Biuro KRRiT poszukuje wykonawcy usługi dotyczącej kontroli programów

Tagi: usługa
06.06.2016
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia (usługi) nie przekraczającego 30 000 euro
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia (usługi) nie przekraczającego 30 000 euro

  • 1)Rodzaj zamówienia: usługa

  • 2)Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na dwutygodniowej próbie czasowej oceny zawartości audycji przeznaczonych dla mniejszości narodowych:

a.       niemieckiej – audycje Oddziałów TVP w Katowicach i Opolu oraz Rozgłośni Regionalnych  Radia w  Opolu, Katowicach i Olsztynie;
b.       dla mniejszości ukraińskiej – audycje TVP Regionalna i Oddziałów TVP w Białymstoku, Olsztynie oraz Rozgłośni Regionalnych Radia w Białymstoku, Koszalinie, Krakowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu;
c.       dla społeczności posługującej się jęz. regionalnym kaszubskim - audycje Oddziałów TVP w Gdańsku i  Rozgłośni Regionalnych  Radia w Gdańsku oraz Koszalinie
 
pod kątem realizacji zadań ustawowych wymienionych w art. 21 ust. 1a pkt 8a ustawy o radiofonii i telewizji oraz stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 października 2010 roku.
   
  • 3) Opis przedmiotu zamówienia:
W celu realizacji przedmiotu zamówienia niezbędne jest stworzenie obiektywnego narzędzia metodologicznego (zestawu wskaźników) do oceny audycji i programów wymienionych w pkt 2.
Końcowym efektem badania będzie przygotowanie przez Wykonawcę raportu zawierający: opis metodologii badawczej, opis zawartości audycji, określenie ich rodzajów, czasu trwania, porę emisji, wyniki badania oraz ich interpretacja (wnioski). Ponadto wykonawca przedstawi i oceni stopień użyteczności audycji dla grupy docelowej tj. mniejszości niemieckiej, ukraińskiej i społeczności kaszubskiej oraz przedstawi kryteria na podstawie których dokonał tej oceny;
 
  • 4)Termin wykonania usługi: praca powinna być zakończona do 15 lipca 2016 r.
 
  • 5)Warunki wykonania usługi: usługa będzie wykonana na sprzęcie oferenta. Raport końcowy oraz prezentacja będą dostarczone zleceniodawcy w formie elektronicznej i drukowanej.
 
  • 6)Sposób przygotowania oferty:
a.                  Konspekt dotyczący wykonania pracy i opis jej aspektu merytorycznego;
b.                  Projektowana metoda badania;
c.                  Informacje na temat doświadczenia w wykonywaniu prac będących przedmiotem   zamówienia;
d.                  cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże się :
 
-        przeprowadzeniem co najmniej 1 badania lub publikacji na temat mediów publicznych przeprowadzone w okresie ostatnich trzech lat oraz dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie,
 
  • 7)Składanie ofert:
a)                 Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Departament Mediów Publicznych Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa; numer telefonu: 22 – 597 – 31 – 17.
 
b)                 Termin i forma składania ofert: 13.VI.2016 roku  na adres elektroniczny:zielinska@krrit.gov.pl  i w siedzibie Biura KRRiT w Departamencie Mediów Publicznych
 
c)                 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo:
·                    swobodnego wyboru oferty,
·                    przeprowadzania dodatkowych rozmów z oferentami,
·                    unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie