Sprawozdanie z działalności KRRiT za 2013 rok złożone

31.03.2014
Zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła 31 marca 2014 roku Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP Sprawozdanie z działalności za rok ubiegły oraz Informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Dokumenty te przesłane zostały także Premierowi oraz przewodniczącym właściwych komisji Sejmu i Senatu.
Sprawozdanie KRRiT 2013 - logo
Sprawozdanie zawiera informacje o sposobie wykonania wszystkich ustawowych zadań KRRiT, przede wszystkim dotyczących postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych, organizowania i inicjowania współpracy międzynarodowej oraz wydawania na podstawie upoważnień ustawowych rozporządzeń jako wykonawczych aktów prawnych.
 
W Informacji o podstawowych problemach  radiofonii i telewizji można znaleźć pogłębioną analizę różnych zjawisk zachodzących na polskim rynku mediów audiowizualnych wraz z tłem międzynarodowym niektórych problemów.

W tym roku do podstawowych dokumentów KRRiT po raz drugi dołączyła jako wyodrębnioną część Aneks do Sprawozdania zawierający opis pracy 19 spółek publicznej radiofonii i telewizji, a w szczególności realizowania przez nie planów programowych, wybranych obszarów technologicznych oraz wykorzystania środków abonamentowych i kosztów działalności misyjnej.

Równolegle ze Sprawozdaniem oraz Informacją Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawia Strategię Regulacyjną na lata 2014-2016. Dokument ten jest kontynuacją Strategii na lata 2011-2013, który określa główne obszary działań organu regulacyjnego w najbliższych latach i metody ich realizacji.

Przedstawione dokumenty są komplementarne względem siebie i ukazują stan rynku audiowizualnego oraz wyzwania, jakie przed nim stoją wraz ze związanymi z tym problemami regulacyjnymi.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku

Aneks do Sprawozdania za rok 2013

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie