"Przegląd Międzynarodowy" : nr 3/2020

17.08.2020
W trzecim numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać, jakie działania wspiera Komisja Europejska środkami z funduszu na rzecz wolności i pluralizmu mediów oraz jak Twitter i belgijski organ regulacyjny CSA starają się przeciwdziałać mowie nienawiści w Internecie.
Komisja Europejska

Unijne środki na wspieranie pluralizmu mediów


Od marca br. uruchomione zostały unijne środki o łącznej wartości 5,1 mln EUR na projekty związane z wolnością i pluralizmem w sektorze mediów. Jak powiedziała Vera Jourova, wiceprzewodnicząca KE ds. wartości i przejrzystości: „Demokracja nie może działać bez wolnych i niezależnych mediów. […] Bardziej niż kiedykolwiek ta Komisja jest zdeterminowana, aby wzmocnić wolność i pluralizm mediów - jest to kluczowy cel naszego planu działania na rzecz europejskiej demokracji”.

Pierwszy projekt, kierowany przez Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów, skoncentruje się na budowie ogólnoeuropejskiego mechanizmu reagowania na naruszenia wolności mediów w zakresie wykrywania, reagowania i zapobiegania potencjalnym naruszeniom w tym sektorze, a także zapewnienie praktycznej pomocy zagrożonym dziennikarzom.

Drugi projekt, transgraniczny fundusz dziennikarstwa śledczego prowadzony przez Międzynarodowy Instytut Prasowy, będzie wspierać dochodzenia prowadzone z udziałem dziennikarzy z co najmniej dwóch państw członkowskich.

Wreszcie, w ramach szeregu finansowanych projektów ustanowiony zostanie szereg działań (takich jak szkolenia i praktyczne przewodniki), których celem będzie wspieranie niezależnego i opartego na współpracy dziennikarstwa oraz promowanie wolności mediów w całej UE. Równolegle do wyżej wspomnianych projektów odnowiona zostaje na kolejny rok umowa z Monitorem Pluralizmu Mediów, który koncentruje się na identyfikowaniu zagrożeń dla pluralizmu mediów w całej Europie. Tegoroczny raport dostępny jest na stronie KE.

Ponadto, działania UE w tym obszarze uzupełniają dwa trwające projekty pilotażowe o wartości 1,7 mln EUR, wspierając mobilność młodych przedstawicieli mediów i promując Rady Mediów w erze cyfrowej.

Źródło: ec.europa.eu, 02.03, EU funds projects worth EU51 million support media freedom and pluralism


Belgia

Belgijski regulator przeciwko mowie nienawiści w Internecie


W ślad za zmianami wprowadzonymi w kilku krajach europejskich, takich jak Niemcy i Francja, belgijski organ regulacyjny regionu walońskiego i Brukseli (CSA) wydał w lutym br. wytyczne, w których zachęca ustawodawcę francuskojęzycznej Wspólnoty Belgii do podjęcia konkretnych środków przeciwko mowie nienawiści w Internecie.

Dokument opisuje ogólny kontekst zmieniającego się ekosystemu medialnego, który umożliwia obywatelom tworzenie i udostępnianie treści, w tym także mowy nienawiści. Zawiera ponadto analizę obecnych europejskich ram mających zastosowanie do nielegalnych treści w Internecie, a także przegląd środków podjętych lub rozważanych przez inne państwa członkowskie UE (Włochy, Irlandię, Francję, Niemcy) oraz proponuje wprowadzenie szeregu środków regulacyjnych.

Zdaniem CSA obecny poziom odpowiedzialności platform internetowych jest zbyt ograniczony, biorąc pod uwagę ważną rolę, jaką odgrywają one w szerzeniu mowy nienawiści wśród młodych ludzi. Chociaż platformy udostępniania plików wideo są objęte zakresem regulacji audiowizualnych za pośrednictwem zmienionej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, nie dotyczy to mediów społecznościowych, forów i postów. Biorąc pod uwagę, że narasta narażenie młodych ludzi na mowę nienawiści na platformach internetowych i w mediach społecznościowych oraz że obecne ramy prawne nie pozwalają na skuteczne reagowanie, belgijska CSA wzywa Federację Walońsko-Brukselską do wprowadzenia dekretu ustanawiającego nowy system, który mógłby ostatecznie dać impuls przyszłym europejskim ramom prawnym.

CSA opowiada się za wprowadzeniem nowych zasad, takich jak: jasne i precyzyjne warunki i zasady korzystania z usług; konkretne informacje dla małoletnich korzystających z usług; jasne, szczegółowe i łatwo dostępne informacje o mechanizmie raportowania, powiadomieniach, możliwych sankcjach i systemie moderowania treści; mechanizm zgłaszania i powiadamiania oraz wycofywania oczywiście bezprawnych treści w ciągu 24 godzin; raport przesyłany co pół roku do organu regulacyjnego; wyznaczenie przedstawiciela prawnego na danym terytorium.

Nowe przepisy miałyby zastosowanie do wszystkich platform wymiany treści online świadczących usługi we francuskojęzycznym regionie Belgii i dwujęzycznej części Brukseli oraz posiadające co najmniej 20% użytkowników na tym obszarze geograficznym.

CSA miałby monitorować i nadzorować zgodność z przepisami oraz byłby uprawniony do nakładania kar administracyjnych (do 4% globalnych rocznych przychodów).

Źródło: EPRA, 05.03, Belgium: the CSA calls for new legal duties for social networks and online platforms to fight online speech


Wiadomości branżowe

Twitter będzie usuwać homofobiczne tweety (wiek, choroba, niepełnosprawność)


Twitter ogłosił aktualizację wdrożonych w zeszłym roku zasad dotyczących nienawistnych zachowań, a które miały zapewnić cywilizowany poziom rozmów prowadzonych na platformie. Po zakazaniu postów zawierających treści, który dehumanizują innych ze względu na religię, gigant mediów społecznościowych rozszerzył teraz swoje zasady na zachowania, które szerzą nienawiść „ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę”.

Nowe reguły zaczęły obowiązywać od początku marca, a Twitter zobowiązał się do usuwania wszelkich wcześniejszych  weedów naruszających te zasady, jeśli tylko zostaną zgłoszone. Zastrzeżono jednak, że takie tweety nie będą „bezpośrednio skutkować zawieszeniem konta, ponieważ zostały przesłane na Twitterze przed wprowadzeniem reguły”.

Firma poinformowała również, że kontynuuje badania i współpracuje z globalną grupą roboczą złożoną z zewnętrznych ekspertów, aby zająć się kolejnymi kategoriami, które mogą zostać dodane w przyszłości.

Źródło: Telecompaper, 06.03, Twitter to delete hateful tweets about age, disease and disability

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie