(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

14.01.2015
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko starszego inspektora do Departamentu Mediów Publicznych
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
poszukuje kandydata na stanowisko starszego inspektora
do  Departamentu Mediów Publicznych

 
Wymiar czasu pracy:  pełny etat  (umowa na czas zastępstwa)
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa  j.w.
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy, w szczególności:
1.    analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej nadawców publicznego radia i telewizji,
2.    analizy planów finansowo-programowych spółek radiofonii i telewizji publicznej,
3.    analizy wykorzystania środków publicznych na realizację przedsięwzięć związanych
z wykonywaniem misji publicznej oraz analiza kosztów tych przedsięwzięć,
4.    przygotowywanie opinii i informacji dot. kosztów programów radiofonii i telewizji publicznej na potrzeby instytucji zewnętrznej (Ministerstwa, Komisje Sejmowe i Senackie).

Wymagania niezbędne:
 •  wykształcenie:  wyższe magisterskie, preferowany kierunek  ekonomiczny,
 • doświadczenie w sporządzaniu analiz finansowych,
 • 2-letni staż pracy,
 • biegła znajomość pakietu MS Office.
 
Wymagania pożądane:
 •  znajomość ustawy o radiofonii i telewizji,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o opłatach abonamentowych,
 • znajomość rynku mediów publicznych w Polsce.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających  posiadane wykształcenie, kompetencje i umiejętności zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.
 
Termin składania dokumentów:

do  28 stycznia 2015 roku

Miejsce składania dokumentów:

Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała  S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub  składać od  poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Biura KRRiT
z dopiskiem  „Rekrutacja Departament Mediów Publicznych” .
 

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu naboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.   

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie