"Przegląd międzynarodowy": nr 8/2012

26.07.2012
W najnowszym Przeglądzie Międzynarodowym m. in. o: Paneuropejskim Forum na temat pluralizmu mediów, wymogach wobec dostawców usług VOD, jakie zostały wprowadzone w Belgii i Francji a także o kontrowersyjnej ustawie w sprawie Internetu przyjętej przez Parlament rosyjski.

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Unia Europejska

 

Komisja Europejska

Implementacja dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych


Komisja Europejska zwróciła się do Portugalii, Słowenii, Finlandii (autonomiczny region Wysp Alandzkich) i Wielkiej Brytanii (terytorium zamorskie Gibraltar) z prośbą o informacje na temat implementowania przez nie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (AUM). Właściwe organy mają udzielić odpowiedzi w ciągu 10 tygodni. Prośba Komisji Europejskiej oznacza, że ma ona pewne wątpliwości dotyczące wdrażania tej dyrektywy w ww. krajach, a nie że ​​dyrektywa jest przez te kraje nieprawidłowo implementowana.

Pierwszą turę takich listów Komisja wysłała do 16 państw członkowskich w marcu 2011 roku (Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Malta, Holandia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Słowacja i Wielka Królestwo) a kolejną do 8 państw (Austria, Cypr, Estonia, Niemcy, Węgry, Łotwa, Litwa i Luksemburg) we wrześniu 2011 roku. Słowenia nie poinformowała o implementowaniu do swego porządku prawnego dyrektywy AUM, zaś Polska dokonała jedynie częściowej implementacji. Oba te kraje są obecnie przedmiotem postępowania wszczętego przez Komisję Europejską, która wniosła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej .

Ostatnio wysłane pisma obejmują następujące kwestie:

  • zasada kraju pochodzenia oraz jurysdykcja w zakresie audiowizualnych usług medialnych;
  • handlowe przekazy audiowizualne (w tym przepisy dotyczące lokowania produktu, sponsoringu, telesprzedaży i kodeksów dotyczących żywności o dużej zawartości tłuszczu, soli i cukru);
  • ochrona nieletnich;
  • promowanie utworów europejskich i niezależnych;
  • prawo do odpowiedzi;
  • podstawowe obowiązki wynikające z dyrektywy (np. zasady dotyczące dostępności, współ- i samoregulacji oraz rejestracji usług na żądanie);
  • lista ważnych wydarzeń obecnych na ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych;
  • współpraca między organami regulacyjnymi.

 

Źródło: European Commission – Press release, Digital Agenda: Commission seeks information from eight Member States on implementation of Audiovisual Media Services Directive, 23.07.2012

 

Komisarz Kroes uspokaja operatorów kablowych

KomisarzNeelie Kroes zapewniła branżę kablową, że w najbliższym czasie może oczekiwać trwałych wytycznych regulacyjnych dla tych wszystkich, którzy inwestują w infrastrukturę nowej generacji.
Według prezesa Cable Europe, pani komisarz dała pozytywny sygnał zaufania wobec tych uczestników rynku komunikacji elektronicznej, którzysą w trakcie długoterminowych inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową.

Źródło: Broadband TV News, 13.07, Kroes reassures cable industry

 

Paneuropejskie Forum na temat Pluralizmu Mediów

27 czerwca w Brukseli odbyło się międzynarodowe forum na temat pluralizmu mediów i nowych mediów. Podczas trzech sesji tematycznych blisko 60 uczestników wypowiadało się na tematy związane z różnymi wymiarami pluralizmu mediów i jego zagrożeniami w erze nowych technologii. Pierwsza część spotkania miała doprowadzić do odpowiedzi na pytanie czy nowe media poszerzają, czy zawężają nasz zakres poglądów, a także sformułować wyzwania, przed jakimi stają media próbując przekazać zróżnicowane i wartościowe treści. Druga sesja miała na celu określenie właściwego poziomu interwencji ze strony organów regulacyjnych, tak, by przestrzegane były prawa człowieka przy zachowaniu najwyższych standardów dziennikarskich. Trzecia, popołudniowa sesja poświęcona była mediom w Internecie i treściom tworzonym przez użytkowników.

Obrady zdominował swoją obecnością brytyjski aktor, Hugh Grant, który walczy z tabloidyzacją mediów oraz stara się przeciwdziałać bezkarności, jaką w niemal wszystkich krajach cieszą się tabloidy.

Większość mediów, relacjonując obrady forum, skupiła się wyłącznie na sesji z udziałem celebryty, co znakomicie wpisuje się w tematykę spotkania i stanowi jej celną puentę.

 

Źródło: Pan-European Forum on Media Pluralism and New Media

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Belgia

 

Utwory europejskie w usługach na żądanie

Waloński organ regulacyjny ds. audiowizualnych (CSA) przedstawił parlamentowi ocenę skuteczności przepisów dotyczących promocji utworów europejskich w usługach VoD. Ustawodawca waloński w dekrecie audiowizualnym wybrał 2 z 3 możliwych rozwiązań proponowanych przez Dyrektywę AUM w tej sprawie, to jest udział finansowy w produkcji utworów europejskich oraz promocję poprzez atrakcyjne wyeksponowanie tych utworów, natomiast odrzucił rozwiązanie polegające na przeznaczeniu odpowiedniej części katalogu na utwory tego typu. Zgodnie z przepisami, dostawcy usług medialnych na żądaniepowinni korzystać z wszelkich możliwych form promocji, na przykład:

- z wkładek reklamowych umieszczonych na stronie domowej EPG danego dostawcy oraz na jego stronie internetowej, które odsyłają do utworów europejskich dostępnych w jego katalogu;

- stworzenia w elektronicznym katalogu specjalnej kategorii poświęconej wyłącznie utworom europejskim;

- odwołań do poszczególnych europejskich aktorów czy  reżyserów, czy też wydarzeń  promujących utwory europejskie, takich jak festiwale filmu europejskiego np. w Namur, Liege, Berlinie czy Wenecji w magazynach, folderach i ulotkach przeznaczonych dla klientów;

- odwołań w ogłoszeniach własnych nadawcy emitowanych w programach linearnych  do utworów europejskich, którymi dysponują w swoim katalogu VoD.

Z oceny CSA wynika, że dostawcy VoD rzeczywiście wdrożyli w praktyce metody promowania utworów europejskich, w tym pochodzących z Federacji Walonia-Bruksela oraz że zalecana w przepisach promocja wywarła pozytywny wpływ na konsumpcję tych utworów.

 

Źródło: CSA, Evaluation du dispositif de mise en valeur des oeuvres européennes et de la FWB dans les services de VOD, 24.07

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Francja

 

Obowiązek składania sprawozdań przez dostawców usług na żądanie

Francuski organ regulacyjny (CSA) umieścił na swojej stronie internetowej formularze sprawozdawcze za rok 2011, które muszą wypełnić  dostawcy audiowizualnych usług na żądanie w zakresie produkcji audiowizualnej i kinematograficznej oraz promocji utworów europejskich i krajowych. Spośród 3 typów obowiązków dotyczących dostawców usług na żądanie, tylko ten wymaga corocznej sprawozdawczości do CSA (inne dotyczą deontologii, audiowizualnych przekazów handlowych oraz ochrony małoletnich, zgodnie z dekretem  SMAD z listopada 2010 r.).

Wkład dostawców usług na żądanie w produkcję audiowizualną i/lub kinematograficzną zależy od rocznych obrotów (przekroczenia progu 10 mln Euro) oraz posiadania w swojej ofercie co najmniej 10 utworów kinematograficznych (wtedy konieczny jest wkład w produkcje kinową) lub co najmniej 10 utworów audiowizualnych innych niż pornograficzne lub zachęcające do przemocy (wtedy wkład w produkcję audiowizualną). Wymogi w tym zakresie pogrupowane są w zależności od typu usług (catch-up tv, VoD w abonamencie, VoD transakcyjne). Wśród danych sprawozdawczych, oprócz danych statystycznych, należy wskazać dany typ usługi oraz podać wysokość obrotów, od których  nalicza się te obowiązki.

Obowiązki w zakresie kwot europejskich i krajowych oraz eksponowania utworów europejskich na głównej stronie dotyczą tych dostawców, którzy w swoim katalogu posiadają co najmniej 20 długometrażowych utworów kinematograficznych  lub co najmniej 20 utworów audiowizualnych. Obowiązujące w tych przypadkach przez pierwsze trzy lata kwoty to co najmniej 50% utworów europejskich w katalogu w danym roku i co najmniej 35%  utworów pierwotnie wytworzonych w języku francuskim (potem odpowiednio 60% i 40%).  W danych sprawozdawczych dostawcy muszą podać szczegółowe dane – m.in. listę utworów danego typu z datami oraz podać liczbę wszystkich utworów audiowizualnych i kinematograficznych, jakie posiadali w swoim katalogu – stan na dzień 1 stycznia oraz na dzień 31 grudnia 2011 r.

Jeśli chodzi o wyeksponowanie utworów europejskich i krajowych na głównej stronie, dane sprawozdawcze muszą zawierać opis, w jaki sposób dany dostawca zapewnia ich znaczącą ekspozycję, w tym w szczególności  w przypadku jeśli strona główna jest spersonalizowana. Dostawca musi również podać konkretne przykłady, w jaki sposób zapewnia wyeksponowanie tych utworów nie licząc podania tytułu (np. sposoby wizualne, zwiastuny).  

Źródło:  CSA, Les obligations applicables aux éditeurs de SMAD, 27.07.2012

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Grecja

 

Kłopoty z przejściem na cyfrę

Zbliżające sięprzejście Grecji na nadawanie cyfrowe (sześć wiodących stacji komercyjnych miało 20 lipca odłączyć swój sygnał analogowy od głównego punktu transmisyjnego w Atenach) wzbudziło obawy o brak odbiorników. Dziennik Ekathimerinirelacjonował, że detaliści "zostali zaskoczeni przez ogromne zapotrzebowanie na dekodery", które kosztują nawet €30 i dla wielu osób stanowią o wiele tańsze rozwiązanie niż cyfrowe odbiorniki telewizyjne. Sześć komercyjnych stacji telewizyjnych (Skai, Mega, Antena, Alfa, Star i Makedonia) nadal, przez co najmniej rok, będzie dystrybuowanych w analogu, tyle, że z innego nadajnika, znajdującego się na górze Parnith,.

Źródło: Broadband TV News, 20.07,  Greek ASO raises concerns

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Litwa

 

Litwa odlicza dni do wyłączenia nadajników analogowych

Litewskioperator telekomunikacyjny TEO LT przedstawił ocenę przygotowania kraju do nadchodzącego wyłączenia nadajników analogowych, co nastąpić ma za trzy miesiące.
Jego zdaniem, tempo przełączania z telewizji analogowej na cyfrową będzie teraz osiem razy szybsze niż miało  to miejsce w pierwszej połowie tego roku.

W czerwcu 21% litewskich gospodarstw domowychwyposażonych w odbiorniki telewizyjne nadal odbierało programy w postaci analogowej, a na obszarach wiejskichnawet około 33%.

Źródło: Broadband TV News, 19.07, Lithuania counts down to ASO

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Rosja

 

Kontrowersyjna ustawa

Parlament rosyjski przegłosował 11 lipca ustawę, która pozwala rządowi na blokowanie stron internetowych, co zdaniem krytyków może być wykorzystane do tłumienia głosu opozycji. Rosyjska Duma Państwowa, czyli niższa izba parlamentu, przyjęła ustawę jednomyślnie po wprowadzeniu poprawek znacznie zmniejszających kryteria, na podstawie których rząd mógłby zamknąć stronę uważaną za szkodliwą dla dobra publicznego. W dniach poprzedzających debatę parlamentarną miał miejsce powszechny protest ze strony operatorów popularnych stron internetowych i działaczy na rzecz praw człowieka. Tymczasem w parlamencie, nawet wybitni prawnicy opozycji poparli ustawę, mówiąc, że kwestionowany przepis prowadzi w pożądanym kierunku. Ustawa została przesłana do Rady Federacji, wyższej izby parlamentu, która najprawdopodobniej ją poprze. Następnie trafi na biurko prezydenta Władimira Putina, którego podpis spowoduje włączenie jej do porządku prawnego. Zwolennicy ustawy twierdzą, że proponowana zmiana w przepisach ma na celu tylko przeciwdziałanie pornografii dziecięcej i funkcjonowaniu podobnie wątpliwych witryn. Przeciwnicy ostrzegają, że może być wykorzystana do wyłączania stron uznanych za niekorzystne przez rząd. Kilka popularnych stron internetowych protestowało przeciwko wprowadzeniu ustawy a rosyjska wersja językowa Wikipedii wyłączyła się na 24 godziny zastępując swoją  stronę startową komunikatem "Wyobraź sobie świat bez wolnej wiedzy”.

Źródło: European Journalism Centre, Russian Duma passes Internet censorship bill, 12.07

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Ukraina

 

Nowe zasady must carry

Ukraińska Rada ds. Radia i Telewizji wprowadziła nowe zasady must carry dla operatorów kablowych w tym kraju, zobowiązując ich do udostępniania bezpłatnie w swojej ofercie pakietu 32 kanałów o statusie must carry, które otrzymały koncesję na nadawanie cyfrowe. Decyzja ta będzie poważnym ciosem dla operatorów analogowych, którzy są w stanie oferować swoim abonentom najwyżej 50-60 kanałów i teraz połowę z nich będą musieli udostępniać za darmo. Na Ukrainie, inaczej niż w innych krajach europejskich, kanały udostępniane w sieciach kablowych muszą za to płacić. Prawdopodobnie teraz operatorzy będą usiłowali uzyskać od nich wyższe opłaty, aby zrekompensować straty związane z wprowadzeniem nowych przepisów.

Źródło: Broadband TV News, Ukraine sets new must-carry rulet, 12.07

 

Podwyżka opłat za telewizję kablową

Ukrainazatwierdziła nową ustawę, która wprowadza 3,5% podwyżkę opłat pobieranych przez operatorów. Według dziennika Kommiersant, wpływy z tej podwyżki mogą wynieść 1,6 mld UAH (157,6 milionów Euro) rocznie i mają zostać przeznaczone na rozwój usług kablowych, internetowych i telefonicznych w odległych częściach kraju. Operatorzy wyrazili obawy, że większość pozyskanych w ten sposób funduszy, które będą zarządzane przez Krajową Komisję ds. Państwowej Regulacji Komunikacji i Informatyzacji (NCCIR), trafido Ukrtelecom, operatora telekomunikacyjnego, który ma silną pozycję na obszarach wiejskich.

Źródło: Broadband TV News, Ukraine to fund cable expansion, 9.07

 

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

 

Raport o stanie rynku

Brytyjski organ regulacyjny OFCOM opublikował coroczny raport o stanie rynku komunikacyjnego w tym kraju. Można znaleźć w nim informacje zarówno na temat radia i telewizji oraz ich odbiorców, jak też usług telekomunikacyjnych i Internetu oraz usług świadczonych za ich pośrednictwem.

Jak pokazują badania, w Wielkiej Brytanii średnia oglądalność telewizji w roku 2011 wyniosła 4 godz. dziennie (3,7 w 2004 r.),  37% dorosłych widzów korzysta on-line z usługi catch-up TV a 5% gospodarstw posiada telewizję hybrydową (smart TV).  SMS-y są najczęściej używaną w tym kraju formą codziennej komunikacji z rodziną i przyjaciółmi; powoli też zastępują bezpośrednią rozmowę. Średni konsument wysyła 50 sms-ów tygodniowo (ponad 150 miliardów sms-ów w roku 2011) a przez średnio 90 min. w tygodniu korzysta z portali społecznościowych, e-maili czy Internetu za pośrednictwem telefonów komórkowych. Jednocześnie spada czas poświęcony na tradycyjne formy komunikowania – w 2011 roku zmniejszył się o 5%. W roku 2011 rynek telewizyjny w Wielkiej Brytanii zanotował wzrost dochodów o 4,9 % głównie w związku ze wzrostem liczby abonentów (8,3 %) oraz wzrostem cen reklam (2,1 %).

Źródło: OFCOM, The Communications Market 2012 (July), 18.07

 

 

Wybór i opracowanie:

Maria Borkowska

Ewa Murawska-Najmiec

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie