(Zakończono) Biuro KRRiT poszukuje firm do współpracy

20.05.2015
Biuro KRRiT poszukuje firmy do opracowania analitycznego pt. : „Społeczne koszty cyfryzacji radia w Polsce”.
Zapytanie ofertowe
na wykonanie zamówienia (usługi) nie przekraczającego 30 000 euro

 
  • 1) Rodzaj zamówienia: usługa

  • 2) Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wybraną Firmę opracowania analitycznego pod tytułem Społeczne koszty cyfryzacji radia w Polsce,  

Elementy analizy:
- ocena stanu wyposażenia gospodarstw domowych i samochodów w odbiorniki radiofoniczne AM i FM w wymiarze ilościowym i jakościowym (przeważające rodzaje odbiorników),
- szacunkowa ocena tempa przyrostu liczby odbiorników cyfrowych w gospodarstwach domowych w perspektywie najbliższych 10 lat  przy założeniu wymiany jednego odbiornika w pojedynczym gospodarstwie aż do uzyskania 50% nasycenia,

- szacunkowa ocena tempa przyrostu liczby odbiorników cyfrowych  w samochodach obecnie eksploatowanych i w samochodach nowych w perspektywie najbliższych 10 lat  z uwzględnieniem średniego okresu eksploatacji samochodów osobowych najpopularniejszych w Polsce,
- oszacowanie dynamiki kosztów zakupu (cen) odbiorników cyfrowych DAB+ w perspektywie najbliższych 10 lat, z uwzględnieniem preferencji odbiorców w zakresie tzw. odbiorników pierwszego wyboru, 

- przewidywana dynamika zmian łącznych nakładów gospodarstw domowych i użytkowników samochodów w perspektywie najbliższych 10 lat z podziałem na poszczególne lata.

Dla potrzeb analizy należy wykorzystać dostępne dane statystyczne w zakresie wyposażenia gospodarstw domowych i samochodów, cykliczne badania preferencji słuchaczy w zakresie sposobu odbioru treści, dane z rynków zagranicznych dotyczące poziomu cen i dynamiki wzrostu sprzedaży odbiorników DAB+ w krajach europejskich (badania GFK), informacje o społecznych kosztach cyfryzacji radia zawarte w europejskich dokumentach strategicznych, własne badania i analizy.

Opis przedmiotu zamówienia:
Efektem wykonania usługi ma być zobrazowanie łącznych , opartych na ocenach i analizach szacunkowych, kosztów wyposażenia w urządzenia do odbioru radiofonii cyfrowej DAB+ lub wymiany odbiorników analogowych na cyfrowe w gospodarstwach domowych i samochodach. Analiza powinna być poparta wnioskami dotyczącymi działań niezbędnych do podjęcia, celem uzyskania efektów najbardziej zbliżonych do przedmiotowych danych.         
Termin wykonania usługi:
Praca powinna zostać zakończona do 30 września 2015 r.

  • 3) Warunki wykonania usługi:
Produkt końcowy oraz prezentacja będą dostarczone zleceniodawcy w formie elektronicznej i drukowanej.

  • 4) Sposób przygotowania oferty:
a)      konspekt wykonania pracy,
b)      projektowana metoda badania,
c)       informacja na temat doświadczenia firmy w wykonywaniu prac będących przedmiotem   zamówienia,
d)      cena netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  • 5) Składanie ofert:
a)      Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: Gabinet Zastępcy Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, tel. 22 597 30 27.

b)      Termin i forma składania ofert:
do 10 czerwca 2015 w formie elektronicznej na adres: Krystyna.Kuhn@krrit.gov.pl

c)       Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo:
·         swobodnego wyboru oferty,
·         przeprowadzania dodatkowych rozmów z oferentami,
·         unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie