(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

18.03.2015
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Departamencie Regulacji.
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Departamencie Regulacji.

Wymiar czasu pracy:  pełny etat
 
Adres urzędu:
Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skw. Kardynała Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • analizowanie możliwości optymalnego wykorzystania widma częstotliwości,
 • wyliczanie i opracowywanie map zasięgów dla podmiotów rozpowszechniających program droga naziemną,
 • współpraca przy zapisach projektów uchwał, decyzji oraz ogłoszeń ws. koncesji na rozpowszechnianie programu, w zakresie warunków technicznych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Departamentu Regulacji z zakresu gospodarki częstotliwościami i wymogów technicznych rozpowszechniania,
 • współpraca przy projektach aktów prawnych oraz procedur wewnętrznych Departamentu Regulacji,
 • gromadzenie danych o rozwoju rynku mediów elektronicznych w zakresie technicznym.
 • gromadzenie danych o radiofonii i telewizji koncesjonowanej, w szczególności prowadzenie wykazu częstotliwości w postaci elektronicznej,
 • współpraca w zakresie identyfikacji i kontroli zabezpieczeń technicznych lub innych środków mających ograniczyć dostęp dla małoletnich do usług medialnych na żądanie.
 
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe techniczne, o kierunku - elektronika, radiokomunikacja lub telekomunikacja,
 • 3-letni staż pracy,
 • znajomość przepisów ustawy o radiofonii i telewizji,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • znajomość pakietu Microsoft Office i baz danych, umiejętność pracy w programie MapInfo,
 • umiejętność posługiwania się komputerowymi programami analitycznymi, a także   umiejętność samodzielnego zdobywania potrzebnej wiedzy – dotyczy specjalistycznych programów do analizy widma elektromagnetycznego.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • umiejętności sprawnego pisania i redagowania tekstów,
 • kreatywność i umiejętności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywnośćoraz umiejętność pracy w zespole,
 • dbałość o szczegóły oraz sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
 • odporność na stres.
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.

Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia  10 kwietnia 2015 r.
na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Biura, pok. 11 (parter)
z dopiskiem na kopercie:  rekrutacja  specjalista - Departament Regulacji.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych do naboru zostaną zniszczone komisyjnie.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie