"Przegląd Międzynarodowy" : nr 1/2020

31.01.2020
W pierwszym numerze tegorocznego Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m.in. o nowym raporcie na temat samo- i współregulacji w kontekście implementacji dyrektywy AUM, o międzynarodowej niemieckojęzycznej usłudze VoD oraz tym, jak BBC przyczynia się do przeciwdziałania dezinformacji online.
Rada Europy

Marokańska prezydencja EAO


Europejskie Obserwatorium Audiowizualne (EAO) z siedzibą w Strasburgu jest częścią Rady Europy i od 1992 r. prezentuje fakty i liczby dotyczące przemysłu filmowego, telewizyjnego i wideo w Europie. Rotacyjna prezydencja tej organizacji zmienia się każdego roku w styczniu. W 2019 r. prezydencję sprawowały Włochy. Ponieważ członkostwo w EAO obejmuje również kraje spoza Europy, w 2020 r. po raz pierwszy przewodnictwo organizacji obejmuje Maroko, które jest członkiem od maja 2014 r. Tradycyjnie każdy kraj obejmujący prezydencję współorganizuje międzynarodową konferencję, która tym razem odbędzie się w Rabacie. Wydarzenie poświęcone będzie nowym obowiązkom platform internetowych zgodnie ze znowelizowaną dyrektywą o audiowizualnych usługach (AVMSD).

Źródło: www.obs.coe.int, 10.01, European Audiovisual Observatory rings in its new Moroccan presidency for 2020


Nowa Dyrektywa a samo- i współregulacja. Raport Obserwatorium

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne opublikowało nowy raport w sprawie samo- i współregulacji w kontekście znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (DAUM). Opracowanie, przygotowane przez Departament Prawny Obserwatorium we współpracy z Instytutem Europejskiego Prawa Mediów (EMR) w Saarbrücken, na wstępie streszcza główne przepisy znowelizowanej dyrektywy, które dotyczą samoregulacji i współregulacji oraz omawia ramy prawne z tego zakresu w prawie europejskim i międzynarodowym. Kolejne rozdziały zawierają omówienie przykładowych rozwiązań przyjętych w ośmiu krajach, w tym w Polsce, oraz porównawcze zestawienie strategii przyjętych w poszczególnych krajach.

W każdym rozdziale omówiono samoregulację i współregulację w trzech kluczowych obszarach, czyli w ochronie małoletnich, reklamie i platformach udostępniania wideo. Taki sposób regulacji uznawany jest coraz częściej zarówno przez prawników, jak i w praktyce krajowej i międzynarodowej ze względu na fakt, że większość zainteresowanych stron może dzięki temu coś zyskać. Ustawodawcy mogą skoncentrować się na bardziej ukierunkowanym ustawodawstwie; organy regulacyjne koncentrują się na opracowywaniu wytycznych oraz monitorowaniu i karaniu oczywistych i / lub poważnych błędów w samoregulacji i współregulacji; firmy medialne korzystają z przepisów, które dokładniej odpowiadają ich potrzebom; i wreszcie, użytkownicy mediów, mają bardziej bezpieczny dostęp do produktów i usług dzięki prostszym i często bardziej skutecznym przepisom, których przestrzeganie jest monitorowane zarówno przez stowarzyszenia, jak i władze publiczne.

Źródło: www.obs.coe.int, 30.01, Media law in Europe - what place for self- and co-regulation?


Belgia

Przenosiny po Brexicie

Zgodnie z raportem opublikowanym przez Analysis Mason, globalną firmę konsultingowo-badawczą specjalizującą się w telekomunikacji, mediach i usługach cyfrowych, belgijski system koncesjonowania i regulacji został uznany za najbardziej atrakcyjny dla organizacji z branży audiowizualnej, które chcą przenieść się do Europy kontynentalnej po Brexicie.

Źródło: Advanced Television, 07.01, Brussels preferred by broadcasters exiled by Brexit


Francja

Zmiany w zwyczajach widzów

Około 7,8 mln francuskich widzów ogląda obecnie codzienne programy telewizyjne w trybie catch-up, co stanowi wzrost o 13% w ciągu ostatnich dwóch lat. Zgodnie z badaniem Médiamétrie, na oglądanie telewizji w ten sposób (catch-up jest formą wideo na żądanie, która pozwala na oglądanie w wybranym czasie dowolnych audycji wyemitowanych przez stacje telewizyjne) widzowie poświęcają średnio godzinę i jedenaście minut dziennie. Oglądane są nie tylko audycje już nadane; w listopadzie 2019 r. dwa miliony osób oglądało online odcinek serialu, zanim jeszcze pojawił się na ekranie telewizora.

Oglądanie na żywo i na żądanie na wszystkich ekranach spadło we Francji w 2019 r. o 6 minut (3%) do 3 godzin i 40 minut dziennie na osobę. Telewizor pozostaje dominującym ekranem dla większości (71%) populacji oglądającej telewizję w tym kraju. Z usług SVoD korzysta codziennie 4,5 mln widzów, a około 73% treści SVoD oglądanych jest na ekranie telewizora.

Źródło: Advanced Television, 24.01, France: 7,8 m watch catch-up TV daily


Jest szansa że francuski podatek cyfrowy nie wywoła wojny handlowej z USA

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował za pośrednictwem Twittera o obiecującej rozmowie z prezydentem Trumpem na temat przyszłej umowy, która pozwoli uniknąć wojny handlowej między dwoma krajami, w związku z brakiem porozumienia spowodowanym francuskim podatkiem od usług cyfrowych. Stany Zjednoczone zamierzały w odwecie zastosować sankcje wobec kilku francuskich produktów o wartości 2,4 mld USD w rocznym handlu.

Porozumienie ma skupić uwagę na działaniach prowadzonych przez OECD w celu znalezienia wspólnego międzynarodowego rozwiązania w zakresie opodatkowania międzynarodowych korporacji, które zastąpiłoby potrzebę jednostronnych działań ze strony poszczególnych krajów.

Źródło: Telecompaper, 21.01, US and France move to avoid trade war in digital tax dispute


Program dla dzieci tylko w sieci

Francuska telewizja publiczna France Télévisions poinformowała, że dwa ogólnodostępne programy France 4 i France Ô, nadawane dotąd w ramach naziemnej telewizji cyfrowej, będą od 9 sierpnia br. nadawane wyłącznie online.

Wyłączenie adresowanego do dzieci programu France 4 zostało poprzedzone uruchomieniem w grudniu 2019 r. platformy dla dzieci Okoo, która agreguje wszystkie treści telewizji publicznej przeznaczone dla dzieci. France Télévisions planuje zrekompensowanie likwidacji programów poprzez wzmocnienie audycji dla dzieci i audycji dotyczących francuskich terytoriów zamorskich nadawanych za pośrednictwem innych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej.

Decyzję o zaprzestaniu nadawania obu programów linearnych podjęto w 2018 r. ze względu na konieczność zwiększenia inwestycji France Télévisions w działalność cyfrową. Globalny koszt nadawania obu programów w sposób linearny szacowany jest na około 14 mln EUR.

Źródło: Advanced Television, 07.01, France 4 and France Ô to end DTT distribution


Niemcy

Stare filmy po niemiecku


W Niemczech, Austrii i Szwajcarii uruchomiona została finansowana z reklam usługa VoD Popcorntimes, która oferuje bezpłatnie w języku niemieckim filmy fabularne i dokumentalne z lat 1910-2010.

W początkowej ofercie znalazło się 1000 filmów, ale w nadchodzących miesiącach planowane jest znaczne poszerzenie tej listy, a także dodanie wydarzeń na żywo i programów telewizyjnych we współpracy z nadawcami telewizyjnymi. Planowane są również uruchomienie aplikacji na smartfony i telewizory. Popcorntimes chce rozszerzyć działalność na inne kraje europejskie.

Źródło: Broadband TV News, 27.01, Popcorntimes launches free VoD service


Ukraina

Kara dla nadawcy programu telewizji satelitarnej

Ukraińska Rada Narodowa, organ regulacyjny ds. mediów, ukarała nadawcę programu satelitarnego Maksi-TV grzywną w wysokości 25% opłaty koncesyjnej. Nakazała również dostosowanie działalności nadawcy w ciągu miesiąca do obowiązujących przepisów. W oświadczeniu stwierdza się, że grzywna, która wynosi w przeliczeniu 3 913 EUR, została nałożona w związku z wyemitowaniem treści, które miały wzywać do obalenia porządku konstytucyjnego na Ukrainie.

Źródło: Broadband TV News, 10.01, Ukrainian sanctions sat-TV channel


Wielka Brytania

BBC Young Reporter w walce z dezinformacją

Brytyjski nadawca publiczny, BBC, we współpracy z British Council, podjął inicjatywę, która ma na celu pomóc młodym ludziom w poruszaniu się po mediach cyfrowych i w wykrywaniu „fałszywych wiadomości” (fake news). Projekt nazwany BBC Young Reporter gromadzi zasoby dydaktyczne do edukacji medialnej, przeznaczone dla szkół, uczelni i organizacji młodzieżowych na całym świecie, adresowane do osób w wieku 11-18 lat. Bazując na uznanym programie, BBC World Service Group współpracuje ze szkołami w różnych krajach, w tym w Kenii, Indiach, Brazylii i Nigerii.

Zasoby BBC Young Reporter są dostępne jako część pakietu dziesięciu lekcji w finansowanym przez British Council i UK aid projekcie Connecting Classrooms (łączenie klas) w ramach inicjatywy Global Learning. Nauczyciele i młodzieżowi animatorzy z całego świata mogą czerpać z tego zasobu, opracowanego w celu rozwijania umiejętności korzystania z mediów i krytycznego myślenia.

Jak mówią twórcy projektu: „Od prawie 100 lat BBC zapewnia rzetelne i bezstronne wiadomości. Ale kiedy „fake news” stają się coraz bardziej rozpowszechnione, nauczyciele i liderzy młodzieżowi wykazują rosnące zainteresowanie zasobami BBC Young Reporter ukierunkowanymi na dezinformację. Aby zapewnić ochronę bezstronnego dziennikarstwa, kontynuujemy działania na rzecz umiejętności korzystania z mediów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie”.

Źródło: Advanced Television, 17.01, BBC Young Reporter, British Council fight fake news


Wielka Brytania nie rezygnuje z wprowadzenia podatku cyfrowego

Kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii, Sajid Javid, poinformował podczas spotkania w Davos, że nie zrezygnuje z wprowadzenia nowego podatku od dużych amerykańskich firm technologicznych. Nowy podatek jest przeznaczony dla firm, które prowadzą rozbudowaną działalność w Wielkiej Brytanii, ale nie płacą podatków proporcjonalnych do wielkości sprzedaży, takich jak Google, Amazon i Facebook. Proponowane jest wprowadzenie od kwietnia br. 2% podatku od sprzedaży, który zostanie zlikwidowany, w momencie gdy zostanie osiągnięte globalne rozwiązanie w zakresie opodatkowania podmiotów „bez ustalonej siedziby”.

Stany Zjednoczone zagroziły, że rozważą wprowadzenie taryf odwetowych wobec brytyjskich firm motoryzacyjnych, jeśli środek zostanie zastosowany. Argumentują, że amerykańscy giganci technologiczni są niesprawiedliwie atakowani i apelują do rządów europejskich by czekały na porozumienie międzynarodowe.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która pilotuje wysiłki na rzecz znalezienia wspólnego rozwiązania, również wezwała rządy krajowe do oczekiwania na wielostronne porozumienie.

Źródło: Advanced Television, 22.01, UK sticks to digital tax in April


Wiadomości branżowe

Więcej treści OTT, które trafią bezpośrednio do konsumenta

Według raportu ABI Research 54 Technology Trends to Watch, w 2020 roku może znacząco wzrosnąć liczba firm, które będą omijać tradycyjnych operatorów płatnej telewizji i oferować swoje usługi bezpośrednio konsumentom. Raport prognozuje, że konsumenci będą odchodzić od stałych pakietów ustalanych odgórnie przez operatorów, uzyskując możliwość swobodnego wyboru najważniejszych dla nich kanałów. Jest wysoce prawdopodobne, że „rosnąca skłonność” właścicieli treści do bezpośredniego kontaktu z konsumentem stworzy bardziej wymagający rynek, który będzie prowadził do kurczenia się bazy abonentów.

Źródło: Broadband TV News, 10.01, More OTT content to go direct to consumer
 
Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Współpraca:
Weronika Sikora (praktykant)

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie