(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

08.02.2016
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty do Wydziału Finansowo-Księgowego w Departamencie Budżetu i Finansów
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty do Wydziału Finansowo-Księgowego w Departamencie Budżetu i Finansów
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa  jw.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1)     Dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych    Biura dotyczących wydatków i kosztów zgodnie z zasadami rachunkowości, odpowiednio:
a) w zakresie klasyfikacji paragrafów,
b) w układzie zadaniowym oraz strukturalnym.
2)     Miesięczne uzgadnianie  zaksięgowanych wydatków z zaangażowaniem na koncie 998.
3)     Miesięczne uzgadnianie zaksięgowanych wydatków z kosztami – zespół 4.
4)     Sporządzanie sprawozdań: Rb-23, Rb28, Rb-Z,Rb-Wsb.
5)     Przygotowywanie danych i raportów dla celów sprawozdawczości finansowej.
6)     Sporządzanie miesięcznych informacji z realizacji wydatków o charakterze reprezentacyjnym w podziale na użytkowników kart VISA.
7)     Obsługa programu TREZOR- informatycznego systemu obsługi budżetu państwa.
8)     Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych.
9)     Sporządzanie przelewów.
10)Archiwizacja dokumentacji  księgowej.
11)Zastępstwo w ramach obsługi kasowej  m.in. w zakresie kasy dewizowej, rozliczania delegacji.

Wymagania niezbędne:
 
 • wykształcenie:  wyższe, ekonomiczne o kierunku  rachunkowość, finanse,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 5 letni staż pracy na stanowisku  w księgowości,
 • udokumentowany roczny  staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej lub sektorze finansów publicznych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów m.in.: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień księgowości budżetowej.
 
Wymagania dodatkowe:
 
 • obsługa programu Trezor, Bankowości elektronicznej NBP,
 • obsługa programów księgowych, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego,
 • systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
 • sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
 • umiejętność organizacji pracy.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia,  a także wykonywane czynności na poprzednich stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków).

Kopie innych dokumentów:
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:
do 24  lutego  2016 roku  

Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer  Kardynała  S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „rekrutacja – specjalista ds. wydatków WFK”.
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu naboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.   

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie