(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

02.07.2014
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Skarg i Wniosków w Departamencie Prezydialnym.
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
poszukuje kandydata na stanowisko
inspektora w Wydziale Skarg i Wniosków w Departamencie Prezydialnym

 
Wymiar czasu pracy: pełny etat – umowa na czas określony do 30 września 2015 roku
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa  j.w.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
·           Przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję kierowaną do WSW (wnioski i zapytania);
·           Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w związku ze skargami;
·           Udzielanie wyjaśnień na zapytania kierowane do WSW drogą telefoniczną;
·           Prowadzenie dokumentacji korespondencji wpływającej do Wydziału Skarg i Wniosków:
             -  rejestrowanie korespondencji,
             -  skanowanie dokumentacji,
             -  prowadzenie elektronicznej bazy danych,
             -  wysyłanie korespondencji.

Wymagania niezbędne:
 
·           wykształcenie:  wyższe, preferowane humanistyczne,
·           minimum rok pracy na podobnym stanowisku,
·           znajomość ustawy o radiofonii i telewizji, ustawy o opłatach abonamentowych.
 
Wymagania dodatkowe:
·           systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
·           umiejętność analitycznego myślenia,
·           umiejętność organizacji pracy,
·           odporność na stres,
·           łatwość nawiązywania kontaktów,
·           sprawność w przygotowywaniu wypowiedzi pisemnych,
·           mile widziane doświadczenie w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·           list motywacyjny i życiorys,
·           kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
·           kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
·           oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów    
            rekrutacyjnych,
·           oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
            publicznych,
·           oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Termin składania dokumentów:
10 lipca 2014 roku (planowany termin spotkań z kandydatami wyłonionymi w drugim etapie rekrutacji – 15 lipca 2014 roku)

Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała  S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „rekrutacja – Wydział Skarg i Wniosków”
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu naboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.   

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie