(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

22.03.2016
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko starszego referenta - specjalisty w Departamencie Prezydialnym
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko starszego referenta - specjalisty w Departamencie Prezydialnym
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat – praca dwuzmianowa
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa  j.w.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy, w szczególności:
1.    koordynowanie zadań związanych z prowadzeniem sekretariatu, w tym przyjmowanie interesariuszy, udzielanie im wyjaśnień, planowanie i ustalanie terminarza zajęć służbowych Przewodniczącego KRRiT oraz kontrola terminów;
2.    zarządzanie korespondencją i dokumentacją kierowaną do Przewodniczącego KRRiT, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obiegu informacji i wykorzystaniem biurowych narzędzi informatycznych;
3.    gromadzenie informacji, tworzenie i prowadzenie podręcznych baz danych niezbędnych w pracy Przewodniczącego KRRiT;
4.    opracowywanie informacji, przygotowywanie projektów pism w zakresie spraw pozostających w zadaniach sekretariatu;
5.    przygotowywanie organizacyjne związane z wykonywaniem przez Przewodniczącego KRRiT zadań służbowych.

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie:  wyższe, preferowane humanistyczne;
 • doświadczenie administracyjno-biurowe  minimum 3 lata;
 • znajomość zakresu działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
 • znajomość technik biurowych i narzędzi informatycznych;
 • znajomość co najmniej jednego  języka obcego.
 
Wymagania dodatkowe:
 • sprawność w przygotowywaniu wypowiedzi pisemnych;
 • koncentracja, podzielność uwagi i umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy zespołowej i dobrej organizacji pracy;
 • odporność na stres, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • kultura osobista, umiejętnośćnawiązywania kontaktów i podtrzymywania pozytywnych relacji interpersonalnych;
 • obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 •  list motywacyjny i życiorys;
 • kopie dokumentów potwierdzających  posiadane wykształcenie, kompetencje i umiejętności zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

Termin składania dokumentów:
25 marca 2016 roku

Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała  S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „rekrutacja Departament Prezydialny”
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu naboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.   

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie