(Zakończone) Oferta współpracy z Biurem KRRiT

26.02.2014
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje osoby do nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
                                 Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
                                                           poszukuje osoby
                     do nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
 
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
 
Zakres prac związanych z zadaniami Zespołu Rzecznika Prasowego wykonywanych w ramach współpracy:
 
 • przygotowywanie materiałów wykorzystywanych w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej (komunikaty, newslettery, pisma, prezentacje itp.);
 • działania w obszarze media relations, w tym: przygotowywanie materiałów prasowych,  redagowanie tekstów;
 • współpraca przy redagowaniu serwisu internetowego i intranetowego urzędu;
 • wsparcie organizacyjne wydarzeń specjalnych;
 • współpraca  z partnerami zewnętrznymi przy organizacji projektów public relations;
 • monitorowanie wydarzeń patronackich i nawiązywanie współpracy z ich organizatorami;
 • współtworzenie oraz realizacja strategii komunikacji KRRiT.
 
 
Wymagania niezbędne :
 
Wykształcenie:  wyższe, preferowane kierunki humanistyczne;
Doświadczenie zawodowe:  min. 2 lata w branży public relations.
 
Pozostałe  wymagania niezbędne:
 
 • znajomość zagadnień, narzędzi i branży public relations;
 • sprawne posługiwanie się językiem polskim, tzw. ,,lekkie pióro”;
 • doświadczenie w obsłudze serwisów internetowych;
 • znajomość obsługi i funkcjonowania mediów społecznościowych;
 • umiejętność pracy w zespole oraz pracy projektowej;
 • zdolności organizacyjne;
 • komunikatywność, kreatywność, zaangażowanie;
 • obsługa komputera (Word, Excel, Power Point).
 
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.
 
Termin składania dokumentów:
 
  12 marca  2014 r.
 
Miejsce składania dokumentów:

Oferty należy przesłać na adres:
 
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała  S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
lub
 
składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „ współpraca – ZRP.”
 
lub
 
przesłać mailem na adres:
ofertazrp@krrit.gov.pl
 
 
Inne informacje:
 
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu rekrutacji, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranego współpracownika zostaną komisyjnie zniszczone.   

Pliki

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie