"Przegląd Międzynarodowy" : nr 6/2019

09.07.2019
W szóstym numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m. in. o działaniach podejmowanych w Irlandii i Hiszpanii w związku z implementacją nowej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, o częściowej likwidacji zwolnienia seniorów z abonamentu telewizyjnego w Wielkiej Brytanii oraz o darmowej platformie streamingowej dla kibiców piłkarskich stworzonej przez UEFA.

Francja

Platforma internetowa dla dzieci w miejsce programu telewizyjnego

Francuska grupa telewizji publicznej France Télévisions przygotowuje się do uruchomienia w przyszłym roku internetowej platformy dla dzieci pn. Okoo. Miałaby ona zastąpić nadawany obecnie  linearny program dla dzieci, France 4, którego zamknięcia oczekuje rząd.

Usługa nadawana bez reklam, skierowana do dzieci w wieku 3-12 lat, ma oferować 5000 tytułów na żądanie, w tym 80 filmów animowanych, a także seriale telewizyjne, filmy dokumentalne i magazyny telewizyjne. „Okoo” ma być dostępne na wszystkich ekranach poprzez aplikację i uzupełniać istniejącą już usługę adresowaną dla dzieci, dostępną na stronie france.tv.

Jednocześnie program France 5 ma w nadchodzącym roku wzmocnić swoje okienka programowe dla dzieci.

Pomimo planów uruchomienia usługi OTT francuscy producenci animacji wzywają francuski rząd do odroczenia decyzji o zamknięciu programu France 4 do 2022 r.

France Télévisions inwestuje rocznie 32 mln EUR we sektor produkcji animacji, ale audycje France 4 są nadal oglądane głównie za pośrednictwem programu linearnego.

Źródło: Advanced Television, 19.06, France Televisions readies Okoo kids platform


Hiszpania

Propozycja objęcia platform podatkiem na rzecz publicznej telewizji


Platformy streamingowe obecne na hiszpańskim rynku audiowizualnym, takie jak Netflix, HBO, Amazon Prime Video lub Sky NOW, będą wkrótce musiały uczestniczyć w finansowaniu publicznego nadawcy RTVE, płacąc taki sam podatek, jaki jest obecnie pobierany od operatorów telekomunikacyjnych.

Z takim wnioskiem wystąpili do rządu nadawcy i operatorzy telewizji płatnej, argumentując że przy okazji transpozycji znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (DAUM) która zrównuje obowiązki objętych nią podmiotów w określonych obszarach, rząd powinien pójść o krok dalej i zastosować wobec graczy OTT takie same podatki, jak w przypadku tradycyjnych nadawców telewizyjnych (Mediaset i Atresmedia) oraz operatorów telewizji płatnej (Movistar, Orange i Vodafone).
Podmioty OTT będą miały płacić 5% swoich przychodów na finansowanie europejskiego kina i 3% przychodów na finansowanie RTVE, który jako nadawca publiczny nie może osiągać przychodów z reklam.

Regulacje w tej sprawie mają brać pod uwagę liczbę abonentów, aby zapobiec uchylaniu się platform od płatności, poprzez wykazywanie przychodów w innych krajach. Na przykład, według El Español, HBO powinien zapłacić podatek od 40 mln EUR, które zarobiłby na 475 tys. abonentów, a nie tylko od 17 mln EUR zgłoszonych jako przychody w 2017 roku. W ten sposób wszyscy gracze OTT będą musieli zapłacić niezależnie od kraju, w którym znajduje się ich  główna siedziba.

Źródło: Advanced Television, 17.06, Spain to impose RTVE tax on OTT players, Spain: telcos demand all-for-one RTVE tax


Irlandia

BAI odpowiada na konsultacje w sprawie transpozycji DAUM

Rząd irlandzki ogłosił w marcu br. konsultacje społeczne przygotowując się w ten sposób do transpozycji znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (DAUM). Zakres konsultacji jest szerszy niż minimalny zakres obowiązków, jaki wprowadza znowelizowana dyrektywa - obejmuje on kwestie bezpieczeństwa w Internecie na wszystkich platformach, a nie tylko na tych, o które została poszerzona dyrektywa.  

W odpowiedzi na ww. konsultacje organ regulacyjny ds. mediów BAI przygotował obszerne stanowisko konsultacyjne, opowiadając się za utworzeniem jednolitego kompleksowego systemu regulacyjnego oraz jednym organem regulacyjnym o poszerzonych kompetencjach, który byłby w stanie w przyszłości regulować treści audiowizualne niezależnie od sposobu ich odbioru, a także chronić wszystkich użytkowników i służyć im. Podstawowe zasady obejmują różnorodność, pluralizm i zapewnienie treści istotnych z punktu widzenia kultury, ochronę przed szkodliwymi treściami, zapewnianie wolności wypowiedzi, ułatwianie różnorodności językowej i kulturowej oraz podtrzymywanie i wzmacnianie demokratycznego dyskursu. W celu praktycznego przedstawienia wizji i zasad, jednym z kluczowych czynników, które BAI uwzględnił była kwestia skali, zarówno pod względem liczby usług, jak i liczby użytkowników, generowana przez włączenie wszystkich platform internetowych w zakres regulacji. Wiąże się to też z faktem, że większość transgranicznych platform internetowych znajduje się pod jurysdykcją irlandzką.

Zdaniem BAI, aby skutecznie stawić czoła wyzwaniom otoczenia regulacyjnego, zreformowany regulator będzie potrzebował wizji strategicznej, dobrej wiedzy i doświadczenia, siły podejmowania decyzji, zdolności komunikowania się (z instytucjami europejskimi, rynkiem i zainteresowanymi stronami) oraz wystarczających zasobów ludzkich, finansowych, prawnych i technicznych. BAI uważa też, że system regulacyjny powinien być finansowany przez sektory podlegające regulacji.

Źródło: EPRA, 25.06, AVMSD transposition: BAI’s proposals in response to Irish government’s public consultation


Wielka Brytania

Abonament również od seniorów

Od czerwca 2020 roku BBC zmienia zasady zwalniania z opłaty abonamentowej dla osób w wieku powyżej 75 lat. Do tej pory, podobnie jak w Polsce, wiążące było kryterium wieku. Teraz jednak, gdy sytuacja materialna brytyjskich emerytów jest w wielu przypadkach zadowalająca, postanowiono uzależnić zwolnienie z abonamentu od faktu pobierania zasiłku socjalnego, tzw. Pension Credit. Tak więc każde gospodarstwo domowe z osobą w wieku powyżej 75 lat, która otrzymuje Pension Credit, będzie uprawnione do bezpłatnego abonamentu telewizyjnego finansowanego przez BBC. Szacuje się, że kwalifikować się do takiej ulgi może około 1,5 mln gospodarstw domowych.

Nowy program będzie kosztował BBC około 250 mln GBP do 2021/22. Będzie to związane z koniecznością zmiany przez BBC pewnych wydatków na programy i usługi, wraz z dalszym poszukiwaniem nowych oszczędności przy jednoczesnym zwiększaniu przychodów komercyjnych.
Decyzja została poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi, i o ile wielu respondentów optowało za utrzymaniem zwolnienia wszystkich seniorów z opłaty abonamentowej, to istniało również silne poparcie dla reform idących w ww. kierunku.

Jak powiedział dyrektor generalny BBC, „ta decyzja jest najbardziej sprawiedliwa dla najuboższych emerytów. Chroni najbardziej potrzebujących. Co ważne, to nie BBC  kwalifikuje do objęcia systemem ulg. To rząd ustala i kontroluje kryteria”.

Źródło: Advanced Television, 10.06, BBC to axe free licence fee for over-75s


Nowe urządzenie do pomiaru audytorium

Nowe urządzenia pomiarowe powiązane z routerami pozwolą agencji pomiaru audytorium BARB na rozróżnienie między transmisją wideo na żądanie a audycjami odtwarzanymi przez nagranie PVR.
Firma BARB zleciła firmie Kantar zainstalowanie technologii routeromierza, znanej również jako Focal meter, w gospodarstwach domowych panelu BARB. Bez tego miernika BARB może dokonać rozróżnienia tylko w tych domach z panelu, które korzystają ze Sky.'

Możliwe będzie teraz zbadanie historii przeglądania treści przez członków panelu na smartfonach, gdzie będą również raportowane profile demograficzne. Możliwe będzie również zapewnienie lepszego wglądu w niezidentyfikowane wyświetlanie, które obecnie stanowi 20% całkowitego wykorzystania telewizji. Uważa się, że obejmie ono usługi VOD, w tym Netflix i Amazon Prime Video.
Kantar zacznie instalować swoje urządzenia pomiarowe w nowych i obecnych domach panelu BARB w październiku 2019 r., a wszystkie kwalifikujące się domy powinny mieć zainstalowany routerowy licznik do końca 2020 r. Początkowa data publikacji danych z urządzeń pomiarowych zostanie potwierdzona w odpowiednim czasie.

Kantar uruchomił już podobny Focal Meter w Finlandii i Norwegii i jest w trakcie jego wdrażania w Kanadzie, Włoszech i Rosji w 2019 i 2020 roku.

Źródło: Broadband TV News, 11.06, BARB to be able to distinguish VOD viewing


Włochy

Dofinansowanie zakupu odbiorników i dekoderów (DVB-T2)

Włoskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego opublikowało wytyczne dotyczące udzielania dofinansowania na zakup telewizorów i dekoderów zgodnych ze standardami DVB-T2 HEVC / MPEG-4. Całkowity budżet przeznaczony na ten cel wynosi 151 mln EUR, a realizacja powinna rozpocząć się w listopadzie 2019 r., po zakończeniu trwających konsultacji publicznych.

Zgodnie z wytycznymi, mieszkańcom, którzy korzystają ze świadczeń socjalnych, zostaje przyznane dofinansowanie w wysokości 50 EUR na gospodarstwo domowe, przeznaczone na zakup pojedynczego urządzenia do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania przyznanych środków. W praktyce będzie to rabat stosowany przez sprzedawcę w odniesieniu do ceny VAT telewizora lub dekodera, bez możliwości jakiejkolwiek zamiany na gotówkę, jeśli cena zakupionego urządzenia jest niższa niż 50 euro.

Pomoc zostanie przyznana w oparciu o zasadę neutralności technologicznej, zgodnie z zasadami Wspólnoty Europejskiej dotyczącymi pomocy państwa oraz w celu uniknięcia wszelkiej dyskryminacji między potencjalnie zaangażowanymi platformami telewizyjnymi. Sprzęt musi być wyposażony w główny tuner HEVC 10 DVB-T2, zgodnie z zaleceniem ITU-T H.265. Producenci sprzętu będą musieli zadeklarować, na własną odpowiedzialność, listę produktów, które spełniają te parametry techniczne, a Ministerstwo, po zweryfikowaniu zgodności, opublikuje listę online.

Źródło: Advanced Television, 20.06, Italy: €50 subsidy for DVB-T2 compatibility


Wiadomości branżowe

Darmowa platforma streamingowa dla kibiców piłkarskich


UEFA oficjalnie uruchomiła nową platformę transmisji streamingowej, która ma zapewnić widzom większy dostęp do treści wideo na żywo i na żądanie z różnych rozgrywek.

Początkowo serwis oznaczony marką UEFA.tv zaoferuje fanom piłki nożnej oryginalne audycje z 60-letniego europejskiego archiwum piłkarskiego. Stanie się także miejscem promocji dla młodzieżowych, kobiecych i halowych rozgrywek UEFA, oferując szeroki zasięg na żywo na odpowiednich rynkach. Będzie również służyć do promowania wszystkich rozgrywek UEFA, oferując informacje, wywiady i szeroki zakres dodatkowych treści.

Cała zawartość kryje się za rejestracją „free-to-view”, a kibice będą mieli możliwość oglądania meczów rozgrywek UEFA na żywo, nawet jeśli na terytorium, na którym mieszkają, nie ma posiadacza praw.

Pierwszą ligą narodową, która będzie prezentowana w nowym cyfrowym portalu począwszy od przyszłego sezonu, będzie Bundesliga. Usługa będzie dostępna od momentu premiery i będzie obejmować poniedziałkowe wydarzenia weekendowych meczów i pokazów, takich jak Bundesliga Special, dostosowane specjalnie do zainteresowań międzynarodowych fanów. Ponadto dostępne będą archiwa ostatnich meczów Bundesligi i klasycznych meczów Ligi Mistrzów z udziałem niemieckich drużyn.

Treści Bundesligi na UEFA.tv będą od początku dostępne na głównych rynkach europejskich, takich jak Wielka Brytania, Włochy, Polska, Rosja, Hiszpania i Turcja, a także na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Źródło: Advanced Television, 14.06, UEFA launches free OTT platform


Nowa szata MAVISE

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne udostępniło nową, funkcjonalną bazę danych MAVISE, obejmującą programy telewizyjne i usługi na żądanie oraz koncesje w 41 krajach europejskich i Maroku. Baza pozwala na wyszukiwanie krajów koncesjonowania usług audiowizualnych dostępnych w Europie i ich właścicieli oraz na tworzenie listy usług aktywnych w Europie, poprzez wyszukiwanie na podstawie wybranych kryteriów. Nowa baza MAVISE oferuje unowocześniony interfejs użytkownika i, co ważniejsze, dodatkowe informacje na temat koncesji telewizyjnych odzwierciedlające rejestry koncesyjne.

Baza danych MAVISE, zarządzana przez Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, jest wspierana przez program Unii Europejskiej CREATIVE EUROPE.

Źródło: EPRA, 04.06, EPRA-MAVISE network: new MAVISE website, now available

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie