ofcom, Three in four adults agree with time of TV ‘watershed’, 23.08

 

Współregulacja usług na żądanie

Ofcom zwrócił się do Rady Standardów Reklamowych (ASA) w ramach procedury, która przewiduje dokonywanie co dwa lata przeglądu działań i decyzji pod kątem efektywności współpracy obu instytucji. Tym razem przegląd dotyczy dziedziny przekazów reklamowych w usługach na żądanie.

Podobny przegląd miał miejsce wobec innej organizacji współregulacyjnej, ATVOD, która odpowiada za regulację treści w usługach na żądanie. Zgodnie z opublikowanym w sierpniu br. oświadczeniem, współpraca tej instytucji z Ofcom przebiega pomyślnie a działania przez nią podejmowane skutecznie chronią odbiorców i podmioty działające na rynku.

Źródło: Ofcom, 15.08, Review of the Ofcom Designation of the Authority for Television On Demand,  Ofcom, 1.08, Review of the designation for the regulation of advertising in demand programming

 

Konkurs na lokalnych nadawców telewizyjnych

W odpowiedzi na opublikowane w maju ogłoszenie koncesyjne przewidujące uruchomienie 21 lokalnych stacji telewizyjnych i lokalnego multipleksu, Ofcom otrzymał 57 zgłoszeń od potencjalnych nadawców i cztery zgłoszenia od podmiotów gotowych do obsługi multipleksu. Wszystkie nadesłane wnioski zostały zgodnie z procedurą opublikowane na stronie organu regulacyjnego. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest jesienią.

Źródło: Ofcom, 23.08, Local TV Licensing

 

Wiadomości branżowe

Wiadomości branżowe

 

Drugi ekran: przyjaciel czy wróg?

Jak wynika z nowego raportu firmy Deloitte, prawie połowa wszystkich 16-24-latków komunikuje się ze znajomymi za pomocą e-mail, Facebooka lub Twittera, aby skomentować to, co ogląda na ekranie telewizora. Korzystanie z  innych urządzeń, takich jak laptopy, smartfony i tablety podczas oglądania telewizji jest źródłem niepokoju dla branży telewizyjnej. Każda inwestycja w treści na drugim ekranie zmniejsza bowiem środki przeznaczone na tworzenie treści telewizyjnych dla pierwszego ekranu.

Raport wykazał jednocześnie niewielkie zainteresowanie interakcją z programem telewizyjnym. Tylko jeden na dziesięciu odbiorców przegląda Internet poszukując informacji na temat programu, który ogląda. Niektórzy widzowie (40%) są zadowoleni z możliwości przesyłania swoich uwag na temat programu. Jednak 68% nie chce, by strony internetowe odnoszące się do produktów, osób lub reklam, które właśnie zostały pokazane w telewizji, automatycznie pojawiały się na ich komputerze, tablecie lub smartfonie.

Jak podsumowują autorzy: „zwyczaj korzystania z drugiego ekranu może niebawem stać się tak popularny jak jedzenie przed telewizorem: być codziennym doświadczeniem dla niektórych i absolutnie nie do pomyślenia dla innych. Jedno jest pewne: zadomowił się na dobre”.

Źródło: Broadband TV News, Deloitte: second screen friend or foe?, 21.08.2012

 

 

Wybór i opracowanie:

Maria Borkowska

Tomasz Zdzikot

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie