"Przegląd międzynarodowy": nr 04/2016

21.04.2016
W kwietniowym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać m.in. o zmianach na rynku płatnej telewizji w Portugalii, trudnej sytuacji mediów publicznych w Hiszpanii oraz o rosnącej liczbie programów telewizyjnych w Europie.
logo Przeglądu Międzynarodowego
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Hiszpania
 
Trudna sytuacja mediów publicznych

Hiszpański nadawca publiczny, RTVE, stracił w 2015 roku 37,8 mln euro, a główna jego stacja, La 1, uzyskała najniższy w swej historii udział w oglądalności na poziomie 9,8 proc., wobec 14,7 proc. z 2011 roku. RTVE tłumaczy, że strata finansowa była wynikiem niedostatecznego wsparcia ze strony państwa po tym, jak rząd wprowadził zakaz finansowania mediów publicznych ze sprzedaży reklam. Nadawca przewiduje odrobienie strat w bieżącym roku.

Źródło: Advanced Television, 01.04, Spain RTVE loses €37.8m
 
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Portrugalia
 
Zmiany na rynku płatnej telewizji

Liczba abonentów płatnej telewizji w Portugalii wzrosła w 2015 roku o 5 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Według Narodowego Urzędu Komunikacji (ANACOM), sektor płatnej telewizji zyskał w ostatnim roku ponad 167 tys. nowych klientów, podczas gdy wskaźnik penetracji osiągnął 86,6 proc. Większość wzrostu spowodowało rozpowszechnienie się technologii światłowodowej, z której korzysta 23,1 proc. ogółu abonentów płatnej telewizji (wzrost o 4,4 proc. w ciągu roku). Abonenci sieci kablowych stanowią 38,3 proc. (spadek o 1,4 proc.), sieci internetowych xDSL 21,3 proc., zaś platform satelitarnych 17,4 proc. Większość abonentów (87,8 proc.) korzysta z usług płatnej telewizji w ramach oferty pakietowej. Szacuje się, że 78 proc. klientów korzystało z dostępu do ponad 80 kanałów telewizyjnych, natomiast 18,6 proc. subskrybowało kanały premium. Przychody z usług płatnej telewizji wyniosły w 2015 roku 1,66 mld €.

Źródło: Advanced Television, 10.03, Portugal pay-TV subs up 5%Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Stany Zjednoczone
 
Badanie zachowań użytkowników mediów

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Deloitte, aż 70 proc. amerykańskich konsumentów ma zwyczaj oglądania seriali w dłuższych seriach, przy czym średnio jest to 5 odcinków za jednym razem. Zjawisku temu, zwanemu binge watching (binge – ang. obżarstwo) sprzyja powszechne, zwłaszcza wśród młodzieży i młodych dorosłych, korzystanie z nielinearnych usług audiowizualnych, takich jakie oferuje np. Netflix. Osoby w wieku 26-32 lata, które płacą za dostęp do treści w streamingu, są abonentami średnio trzech takich usług, przy czym dla młodszej grupy wiekowej (14-25) treści strumieniowane są ważniejsze niż te, do których dostęp umożliwia płatna telewizja. Raport firmy Deloitte obejmuje również inne zagadnienia związane z korzystaniem z mediów, takie jak skuteczność reklamy w mediach tradycyjnych i społecznościowych, wpływ mediów na życie społeczne oraz powszechność korzystania jednocześnie z wielu urządzeń do odbioru i wysyłania treści audiowizualnych.

Źródło: Deloitte.com, Digital democracy survey, dostęp 8.04.2016

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Wielka Brytania
 
Przywiązanie do płatnej telewizji

Zgodnie z raportem firmy Nielsen poświęconym usługom wideo na żądanie (VoD) na świecie brytyjscy użytkownicy mediów raczej nie są skłonni do rezygnowania z tradycyjnych płatnych platform dostępu do mediów i zastępowania ich subskrypcją usług on-line. Zamiar taki deklaruje jedynie 15 proc. respondentów, podczas gdy średnia światowa w tym względzie sięga 36 proc. Dla większości brytyjskich widzów treści wideo dostępne za pośrednictwem Internetu są komplementarne wobec tradycyjnej telewizji satelitarnej lub kablowej. Korzystanie z płatnych platform dostępu do usług audiowizualnych deklaruje 70 proc. brytyjskich internautów. Największą popularnością cieszy się telewizja satelitarna, z której korzysta 37 proc. respondentów badania. Mniej popularne formy płatnego dostępu to sieć kablowa (24 proc.) i usługi VoD dostępne on-line, takie jak Netflix lub Amazon (20 proc.). Różnicę w zachowaniu Brytyjczyków względem średniej światowej widać również na poziomie treści, jakie wybierają w ramach usług na żądanie. Na całym świecie filmy cieszą się większą popularnością (80 proc.) niż programy telewizyjne (50 proc.), zaś mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa częściej preferują programy telewizyjne (74 proc.) niż filmy (64 proc.). Zdaniem analityków różnica ta może wynikać z bogatej oferty dostępnej za pośrednictwem brytyjskich platform płatnej telewizji.

Źródło: Advanced Television, 17.03, 70% of Brits have pay or VoD subscription
 
Lepsza pozycja telewizji lokalnej na EPG


Digital UK, instytucja, która odpowiada za sprawne funkcjonowanie naziemnej telewizji cyfrowej w Wielkiej Brytanii, ogłosiła ostatnio, że lokalne programy telewizyjne na terenie całego kraju uzyskają bardziej eksponowane miejsca na elektronicznych przewodnikach programowych (EPG). Na przykład usługi lokalne w Szkocji i Walii, obecnie dostępne na kanale 23, będą mogły przenieść się na kanał 8.
Zmiany następują w ślad za szerokimi konsultacjami przeprowadzonymi przez Digital UK, który zarządza przydzielaniem numerów kanałów na platformie i dąży do zwiększenia widoczności usług lokalnych. Będzie to możliwe dzięki decyzji o przeniesieniu BBC Three do Internetu. Oczekuje się, że zmiany w przewodniku telewizyjnym nastąpią już w kwietniu. Niektórzy widzowie będą musieli dostroić swoje odbiorniki lub anteny telewizyjne, w przypadkach gdzie zmiany nie są dokonywane automatycznie.

Źródło: Advanced Television, 3.03, Channel boost for local TV across UK
 
Kara za nielegalne oglądanie płatnej telewizji


Właściciel sieci pubów Merlin Inns Ltd w hrabstwie Surrey w południowej Anglii został uznany za winnego nielegalnego rozpowszechniania programu Sky Sports i ukarany grzywną w wysokości 120,6 tys. funtów w rezultacie postępowania przeprowadzonego przez Federację Przeciwko Kradzieży Praw Autorskich (FACT). Zdaniem Federacji, wysokość grzywny ilustruje wagę przestępstwa i ukazuje, jakie konsekwencje mogą spotkać inne firmy i osoby prywatne za nielegalne oglądanie meczów. Postępowanie zostało przeprowadzone z inicjatywy operatora platformy Sky, który chroni interesy swoich klientów, płacących za legalny dostęp do treści. FACT planuje skontrolowanie ponad 700 pubów w tym sezonie.

Źródło: Advanced Television, 6.04, Pub company hit with £120K pay-TV piracy fine

 
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Włochy
 
Watykan szuka operatora sieci naziemnej telewizji cyfrowej

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Włoch rozpoczęło procedurę przetargową na wybór operatora sieci naziemnej telewizji cyfrowej dla Państwa Watykańskiego (Stolica Apostolska). Wybrany operator sieci, który musi już być właścicielem praw użytkowania częstotliwości naziemnej telewizji cyfrowej, udostępniłby Stolicy Apostolskiej zdolność przesyłu 4 Mbps na krajowym multipleksie telewizyjnym do 2032 r. Multipleks musi obejmować co najmniej 70 proc. populacji, a jego przepustowość być dostępna od 1 września 2016 r. Maksymalna wartość umowy wynosi 2,72 mln euro rocznie. Wnioski o dopuszczenie do udziału należy składać wyłącznie osobiście do Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego w Rzymie nie później niż do 5 maja. Proces przetargowy jest zgodny ze zobowiązaniami podjętymi między Włochami a Stolicą Apostolską w dziedzinie radiofonii i telewizji na podstawie umowy podpisanej w czerwcu 2010 roku.

Źródło: Advanced Television, 30.03, Vatican City State seeks DTT capacity


Wiadomości branżowe


Młodzi Europejczycy oglądają nielegalnie

Według nowego raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jedna czwarta młodych obywateli z 28 krajów UE w wieku 15-24 lat przyznała się do korzystania z nielegalnych źródeł w dostępie do treści online w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Największym powodzeniem wśród korzystających z nielegalnych źródeł cieszyły się filmy i seriale, a następnie muzyka i gry. Powodem korzystania jest wolny dostęp i brak ponoszonych kosztów. Prawie jedna czwarta użytkowników uważa, że nie robi nic złego, a jedna trzecia zaznaczyła, że treść z nielegalnych źródeł była łatwiejsza do znalezienia. Sześciu z dziesięciu młodych Europejczyków twierdzi, że są w stanie zaprzestać korzystania z nielegalnych źródeł, jeśli legalne treści będą bardziej przystępne. Raport pokazuje również wyraźną różnicę pomiędzy stosunkiem młodych ludzi do korzystania z nielegalnego dostępu do treści cyfrowych a kupowaniem „podrabianych” towarów w Internecie.

Źródło: Advanced Television, 06.04, 25% of young Europeans stream illegally

Rośnie liczba programów telewizyjnych w Europie


Jak można dowiedzieć się z aktualnego rocznika bazy danych MAVISE, publikowanej przez Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, liczba programów telewizyjnych ustanowionych w krajach unijnych wzrosła w ciągu ostatnich 6 lat o 49 proc. - od 3615 programów w 2009 roku do 5370 w roku 2015, nie licząc programów lokalnych. Najwięcej programów powstało w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Włoszech. Niektóre z programów z założenia adresowane są do odbiorców w innych krajach i tworzone w języku kraju odbiorcy. Sytuacja ta ma miejsce głównie w Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach, Luksemburgu, Holandii i Szwecji.

Źródło: obs.coe.int, 5.04, Press release
 
Narzędzie dla nadawców środowiskowych


Międzynarodowe Centrum Studiów nad Mediami i Komunikacją (CMDS) opublikowało raport w sprawie internetowej archiwizacji treści mediów środowiskowych, prezentując najlepsze praktyki i wnioski, które nadawcy mogą wykorzystać dla poprawy udostępniania i wymiany audycji w Internecie. Raport jest wynikiem badań przeprowadzonych w ramach projektu CAPTCHA, który bazował na współpracy CMDS z trzema nadawcami środowiskowymi (radio Corax, Niemcy; Near Media Co-op, Irlandia; Radio FRO, Austria) i trwał od września 2013 do sierpnia 2015 roku. Program był wspierany z unijnego programu Kultura i miał na celu ułatwienie mediom środowiskowym dostępu online do audycji.
Zdaniem autorów raportu, obecną zmianę sposobu konsumpcji mediów należy postrzegać jako szansę a nie zagrożenie dla sektora mediów środowiskowych. Przyszłość radia to nie tylko nadawanie naziemne ale również radio on-line, zwłaszcza w formie przekazu na żądanie, nawet jeśli zmiana bazuje przede wszystkim na podcastach. W przypadku większości nadawców środowiskowych w Europie, udostępnianie online i archiwizacja w sieci jest wciąż w stadium początkowym. Prawie wszystkie stacje stosują streaming na żywo treści nadawanych w eterze, ale dla wielu z nich na tym kończy się obecność ich treści w sieci. Niektóre stacje przekazują pliki audio w formie załączników do artykułów lub elementów informacyjnych, po czym udostępniają je w postaci chronologicznych list lub serii blogów, z minimalną (jeśli w ogóle) kategoryzacją.
Raport wymienia przykłady działań podejmowanych przez nadawców środowiskowych oraz narzędzi, które sprawdziły się w ich konkretnym przypadku. Opisanych jest też kilka mniej udanych doświadczeń, które mogą służyć jako użyteczne ostrzeżenie dla innych stacji.

Źródło: EPRA, 5.04, Archiving Community Media online: CMDS Report highlights best practices
 

ERGA alarmuje w sprawie podważania niezależności regulatorów

Europejska Grupa Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych (ERGA) 8 kwietnia 2016 r. wydała Oświadczenie w sprawie alarmujących zmian dotyczących niezależnego i skutecznego funkcjonowania regulatorów medialnych w Europie. Rząd chorwacki zgłosił parlamentowi potrzebę odwołania wszystkich obecnych członków Rady Agencji Mediów Elektronicznych (AEM), niezależnego organu medialnego w Chorwacji, ze względu na niedociągnięcia w corocznym sprawozdaniu z działalności regulatora za rok 2014. Propozycja rządu może mieć negatywny wpływ na niezależne i skuteczne funkcjonowanie chorwackiego regulatora. Ze względu na zagrożenie przyszłym zwolnieniem wszystkich członków Rady, Mirjana Rakić, wiceprzewodnicząca zarządu grupy ERGA, postanowiła zrezygnować ze stanowiska Prezes i Dyrektor AEM.

Źródło: ERGA, 8.04, Press release

 
Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Joanna Kryńska

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie