(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - prawnik w Departamencie Prawnym

09.05.2017
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje prawnika - kandydata do pracy w Departamencie Prawnym
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa j.w.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie: prawa mediów w tym ustawy o radiofonii i telewizji, ze szczególnym uwzględnieniem audiowizualnych usług medialnych na żądanie, a także prawa telekomunikacyjnego, prawa handlowego oraz prawa i postępowania administracyjnego,
 • opiniowanie aktów prawnych przesłanych do uzgodnień międzyresortowych,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał KRRiT oraz projektów decyzji i postanowień Przewodniczącego KRRiT, w tym w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie,
 • udział w opracowywaniu i sporządzeniu projektów rozporządzeń KRRiT, w tym w zakresie dostarczania audiowizualnych usług medialnych na żądanie,
 • rozstrzyganie zagadnień prawnych dotyczących organizacji i przebiegu audycji wyborczych emitowanych w radiofonii i telewizji,
 • monitorowanie Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego w zakresie ustalenia aktualnych zmian w prawie w zakresie dotyczącym funkcjonowania KRRiT i Biura KRRiT oraz informowanie o ww. zmianach;
 
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość prawa mediów w tym ustawy o radiofonii i telewizji, ze szczególnym uwzględnieniem audiowizualnych usług medialnych na żądanie, a także prawa telekomunikacyjnego, prawa handlowego, prawa i postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego,
 • bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, inicjatywa, kreatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność syntezy i wyciągania wniosków,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się i argumentowania;
 
Wymagania pożądane:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego lub zagadnień legislacyjnych,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • znajomość angielskiej terminologii prawniczej;
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 
Termin składania dokumentów:
Do dnia 19 maja 2017 r.
Oferty należy składać tylko i wyłącznie na adres mail-owy: rekrutacja_DP@krrit.gov.pl
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
Po zakończeniu procesu naboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie