(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - informatyk

24.10.2016
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko Eksperta w Wydziale Systemów Informatycznych
Wymiar czasu pracy: pełny etat
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer  Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- Projektowanie, wdrażanie, utrzymanie i optymalizacja funkcjonalności systemów Biura, a w szczególności systemu Elektronicznego Obiegu Spraw i Dokumentów,
- Prowadzenie szkoleń z obsługi systemów,
- Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów systemowych, sprzętowych i sieciowych,
- Zapewnienie bezawaryjnej pracy oprogramowania i sprzętu Biura,
- Administracja infrastrukturą sieciową i serwerową,
- Wsparcie techniczne pracowników Biura.
 
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe informatyczne

Doświadczenie zawodowe: 7 lat pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w obszarze sektora IT i nowych technologii w zakresie rozwoju oprogramowania.

-  Umiejętność zarządzania nowymi wdrożeniami systemów: od analizy potrzeb, przez projektowanie, testowanie i wdrożenie do utrzymania,
- Praktyczna znajomość systemów klasy EZD i CMS oraz tematyki dostępności serwisów www,
- Administracja wirtualizacjami VMware, systemami backupu Veeam, serwerami Windows 2008/2012,  w tym (AD, IIS, DHCP, DNS, DHCP, serwer drukarek, serwer plików, WSUS oraz Exchange),
- Znajomość urządzeń sieciowych Cisco oraz Fortinet,
- Doświadczenie i umiejętność w prowadzeniu szkoleń,
- Praktyczna znajomość języka angielskiego na średnio zaawansowanym poziomie,
- Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- Sumienność, systematyczność oraz odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w programowaniu .Net będzie miało wpływ na ocenę kandydata,
- dyspozycyjność i umiejętność pracy pod presją czasu,
- zdolności negocjacyjne.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny,
- życiorys,
- oświadczenie kandydata o wrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (m. in. świadectwa pracy),
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w obszarze sektora IT i nowych technologii w zakresie analiz i w zakresie zarządzania projektami (m.in. zakresy obowiązków, odbyte szkolenia, certyfikaty),
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.
 
Kopie innych dokumentów:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy
  zamierzają złożyć aplikację,                                           
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe  kwalifikacje lub umiejętności.
 
Termin składania dokumentów:
do  10 listopada 2016 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesyłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer  Kard. S. Wyszyńskiego  9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii  Biura KRRiT, pok. 11
z dopiskiem „Rekrutacja – WSI”
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Warunki płacy pracowników Biura KRRiT określa Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 23 grudnia 2002 r.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie