(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - prawnik - specjalista w Departamencie Regulacji

06.10.2017
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje prawnika - kandydata na stanowisko Specjalisty w Departamencie Regulacji
Wymiar czasu pracy: pełny etat
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sk. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowywanie projektów uchwał i decyzji koncesyjnych,
 • analiza i opiniowanie wniosków koncesyjnych w zakresie formalno-prawnym,
 • przygotowywanie projektów wezwań do uzupełnień braków formalnych i wyjaśnień oraz kontrola kompletności nadesłanych uzupełnień braków formalnych i zachowania terminu do ich nadesłania,
 • współpraca w przygotowywaniu zapisów prawnych w ogłoszeniach o udzielenie lub zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu,
 • współpraca w przygotowywaniu projektów uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD), rozprowadzania programów oraz rozpowszechniania programów w systemie teleinformatycznym, a także stosowania zasady must carry/must offer,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Departamentu Regulacji w zakresie zagadnień prawnych,
 • współpraca w przygotowywaniu projektów aktów prawnych oraz procedur wewnętrznych Departamentu Regulacji.

Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe:  3 lata pracy

Pozostałe wymagania niezbędne:
 • dobra znajomość przepisów prawa medialnego, w tym w szczególności ustawy o radiofonii i telewizji,
 • bardzo dobra znajomość kpa,
 • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • znajomość zasad ustrojowych administracji publicznej,
 • umiejętność pracy w środowisku pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność skutecznego argumentowania.

Wymagania pożądane:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • dbałość o szczegóły oraz sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów,
 • kreatywność i umiejętności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.
 
Inne informacje:
Oferty należy przesyłać do dnia  25 października 2017 r.
na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15 w Kancelarii Biura, pok. 11 (parter) z dopiskiem na kopercie: rekrutacja Specjalista  - Departament Regulacji.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego. O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci  zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych do naboru zostaną zniszczone komisyjnie.
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie