(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - ekspert ds. audytu wewnętrznego

06.10.2017
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko eksperta ds. audytu wewnętrznego.
Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji
Skwer. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 1. kontrola i analiza procesów finansowych, organizacyjno-prawnych,
 2. przeprowadzanie kontroli wewnętrznej,
 3. sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli ,
 4. nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
 5. wdrażanie usprawnień oraz zdefiniowanych procesów i procedur.

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe kierunkowe: finanse, ekonomiczne zarządzanie lub pokrewne,
 • 7-letni staż pracy, w tym 2-letni na podobnym stanowisku w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze audytu wewnętrznego,
 • biegła znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
 • biegła znajomość pakietu MS Office i poczty elektronicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • wymogi zawarte w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • umiejętność komunikowania się,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np.: publikacje, referencje, dyplomy etc.
 
Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia   25  października  2017 r. na adres:
 
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
lub składać
od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11)
z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – audyt wewnętrzny”.
 
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
 
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie