(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

12.05.2016
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Strategii
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Strategii


Wymiar czasu pracy
: pełny etat
 
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer  Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 
  • analiza sytuacji na rynku nowych usług audiowizualnych (rozwój technologii, potrzeby odbiorców, konwergencja)
  • badanie postępu naukowo-technicznego w dziedzinie technik przekazu, w tym udział w opracowaniu rekomendacji regulacyjnych i technologicznych.
  • przygotowywania stanowisk i rekomendacji KRRiT dotyczących nowych usług w mediach audiowizualnych
  • współpraca z dostawcami  usług audiowizualnych  operatorami sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych i organizacjami branżowymi tych sektorów oraz ośrodkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie nowych technologii i konwergencji w mediach,
  • udział w wyborze i redagowaniu informacji dotyczących nowych technologii w mediach w innych krajach oraz zamieszczanie ich w wydawanym w wersji elektronicznej Przeglądzie Międzynarodowym.
 
Wymagania niezbędne:
 
Wykształcenie: wyższe magisterskie, techniczne związane z sektorem telekomunikacyjnym lub informatycznym

Doświadczenie zawodowe: 7 lat pracy, w tym co najmniej 1 rok pracy w obszarze sektora IT i nowych technologii w zakresie analiz lub w zakresie zarządzania projektami w sektorze nowych usług.
 
Pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość nowych technologii na rynku mediów elektronicznych,
- zdolności analityczne i umiejętność redagowania tekstów,
- praktyczna znajomość języka angielskiego na średnio zaawansowanym poziomie,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- dobra znajomość środowiska pakietu Microsoft Office.
 
Wymagania dodatkowe:

- umiejętność zarządzania projektami,
- mile widziana znajomość drugiego języka obcego,
- sumienność, systematyczność oraz odpowiedzialność,
- dyspozycyjność i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny,
-  życiorys,
- oświadczenie kandydata o wrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (m. in. świadectwa pracy),
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w obszarze sektora IT i nowych technologii w zakresie analiz lub w zakresie zarządzania projektami w sektorze nowych usług. (m.in. zakresy obowiązków),
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia,
 
Kopie innych dokumentów:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy
  zamierzają złożyć aplikację,                                           
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe  kwalifikacje lub umiejętności.
 
Termin składania dokumentów:
do 31 maja 2016 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesyłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer  Kard. S. Wyszyńskiego  9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii  Biura, pok.11
z dopiskiem „rekrutacja – główny specjalista – DS”
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
 

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie