(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - Specjalista w Departamencie Monitoringu

20.06.2018
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty w Departamencie Monitoringu.
Wymiar czasu pracy:  Pełny etat – umowa o pracę na zastępstwo
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • analiza i kontrola audiowizualnych usług medialnych linearnych i na żądanie pod kątem oferty programowej, przekazów handlowych oraz zgodności z przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem treści kierowanych do dzieci,
 • analiza i kontrola usług audiowizualnych na żądanie i usług linearnych pod kątem przestrzegania przepisów o ochronie małoletnich,
 • merytoryczne wsparcie przy tworzeniu wezwań i decyzji Przewodniczącego KRRiT, znajomość przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie:  wyższe magisterskie (preferowane kierunki: prawo, psychologia, pedagogika, socjologia),
 • Doświadczenie zawodowe:  3 lata pracy.     
 
Pozostałe  wymagania niezbędne:
 • znajomość rynku mediów elektronicznych i usług internetowych, w tym audiowizualnych usług medialnych na żądanie,
 • rozumienie roli regulatora,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz wyciągania wniosków,
 • umiejętność pracy w środowisku Microsoft Office ,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność skutecznego argumentowania.
 
 
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w sektorze mediów elektronicznych lub usług internetowych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • dbałość o szczegóły oraz sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
 • odporność na stres.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • oświadczenie kandydata o wrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (m.in. świadectwa pracy),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.
 
Kopie innych dokumentów:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy, zamierzają złożyć aplikację,           
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe  kwalifikacje lub umiejętności.
 
Termin składania dokumentów:   05 lipca 2018 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer  Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15
z dopiskiem „Rekrutacja VOD –DM2”

 
Inne informacje:
 • w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail,
 • do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
 • stanowisko zostanie ustalone w zależności od doświadczenia zawodowego i kwalifikacji kandydata,
 • oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego,
 • po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującego Oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.


Pozostałe informacje:
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie przy Skwerze Kardynała S. Wyszyńskiego 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 
Wysyłając drogą pocztową lub składając osobiście zgłoszenie rekrutacyjne do Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie przy Skwerze Kardynała S. Wyszyńskiego 9 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu dostarczenia dokumentów do naszego Biura. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie