Najczęściej zadawane pytania

Ilu członków rady nadzorczej będzie wybieranych w konkursie?

Rady nadzorcze Telewizji Polskiej S.A. i Polskiego Radia S.A. liczą po 7 członków, z czego 5 będzie wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez KRRiT, a po jednym powołają minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz minister właściwy ds. Skarbu Państwa (art. 28 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji). Rady nadzorcze rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej liczą po 5 członków, z czego 4 będzie wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez KRRiT, a jeden zostanie powołany przez ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  (art. 28 ust. 1a ustawy o radiofonii i telewizji).

Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej?

Kadencja rad nadzorczych w TVP S.A., PR S.A. i w spółkach radiofonii regionalnej trwa 3 lata (art. 28 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji).

Do rady nadzorczej jakiej spółki radiofonii regionalnej mogą zgłaszać kandydatów organy kolegialne uczelni akademickich?


regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A. jest - województwo podlaskie,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. jest - województwo bydgoskie,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. jest - województwo pomorskie,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice” S.A. jest - województwo śląskie,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” S.A. jest - województwo świętokrzyskie,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „Radio Koszalin” S.A. jest - w województwie pomorskim miasto Słupsk, w województwie zachodniopomorskim miasto Koszalin oraz powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” S.A. jest - województwo małopolskie,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. jest - województwo lubelskie,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” S.A. jest - województwo łódzkie,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. jest - województwo warmińsko-mazurskie,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Opolu „PRO FM” S.A. jest - województwo opolskie,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Merkury” S.A. jest - województwo wielkopolskie,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie „Polskie Radio Rzeszów” S.A. jest - województwo podkarpackie,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „PR Szczecin” S.A. jest - w województwie zachodniopomorskim: miasta Szczecin, Świnoujście oraz powiaty: choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki i stargardzki,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio Dla Ciebie” S.A. jest - województwo mazowieckie,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu „Radio Wrocław” S.A. jest - województwo dolnośląskie,

regionem działania spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” S.A. jest - województwo lubuskie;

 

Jakie wymogi musi spełniać kandydat na członka rady nadzorczej spółki publicznej radiofonii lub telewizji?


Kandydat  na członka rady nadzorczej spółki publicznej radiofonii lub telewizji powinien:

 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • posiadać uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa;
 • posiadać co najmniej pięcioletni doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, finansową, zarządzaniem, obsługą prawną, nadzorem właścicielskim, działalnością naukową lub działalnością twórczą w dziedzinie mediów;
 • nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe (podstawa prawna - § 5 rozporządzenia).

Jakich zagadnień będzie dotyczyła rozmowa kwalifikacyjna?


Przedmiotem rozmowy będzie:

 • wiedza kandydata w dziedzinie  prawa, finansów, kultury oraz mediów;
 • zagadnienia związane z działalnością spółki;
 • zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz  zasady nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej;
 • profesjonalizm i doświadczenie potrzebne do wykonywania funkcji członka rady nadzorczej w spółce.
1 Strona2 Strona3  ...  Strona3      Następna strona

Konkurs na czlonkow rad nadzorczych mediow publicznych

Newsletter

Platforma logowania dla dostawców VOD

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie