Biuro KRRiT poszukuje firmy do współpracy z Wydziałem Programowym Dep. Mediów Publicznych

23.08.2016
Biuro KRRiT poszukuje firmy do przeprowadzenia kontroli programów radiowych i telewizyjnych spółek mediów publicznych pod kątem oceny oferty programowej, oceny stopnia realizacji uzgodnionych planów programowych na 2016 rok i oceny jakościowej programu
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia (usługi) nie przekraczającego 30 000 euro


1) Rodzaj zamówienia: 

Usługa

2) Przedmiot zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli – poprzez monitoring - na dwutygodniowej próbie:
 
1.         Ogólnokrajowych programów Telewizji Polskiej S.A. - TVP 1, TVP 2 i oddziału terenowego TVP S.A. w Warszawie.
Kontrola dotyczy:
a          Przeprowadzenia kontroli (każdego programu odrębnie) TVP 1 i TVP 2 mającego na celu ocenę oferty programowej, w tym sposobu realizacji zadań programowych nadawcy publicznego, określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o rtv i w rozporządzeniu KRRiT z 27.04.2011 r. oraz stopnia realizacji uzgodnionych pomiędzy KRRiT a nadawcą planów programowych na 2016 r. oraz ocenę jakościową programu. Kontrola w przypadku każdego programu będzie realizowana na dwóch tygodniowych próbach. Każda z prób będzie liczyć nie więcej niż 168 godzin. Łączna ilość godzin programu do zmonitorowania wyniesie 672 godziny. 
b          Przeprowadzenia kontroli programu tworzonego przez oddział terenowy TVP S.A. w Warszawie. Celem kontroli jest ocena oferty programowej, w tym sposobu realizacji zadań programowych nadawcy publicznego, określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o rtv i w rozporządzeniu KRRiT z 27.04.2011 r. oraz stopnia realizacji uzgodnionego pomiędzy KRRiT a nadawcą planu programowego na 2016 r. oraz ocenę jakościową programu. Każda z prób będzie liczyć nie więcej niż 49 godzin. Łączna ilość godzin programu do zmonitorowania wyniesie 98 godzin. 
 
2.        Przeprowadzenia (dla każdego programu odrębnie) kontroli – poprzez monitoring programów regionalnych radia publicznego: Radio Białystok, Radio Koszalin, Radio Olsztyn, Radio Szczecin.
Przeprowadzenia kontroli programów regionalnych radia publicznego pod kątem oceny oferty programowej skierowanej do odbiorców w regionach (województwach), w tym sposobu realizacji zadań programowych nadawcy publicznego określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o rtv i w rozporządzeniu KRRiT z 27.04.2011 r. oraz realizacji uzgodnionych pomiędzy KRRiT a nadawcami planów programowych na 2016 r. oraz oceny jakościowej programów. Kontrola w przypadku każdego programu będzie realizowana na tygodniowej próbie programu. Każda z prób będzie liczyć nie więcej niż 168 godzin. Łączna ilość godzin programu do zmonitorowania wyniesie 672 godziny. 
 
 
3) Opis przedmiotu zamówienia:

Końcowym efektem kontroli będzie przygotowanie przez Wykonawcę:
1.       raportów (dla każdego programu odrębnie) zawierających:
a.        Informacje podstawowe o przeanalizowanym programie.
b.        Strukturę gatunkową programu.
c.         Opis zawartości programu.
d.        Opisową ocenę realizacji planów programowych na 2016 rok.
e.        Opisową ocenę jakości monitorowanego programu.
2.      prezentacji dla każdego programu odrębnie.

4) Termin wykonania usługi:
praca powinna być zakończona do  2  grudnia 2016 r.
 
5) Warunki wykonania usługi: usługa będzie wykonana na sprzęcie oferenta. Raporty końcowe oraz prezentacje będą dostarczone zleceniodawcy w formie elektronicznej ( w wersji do edycji), oraz drukowanej.

6) Sposób przygotowania oferty:

a.                           Konspekt dotyczący wykonania pracy i opis jej aspektu merytorycznego;
b.                           Spis treści zawartości raportu;
c.                            Projektowana metoda badania;
d.                           Informacje na temat doświadczenia w wykonywaniu prac będących przedmiotem zamówienia;
e.                           Cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże się:
 
- przeprowadzeniem co najmniej 1 badania (analiza jakościowa i analiza treści) programów mediów publicznych lub komercyjnych przeprowadzone w okresie ostatnich trzech lat. 

7) Składanie ofert:

a)                 Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Departament Mediów Publicznych, Biuro Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa;
numer telefonu: 22 – 597 – 31 – 17.
b)                 Termin i forma składania ofert: 2 września 2016 roku  na adres elektroniczny: zielinska@krrit.gov.pl  i w siedzibie Biura KRRiT w Departamencie Mediów Publicznych
c)                 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo:
·                    swobodnego wyboru oferty,
·                    przeprowadzania dodatkowych rozmów z oferentami,
·                    unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie