(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - główny specjalista w Wydziałe Finansowo-Księgowym

18.05.2017
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko Głównego specjalisty do księgowości w Wydziale Finansowo – Księgowym Departamentu Budżetu i Finansów
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sk. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa  j.w.
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 • dekretowanie  wyciągów bankowych z wydatków budżetowych w układzie zadaniowym,
 • dekretowanie list płac, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy w układzie zadaniowym,
 • dekretowanie faktur za zakup towarów i usług w układzie zadaniowym,
 • dekretowanie raportów kasowych z wydatków budżetowych w układzie zadaniowym,
 • księgowanie w/w dokumentów w układzie zadaniowym w programie Finansowo-Księgowym,
 • dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych z wydatków budżetowych w układzie paragrafowym podczas nieobecności pracownika wykonującego te obowiązki.
 • miesięczna analiza zaksięgowanych  dowodów księgowych na kontach
 • sporządzanie sprawozdań  budżetowych w układzie zadaniowym,
 • obsługa  programu bankowości elektronicznej, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa -  TREZOR.
 
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie:  wyższe, ekonomiczne o kierunku  rachunkowość, finanse
 • doświadczenie zawodowe:7 letni staż pracy, w tym minimum 5 letni staż pracy w  komórkach finansowo-księgowych w jednostkach budżetowych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów m.in.: ustawy o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem budżetu zadaniowego,  sprawozdawczości budżetowej ustawy o rachunkowości.
 
 
Wymagania dodatkowe:
 • systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

Termin składania dokumentów:
Do dnia 07 czerwca 2017  roku

Oferty należy składać tylko i wyłącznie na adres mail - owy :rekrutacja _ WFK@ krrit.gov.pl
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu procesu naboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.   

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie