(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

30.03.2016
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko eksperta ds. rynkowych w Departamencie Strategii
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko eksperta ds. rynkowych w Departamencie Strategii
 
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat
 
Adres urzędu:
Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.      Analiza rynku mediów w tym opracowywanie analiz dotyczących pozycji rynkowej nadawców.
2.      Badanie stopnia koncentracji na rynku mediów oraz warunków konkurencji.
3.      Badanie skutków działalności prowadzonej przez nadawców publicznych w związku z zasadami udzielania pomocy.
4.      Przygotowanie opracowań i analiz na temat koncentracji, konkurencji i pomocy publicznej na rynku audiowizualnym w innych krajach.
 
Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne,
 • 7-letni staż pracy
 • doświadczenie w prowadzeniu samodzielnych audytów i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorców,
 • znajomość rynku mediów audiowizualnych oraz podstawowych zagadnień z zakresu działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 • dobra znajomość języka angielskiego.
 
Wymagania dodatkowe:
 
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • sprawność w przygotowywaniu pisemnych opracowań,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • posiadanie dodatkowych kompetencji i umiejętności w zakresie ekonomii, badania rynku, koncentracji i konkurencji,
 • umiejętność posługiwania się językami innymi niż język angielski.
                                                          
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.
 
Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia  13 kwietnia 2016 r.

na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Biura, pok. 11 (parter)
z dopiskiem na kopercie: rekrutacja ekspert - Departament Strategii
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych do naboru zostaną zniszczone komisyjnie.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie