(Zakończone) Oferta współpracy z Biurem KRRiT

29.09.2014
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje Radcy Prawnego lub Adwokata do nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej w zakresie doradztwa prawnego.
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
poszukuje Radcy Prawnego lub Adwokata
do nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej w zakresie doradztwa prawnego.

Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sk. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce i czas wykonywania przedmiotu umowy:
Dyżur 10 godzin tygodniowo w siedzibie Biura KRRiT w Warszawie przy ul. Sobieskiego 101 lub Sk. Kardynała Wyszyńskiego 9 oraz współpraca telefoniczna i drogą elektroniczną w wymiarze 8 godzin miesięcznie.
 
Zakres prac związanych z zadaniami Departamentu Budżetu i Finansów w ramach współpracy:
  •  Doradztwo prawne polegające na udzielaniu bieżącej konsultacji i przygotowaniu opinii prawnych w zakresie przepisów Ustawy o opłatach abonamentowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Forma współpracy
  • Umowa zlecenia zawarta na 6 miesięcy.
  • Kancelaria współpracująca będzie zobowiązana do wskazania z imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za współpracę ze Zleceniodawcą. Wskazana osoba będzie wykonywać zlecenie osobiście. Zleceniodawca będzie wymagał również przedstawienia osoby, która w razie nieobecności wskazanej osoby będzie ją zastępować.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  •  Oferta współpracy ze wskazaniem wynagrodzenia ryczałtowego oraz wskazaniem z imienia i nazwiska Radcy Prawnego lub Adwokata odpowiedzialnego za bezpośrednią współpracę.
  • Od wskazanego Radcy Prawnego lub Adwokata wymaga się wykazania:
  1. aktualnego wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów;
  2. doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej lub świadczenia obsługi prawnej na rzecz organów administracji publicznej;
  3. znajomość przepisów prawa administracyjnego materialnego i procesowego (co zostanie zweryfikowane w ramach rozmowy kwalifikacyjnej lub testu);
  4. oświadczenia, iż posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC związane ze świadczeniem usług prawnych.
 
Termin składania dokumentów:
do 15 października  2014  roku

Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała  S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „Współpraca -  Wydział Abonamentu RTV”
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu wyboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranej oferty zostaną komisyjnie zniszczone.   
 

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie