(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

08.02.2016
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Prezydialnym
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Prezydialnym


Wymiar czasu pracy: pełny etat
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa  j.w.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy, w szczególności:
1.    przygotowywanie organizacyjne i dokumentacyjne obrad KRRiT z wykorzystaniem systemu informatycznego e-Rada;
2.    obsługa administracyjno-biurowa korespondencji kierowanej do Przewodniczącego KRRiT;
3.    udzielanie wyjaśnień, opracowywanie informacji, przygotowywanie projektów pism w zakresie spraw pozostających w zadaniach departamentu;
4.    opracowywanie protokołów z posiedzeń i spotkań KRRiT;
5.    zarządzanie dokumentacją z posiedzeń KRRiT i prowadzenie baz danych;
6.    prowadzenie spraw organizacyjnych w zakresie konferencji, spotkań, narad, wyjazdów służbowych KRRiT;
7.    prowadzenie spraw związanych z obiegiem informacji, w tym z wykorzystaniem sieci Intranet

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie:  wyższe, preferowane humanistyczne,
 • doświadczenie administracyjno-biurowe  minimum 3 lata,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 
Wymagania dodatkowe:
 • sprawność w przygotowywaniu wypowiedzi pisemnych,
 • posiadanie dodatkowych kompetencji i umiejętności zawodowych w tym językowych,
 • systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających  posiadane wykształcenie, kompetencje i umiejętności zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.
 
Termin składania dokumentów:
do 16 lutego 2016 roku

Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała  S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „rekrutacja Departament Prezydialny”
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu naboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.   

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie