Naziemna telewizja cyfrowa


Harmonogram wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej

Sygnał analogowy do 31 lipca 2013 r. został całkowicie zastąpiony przez cyfrowy.  Do tego czasu zostały uruchomione wszystkie multipleksy cyfrowe.

MUX-1

Terminy włączeń:

Etap 1: do 14 grudnia 2011 r.
Etap 2: do 31 maja 2012 r.
Etap 3: do 30 września 2012 r.
 

MUX-2

Terminy włączeń:

Etap 1: do 30 września 2010 r.
Etap 2: do 31 grudnia 2010 r.
Etap 3: do 30 kwietnia 2011 r.
Etap 4: do 31 lipca 2011 r.
Etap 5: do 31 grudnia 2011 r.
Etap 6: do 31 grudnia 2013 r. (zgodnie z informacją operatora, wdrażanie MUX-2 zostało zakończone)

MUX-3

Terminy włączeń:

Etap 1: do 27 października 2010 r.
Etap 2: do 27 kwietnia 2011 r.
Etap 3: do 27 października 2011 r.
Etap 4: do 27 kwietnia 2014 r. (zgodnie z informacją operatora wdrażanie głównych stacji MUX-3 w Polsce zostało ukończone)

Aktualne parametry emisji DVB-T: http://www.emitel.pl/telewizja/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvb-t/aktualne-parametry-emisji-dvbt

Więcej informacji: https://mac.gov.pl/naziemna-telewizja-cyfrowa/

Opracowania

Oficjalne dokumenty
 

 • Działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, 5 kwietnia 2006r. (pobierz dokument)
 • Pismo Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z dnia 3.02.2006 w sprawie dostępności dekoderów do odbioru programu w standardzie MPEG-4. (pobierz dokument)
 • Komisja Wspólnot Europejskich: Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Przyszłościowa polityka wykorzystania widma radiowego Unii Europejskiej: drugie sprawozdanie roczne”, Bruksela 09.09.2005r. (pobierz dokument)
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przyspieszenia przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe {SEC(2005)661}, Bruksela 24.05.2005, COM (2005)204 wersja ostateczna (pobierz dokument)
 • Strategia przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej przyjęta do wiadomości przez Radę Ministrów w dniu 4 maja 2005 r. (pobierz dokument)
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie interoperacyjności usług interaktywnej telewizji cyfrowej {SEC(2004)1028}, Bruksela 30.07.2004, COM (2004) 541 wersja ostateczna (pobierz dokument)

Analizy KRRiT
 

 • Obecne kompetencje i zadania KRRiT w zakresie wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej; Analiza Biura KRRiT nr 13/2006, Warszawa, 2006 r.
 • Notatka na temat wprowadzania we Francji metropolitalnej bezpłatnej oferty naziemnej telewizji cyfrowej (stan wiedzy na koniec listopada 2006 r.); Analiza Biura KRRiT nr 12/2006, Warszawa, 2006 r.
 • Rozwój naziemnej telewizji cyfrowej w wybranych krajach europejskich - Wielkiej Brytanii, Włoszech, Republice Federalnej Niemiec, Szwecji oraz Francji, Analiza Biura KRRiT nr 4/2006, wrzesień 2006 r.
 • Państwowe oraz inne formy wsparcia finansowego przeprowadzenia konwersji cyfrowej w telewizji; Analiza Biura KRRiT nr 13/2005, Warszawa, 2005 r.
 • Formy koncentracji pionowej w strukturze łańcucha wartości nadawania cyfrowego, związane z tym zagrożenia i sugestie rozwiązań regulacyjnych; Analiza Biura KRRiT nr 12/2005, Warszawa, 2005 r.
 • Ramy regulacyjne dotyczące bram cyfrowych oraz koncentracji pionowej w telewizji cyfrowej zawarte w pakiecie dyrektyw o komunikacji elektronicznej; Analiza Biura KRRiT nr 11/2005, Warszawa, 2005 r.
 • Wstępna informacja nt. rodzajów kosztów, które będą musiały ponieść gospodarstwa domowe przy wprowadzaniu telewizji cyfrowej oraz rodzajów korzyści wynikających z efektywnego przeprowadzenia procesu konwersji w Polsce; Analiza Biura KRRiT nr 10/2005, Warszawa, 2005 r.

Opracowania zewnętrzne

 

 • Raport brytyjskiego organu regulacyjnego OFCOM pt. Summary of research on the ease of use of domestic digital television equipment (Streszczenie wyników badań dotyczących łatwości użytkowania urządzeń przeznaczonych do odbioru telewizji cyfrowej w gospodarstwach domowych), 8.03.2006 r. (pobierz dokument)
 • Raport SCIENTIFIC_GENERICS dla brytyjskiego organu regulacyjnego OFCOM pt. Cost and power consumption implications of digital switchover, 08.11.2005 (pobierz dokument)
 • Inne opracowania brytyjskie (więcej)
 • Raport Analysys dla Komisji Europejskiej pt. Public policy treatment of digital terrestrial television (DTT) in communications markets, 26.08.2005 (pobierz: dokument1, dokument2, dokument3)
 • Raport EPRA (Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych) pt. Working Group on Digital Terrestrial Television in EPRA Countries, Coordinated by AGCOM (Italy), Final Report, June, 2004 (pobierz dokument)
 • Raport BIPE dla Komisji Europejskiej pt. Digital Switchover In Broadcasting, 12.04.2002 r. (pobierz: dokument1, dokument2, dokument3)

   

Pozostałe informacje

Przydatne linki


 • Ministerstwo Transportu (koordynuje i przewodzi pracom nad planem wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T): www.mt.gov.pl
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej: www.uke.gov.pl
 • Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, Digital Broadcasting więcej>>>
 • Narodowe plany przejścia z techniki analogowej na cyfrową (Austria, Belgia, Niemcy, Dania, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Wielka Brytania) więcej>>>
 • Rozwój naziemnej telewizji cyfrowej we Francji (akty prawne, etapy wprowadzania, harmonogram, analizy i opracowania, itp.) – strona w języku francuskim więcej>>>
 • Rozwój telewizji cyfrowej w Wielkiej Brytanii więcej>>>
 • Rozwój telewizji cyfrowej w Australii więcej>>>
 • Projekt DICE(Digital Innovation through Cooperation in Europe) promujący doświadczenia państw w zakresie wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej i innych usług więcej>>>
 • Portal Projektu DVB, ukierunkowanego rynkowo konsorcjum publicznych i prywatnych organizacji sektora telewizyjnego więcej>>>

Newsletter

Pozostałe aktualności

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie