(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - specjalista w Dep. Mediów Publicznych

07.03.2017
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty na czas zastępstwa nieobecnego pracownika do Departamencie Mediów Publicznych
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat 
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 •  analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej nadawców publicznego radia i telewizji;
 • analizy planów finansowo-programowych spółek radiofonii i telewizji publicznej;
 • analizy wykorzystania środków publicznych na realizację przedsięwzięć związanych z wykonywaniem misji publicznej oraz analiza kosztów tych przedsięwzięć.
 • przygotowywanie opinii i informacji dotyczących kosztów programów radiofonii i telewizji publicznej na potrzeby instytucji zewnętrznych (Ministerstwa, Komisje Sejmowe i Senackie).
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne,
 • doświadczenie w sporządzaniu analiz finansowych,
 • biegła znajomość pakietu MS Office.
 
Doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy
 
Wymagania pożądane:
 • znajomość ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość rynku mediów publicznych w Polsce.
 
Wymagane dokumenty:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 
Kopie innych dokumentów:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają złożyć aplikację,       
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w wykonywaniu prac będących przedmiotem ogłoszenia.
 
Termin składania dokumentów:
 
     24  marca 2017 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
 
Oferty należy przesyłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura
z dopiskiem „rekrutacja – specjalista – DMP - zastępstwo”
 
Inne informacje:
 
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone lub które wpłyną po terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie