(Zakończone) Biuro KRRiT poszukuje wykonawcy usługi monitoringu

30.10.2014
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi, polegającej na raportowaniu w okresie 12 miesięcy danych o rozpowszechnionych reklamach telewizyjnych promujących artykuły spożywcze lub napoje zawierające składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana, czyli tzw. „niezdrowej żywności” (art. 16b ust 3a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji).
Ogłoszenie dotyczące wyłonienia wykonawców na realizację poniższego przedmiotu
zamówienia (usługi) nieprzekraczającego 30 000 euro

 
      Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi, polegającej na raportowaniu w okresie 12 miesięcy danych o rozpowszechnionych reklamach telewizyjnych promujących artykuły spożywcze lub napoje zawierające składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana, czyli tzw. „niezdrowej żywności” (art. 16b ust 3a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji).
 
        Zakresem ww. raportów powinny być objęte wszystkie koncesjonowane ogólnopolskie naziemne programy telewizyjne oraz co najmniej 50% koncesjonowanych satelitarnych programów telewizyjnych.
 
        Do zadań wykonawcy należy przekazywanie comiesięcznych raportów zawierających informacje o emisji reklam niezdrowej żywności w następującym podziale:

        1) lista wszystkich rodzajów produktów w kategorii niezdrowej żywności
        2) lista wszystkich marek produktów w kategorii niezdrowej żywności
        3) lista wszystkich producentów w kategorii niezdrowej żywności
     
Dla każdego z powyższych podziałów raporty powinny zawierać następujące dane:
  •  liczbę wyemitowanych spotów reklamowych – całkowita oraz w podziale na nadawców telewizyjnych;
  •  czas emisji wszystkich spotów reklamowych – całkowity oraz w podziale na nadawcówtelewizyjnych;
  •  szacunkowe dochody stacji telewizyjnych (wg oficjalnych cenników) z reklamy niezdrowej żywności;
  • liczbę osób, które widziały reklamę niezdrowej żywności przynajmniej jeden raz lubprzynajmniej 3 razy – dla grup docelowych: do lat 12, do lat 18 oraz powyżej 18 lat;
  • odsetek osób, które widziały reklamę niezdrowej żywności z grup docelowych jak powyżej;
  •  średnią częstotliwość kontaktu osób z grup docelowych z reklamą niezdrowej żywności, czyli określenie, ile razy w ciągu miesiąca osoba z grupy docelowej ogląda reklamy niezdrowej żywności;
  • monitoring nowych reklam telewizyjnych niezdrowej żywności – obliczenie oraz wymienienienazw producentów/marek produktów, które w analizowanym miesiącu rozpoczęły nowe kampanie reklamowe niezdrowej żywności.
      Oferta powinna zawierać dane o wykonawcy, informację o doświadczeniu w realizacji podobnych zadań, listę programów objętych monitoringiem, termin dostarczania miesięcznych raportów oraz cenę brutto za wykonanie ww. zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usługi jednemu lub kilku wykonawcom.

Termin i forma składania ofert: 7.11.2014 r. w formie elektronicznej na email:
 celmer@krrit.gov.pl

Biuro Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rozmów z oferentami,
  • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie